Met ‘Samen aan Zet’? De aftrap was 25 mei in het Corlaer College. De belangstelling was groot, en de ruim 100 aanwezigen kregen uitleg over de aanpak. Alle Nijkerkse politieke partijen gaven via een van hun raadsleden aan ‘Samen aan Zet’ van harte te ondersteunen. Burgemeester Renkema overhandigde symbolisch 2 sleutels aan de 2 overlegtafels die die avond enthousiast van start gingen.


De dialoog ‘Samen aan Zet’ gaat een beeld en plan opleveren voor het toekomstige voorzieningenniveau in de gemeente Nijkerk. En daar staat PRO21 helemaal achter: luisteren naar én in overleg met de samenleving, het gemeentelijk beleid verbeteren. U bent van harte welkom om mee te doen!


Samen aan Zet, wat is dat?
Onze samenleving verandert, ook de Nijkerkse. Inwoners willen directer en sneller invloed hebben en laten, bijvoorbeeld via social media, sneller hun mening horen. De rol van de gemeente verandert ook: zij krijgt meer taken vanuit de landelijke overheid en kan daardoor niet alles meer doen zoals we dat deden. Dit roept vragen op: Hoe houden we met het beschikbare geld voorzieningen in onze gemeente op orde? Hoe kunnen we dit zo slim mogelijk samen organiseren? De gemeenteraad wil via de dialoog ‘Samen aan Zet’ de kennis, ervaring en creativiteit en innovatiekracht van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen beter benutten om samen keuzes te maken voor de komende jaren. Door ‘Samen aan Zet’ krijgen we concrete voorstellen over de wijze waarop de activiteiten, faciliteiten en regelingen vanuit de gemeente beter worden, zodat we in Nijkerk zo goed mogelijk van de beschikbare middelen gebruik maken.

 

                                                        

 

 

 

Samen aan Zet, waarom is dat belangrijk?

We zijn Samen Nijkerk, we zijn ‘Samen aan Zet’. Als belanghebbende of belangstellende kunt u met uw mening, kennis en ervaring invloed nemen op de plannen en voorstellen die uw samen met anderen uit de samenleving maakt. Die voorstellen en plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen krijgen zo de ruimte om hun deskundigheid en passie in te zetten om het beleid van de gemeente beter te maken. Zodat iedereen met plezier kan (blijven) wonen, werken of ontspannen in Nijkerk.

Samen aan Zet, zo kunt u ook meedoen!

Bent u enthousiast, wilt u bijdragen vanuit uzelf, uw vereniging, bedrijf of instelling? Heeft u nieuwe ideeën of bent u deskundig? We zijn op 25 mei gestart met twee gesprekstafels, er gaan nog drie gesprekstafels van start: Doe mee! Zie voor informatie de gemeentepagina, de website van de gemeente of de FaceBook-pagina ‘Samen Nijkerk’. Ook kunt u contact zoeken met PRO21 of één van de andere politieke partijen in Nijkerk. Doe mee en werk mee aan het succes van ‘Samen aan Zet’.

René Ruesen
Fractievoorzitter PRO21

PRO21 op Twitter

16 augustus om 11:45
RT @JannekeVIDM: Trots op onze wethouder @NadyaAboyaakoub 'Maak je zelf geen slachtoffer als vrouw, maak van elke uitdaging een kans' https…
09 augustus om 14:34
RT @ds_NoordVeluwe: Bijna geen grutto wordt meer volwassen in de polder: Beschermers van de weidevogel luiden de noodklok. Het aantal… http…
04 augustus om 12:17
RT @Wethouders: Passie voor het openbaarbestuur! https://t.co/ksvXPjCOM6 een interview met @NadyaAboyaakoub over haar passie voor het wetho…