Voorzieningen Nijkerkerveen 26-09-2013

NIJKERKERVEEN - Verantwoordelijk wethouder René Windhouwer kan op dit moment onmogelijk aangeven wat de gevolgen zijn van het vernietigen van het bestemmingsplan Nijkerkerveen, deel 1A, door de Raad van State voor de gehele ontwikkeling van Nijkerkerveen.

door Henk Brinkman

Dat schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van PRO21 fractievoorzitter Jan Duijnhouwer.

 

lees hier het hele artikel

Schriftelijke vragen PROgressief 21 naar aanleiding van de vernietiging van het bestemmingsplan Nijkerkerveen Deelplan 1a door de Raad van State

 

                                                                                                                                             Nijkerk, 21 november 2012

 

 

Woensdag 21 november heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het geding inzake het bestemmingsplan Nijkerkerveen Deelplan 1a.

Er was beroep aangetekend tegen de vaststelling van het plandeel met de aanduiding ‘bedrijfswoningen’ en de plandelen met de bestemming ‘wonen’.

 

De raad heeft naar de mening van appellant onder meer niet onderkend dat op grond van het geldende bestemmingsplan voor de bedrijfslocaties   bedrijven zijn toegestaan met een hogere milieucategorie dan 3.1 als bedoeld in de VNG brochure Bedrijven en Milieuzonering. In de discussies over het bestemmingsplan is deze zaak door onze fractie nadrukkelijk aan de orde gesteld, helaas zonder resultaat.

 

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard en het besluit van de raad van 29 september 2011, kenmerk 2011-067 vernietigd.

 

In het kader van het RvO art. 37 wil PROgressief 21 de volgende vragen stellen:

  1. 1.Wat zijn de consequenties voor de activiteiten vallend onder het nu vernietigde bestemmingsplan?
  2. 2.Heeft deze uitspraak consequenties voor het gehele project Nijkerkerveen en zo ja, welke?
  3. 3.Zijn er risico’s te verwachten ten aanzien van de grondexploitatie en zo ja in welke orde van grootte?
  4. 4.Heeft deze uitspraak consequenties voor de programmastudie voorzieningen en zo ja, welke?

 

 

Namens PROgressief 21

 

 

Jan Duijnhouwer

Fractievoorzitter.

 

 

Bijlage uitspraak RvS: HUhttp://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=wkbXBGx5k5Q%3DU

 

PRO21 op Twitter

17 oktober om 18:35
RT @WijNijkerk: Onze vernieuwde website https://t.co/pLZTCblLRL is online! Neem gauw een kijkje. We horen graag wat jullie er van vinden!
13 oktober om 21:30
Zo dat zijn mooie berichten. https://t.co/ldnPtv27DT
11 oktober om 11:41
Met ons raadslid @Bartiser in het bestuur! #tegenkinderarmoede #kansenvooriedereen https://t.co/lurWl5eZyV