Transparantie, openheid, betrokkenheid, inspraak, participatie, democratie. Het zijn aspecten die we binnen PRO21 hoog in het vaandel hebben; die raadsbreed in beeld zijn. En begrippen als mandateren, delegeren, besluitvaardigheid, of: voortschrijdend inzicht. Ook van die termen die de revue passeren als het begrip “politiek” om de hoek komt kijken. Bij volwassenen roept dat al verschillende beelden op, laat staan voor jongeren op de basisschool of in het voortgezet onderwijs.


Daarom zijn zaken als “Project Wegwijs” en de Jeugdgemeenteraad een welkome afwisseling op het “gewone” raadswerk. Jongeren wegwijs maken in de (lokale) politiek.
In de Jeugdgemeenteraad nemen leerlingen uit het basisschool een besluit dat in de praktijk wordt uitgewerkt. Binnenkort gaan raadsleden hierover in de scholen uitleg geven. Voor de meeste raadsleden een uitdaging om in de juiste woorden uitleg te geven over het functioneren van het gemeentebestuur.


Bij het Project Wegwijs brachten jongeren uit het Nijkerkse voortgezet onderwijs een bezoek aan het stadhuis. Als raadslid ervaar je hoe jongeren tegen politiek en lokaal besturen aankijken. Ze weten er best wel veel van af. En door zelf eens achter de microfoon te zitten, te luisteren naar anderen en jezelf op een levensgroot scherm in beeld zien, gaat het nog meer leven. Een 3e klas van het Groenhorst College, onder leiding van een gedreven docente maatschappijleer, ging op basis van vragen en stellingen met elkaar in discussie. Als raadslid geef je uit de praktijk uitleg over de manier van werken in de raad, welke partijen op welke stoelen zitten. En hoe de relatie is tussen raad en college. Begrippen uit de eerste zinnen komen dan meer tot leven en je probeert hen inzicht te geven hoe invloed op “de politiek” kan werken.
Ruim voor de kiesgerechtigde leeftijd, want dan zijn veel jongeren al geïnteresseerd in maatschappelijke zaken. Dat bleek ook vorig jaar, toen een leerling van het Groenhorst vroeg om zijn “maatschappelijke stage” te doen in de fractie van PRO21. Uiteraard was hij welkom! Mooi, dat hij vanuit school die mogelijkheid kreeg. Fractievergaderingen, bijwonen, meedenken, meedoen, commissie- en raadsvergaderingen. Een mooie leervolle ervaring voor hem en voor ons als fractie. Onbevangen vragen over hoe, wat en waarom.
Feedback krijgen op zo’n manier is niet alleen leuk, het is ook voor een raadslid leerzaam.

Bart Verbeek,

Vandaag sta ik stil: Kinderrechten

 

 

 

Vroeger toen ik nog een kind was....
Hmm, dat is toch al weer enige tijd geleden. Klein dorpje in Drenthe, onder de rook van Emmen.

 

En, om niet in een soort van autobiografie terecht te komen, wat mij daar nadrukkelijk van is bijgebleven: onder de goede hoede van mijn ouders heb ik daar mijzelf kunnen ontwikkelen van kleine vent tot beginnend puber. Veel ruimte in en om het huis; bossen en velden in de directe omgeving; sociale contacten met buren (vooral boeren) en controle op waarden en normen die –ook toen al, begin 60’er jaren- sterk aan verandering onderhevig waren. Spelen op straat, in het bos, op boerenerven. Weekenden met gezin en zondagsschool. Fietsen, lopen, ..... of gewoon lekker “niets” doen of een boek lezen.


Ik kreeg in alle vrijheid de mogelijkheden om te worden tot volwassen mens.
Op een dag als vandaag, De Internationale Dag van de Rechten van het Kind, omdat op 20 november 1989 door de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag (zie: http://www.kinderrechten.nl/) is aangenomen, besef ik eens te meer hoe belangrijk het is om als kind zo te kunnen opgroeien. Maar dus ook: hoe belangrijk het is om als kind die mogelijkheden te krijgen.

 

 

 

 

 

 

Rust, Reinheid, Regelmaat. Veilig zijn, geborgenheid. Zorg en aandacht krijgen; goede voeding in voldoende mate. Spelen, leren door ervaring, onderwijs kunnen en mogen ontvangen, gerespecteerd te worden door je naaste omgeving (en liever nog meer). In vrijheid je eigen mening en visie te kunnen ontwikkelen; kunnen zeggen wat je wilt, met respect voor de ander.

 

Het VN-Kinderrechtenverdrag gaat over heel veel dingen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, vanaf de geboorte tot aan het achttiende levensjaar: gezondheid, school, wonen,, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchtelingen

Op een dag als vandaag is het goed om stil te staan bij het voorrecht, dat de meesten van ons hebben om onze kinderen zo veel te kunnen bieden. En: ook om stil te staan bij die kinderen die meer, en vaak veel meer, nodig hebben om kind te kunnen zijn. Om veiligheid en geborgenheid te leren kennen, niet te hoeven werken of onderwijs te kunnen ontvangen die hen in staat stelt verder te kunnen ontwikkelen. In het “dichtbij” denk ik aan kinderen in ons eigen land, die geen veilige opvoedingsomgeving kennen, of waarvoor geen goede plek in het onderwijs beschikbaar is. Bij “veraf” denk ik aan kinderen die verstoken blijven van voeding, van onderwijs, van veiligheid of een gezinsomgeving. Aan kinderen die moeten werken, geen ouders meer hebben, niet in veiligheid kunnen leven, verwaarloosd worden of gewoon aan hun lot worden overgelaten.

Het is een dag waarbij we stilstaan bij de vraag wat we vandaag en in de toekomst nòg meer kunnen doen aan onze bijdrage om kinderen, dichtbij en veraf, datgene te bieden waar het dat het Kinderrechtenverdrag voor staat.

 

Mijn partner en ik hebben ons daar in de opvoeding van onze kinderen voor ingezet. Ik doe dat tevens in mijn dagelijkse werk met jongeren die dreigen uit te vallen uit het onderwijs of de maatschappij. En in de politiek, zoals bijvoorbeeld bij thema’s als kinderopvang, passend onderwijs, Transitie jeugdzorg en “Sociaal Domein”. En gelukkig zijn er vele anderen die, elk op een eigen manier ook daaraan bijdragen.

In het besef, dat het altijd nòg beter kan. Daar sta ik vandaag bij stil.

 

 

Bart Verbeek.

6 Vincent

 

Ik ben opgegroeid in Hilversum en toen we op zoek gingen naar een geschikte woning met voldoende ruimte voor de komst van ons tweede kind, zijn we in 2005 in Hoevelaken terecht gekomen. Voor mijn vriendin betekende dit terug naar het dorp waar ze is geboren en getogen.
Tijdens mijn conservatoriumstudie was ik politiek actief voor D66 binnen de afdeling en regio. Later heb ik namens D66 twee perioden in de gemeenteraad gezeten en ook in de Gewestraad Gooi en Vechtstreek.

4-Rene

Dag van de Duurzaamheid

 

Rene stelt zich voor

 

René Ruesen

 

 

PRO21 op Twitter

17 oktober om 18:35
RT @WijNijkerk: Onze vernieuwde website https://t.co/pLZTCblLRL is online! Neem gauw een kijkje. We horen graag wat jullie er van vinden!
13 oktober om 21:30
Zo dat zijn mooie berichten. https://t.co/ldnPtv27DT
11 oktober om 11:41
Met ons raadslid @Bartiser in het bestuur! #tegenkinderarmoede #kansenvooriedereen https://t.co/lurWl5eZyV