Irene Moes raad

Op donderdag 1 november 2018 stond de behandeling van de begroting op de raadsagenda. Fractievoorzitter Irene Moes deed de woordvoering namens PRO21:

ondernemers
Op vrijdagochtend 16 november 2018, de Dag van de Ondernemer, organiseert PRO21 ‘Op pad met ondernemers’. Een ondernemerswandeling van anderhalf uur voor ondernemers om andere (kleine) ondernemers te ontmoeten, kennis te delen en het ondernemerschap te vieren. Ondernemers uit de gemeente Nijkerk kunnen zich op Facebook aanmelden.

Afgelopen raadsvergadering werd door PRO21 raadslid Wim van Veelen de motie 'Fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken' ingediend. De motie werd door alle partijen gesteund.

 Wim 400

In de motie verzoeken we het college onder andere om tijdens het bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Amersfoort zich in te zetten om bij de verdere uitwerking van dit onderdeel van het Ontwerp Tracé Besluit tot een verkeers- en sociaal veiliger oplossing te komen. Een oplossing welke er tenminste in voorziet dat de fietsroute fysiek volledig gescheiden wordt van de auto-ontsluiting t.b.v. de coffeeshop. En er bovendien een zodanige inrichting van het gebied wordt gerealiseerd dat hiervan geen wervende werking respectievelijk negatieve beleving uit gaat naar de gebruikers van de fietsroute.

De volledige motie is hier te lezen

PRO21 raadslid Linda de Wals diende vanavond de motie 'Kinderpardon' in.
Dit deed ze met de volledige steun van de fractie van PRO21 en samen met De Lokale Partij. Haar motivatie om zich voor deze bijzondere motie in te zetten:

Linda klein en close
'Het zal u niet ontgaan zijn: er zijn ruim 400 in Nederland gewortelde kinderen die met uitzetting worden bedreigd. En hoewel ik hier nu zit als raadslid, ben ik in de eerste plaats mens en moeder. En ik zal het niet vaak doen, maar deze motie leidt ik in met het geven van een persoonlijke opvatting. Als mens én als moeder.

Enkele weken geleden stelde PRO21 raadslid Janneke van Heugten schriftelijke vragen aan het college over het leerlingenvervoer. Deze week volgde er antwoord waarin het college aangeeft dat zij onze zorg deelt voor een goed vervoer voor kinderen die niet naar een reguliere school kunnen en voor de reis naar de voor hun geschikte school een beroep moeten doen op het leerlingenvervoer.

Opening Paashuis400

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van het Paashuis. Het Paashuis in Paasbos is een mooie ontmoetingsplek om bijvoorbeeld gezellig een goede kop koffie te drinken. Het is een mooi succes uit 'Samen aan Zet'. Naast elkaar ontmoeten in een prachtige ruimte kun je er ook informatie vinden over ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten voor en door de buurt.

Nadya

De inwoners van de gemeente Nijkerk mogen er op rekenen dat Nadya Aboyaakoub met evenveel passie als in de afgelopen vier jaar haar werk zal doen. In haar nieuwe portefeuille wil ze nog meer de verbinding leggen tussen sport, cultuur en de buitenruimte. Kansen creëren op deze terreinen. Waar het kan nieuwe speelplekken aanleggen, bestemd voor meerdere leeftijdsgroepen. Het hele interview met onze PRO21-wethouder lees je hier.

Janneke close

Deze week begint het leerlingenvervoer voor kinderen uit onze gemeente weer. PRO21-raadslid Janneke van Heugten vroeg voor de zomer al aandacht voor het leerlingenvervoer. PRO21 hoopt voor de leerlingen, de ouders en de chauffeurs dat het leerlingenvervoer zonder problemen gaat verlopen. Ben jij een ouder en loop je toch tegen problemen met het leerlingenvervoer aan? Wij horen het graag: Fractie@PRO21.nl.

PRO21 vindt veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer belangrijk. We vinden dat passende vormen van onderwijs zo dichtbij mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast vinden we dat bij passend onderwijs oog moet zijn voor de belasting van ouders.
Daarom hebben we het college vragen gesteld over:
* Reisduur leerlingenvervoer
* Projectplan zelfstandig reizen leerlingenvervoer
* Toetsing recht op leerlingenvervoer

De vragen vind je hier

Installatie wethouder juni 2018 2

In de raadsvergadering van 14 juni is het coalitieakkoord 'Verbinden met Ambitie' besproken, zijn de nieuwe wethouders benoemd en nieuwe raadsleden geïnstalleerd. PRO21 fractievoorzitter Irene Moes droeg Nadya Aboyaakoub-Akkouh als volgt voor als wethouder: 

Voordracht
"Toen ik mij voorbereidde op de voordracht van de wethouderskandidaat van PRO21, moest ik denken aan de column van Theo Zuurman die gisteren in NijkerkNu stond. Want hoe moet je Nadya Aboyaakoub introduceren? Voor iedereen die de column niet gelezen heeft, Theo Zuurman schreef: Nadya Aboyaakoub (PRO21) behoeft in deze column geen toelichting. Ze is geen 'Excuustruus' maar ónze 'Knuffelkoningin'.

Irene Moes 301

Irene Moes is unaniem als nieuwe fractievoorzitter gekozen door de fractie van PRO21. Ze volgt hiermee René Ruesen op. Moes vindt het contact met inwoners, bedrijven en organisaties onmisbaar voor een goede volksvertegenwoordiging.

“Als je alleen stukken leest weet je veel, maar niet genoeg. Stukken geven de papieren werkelijkheid weer. Door gesprekken krijg je een beter beeld van een voorstel. Zo kan je samen van een goed plan een beter plan maken,” aldus Irene Moes. Ze benadrukt dat ze ook in haar werk als fractievoorzitter op zoek gaat naar verbinding, om zo samen voor Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen betere plannen te maken.

ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD hebben overeenstemming bereikt over de contouren van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is te typeren als een akkoord op hoofdlijnen. Vanuit de hoofdlijnen worden accenten gelegd en doelen geformuleerd. 

In de contouren van het coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 besteden de partijen aandacht aan de bestuursstijl die zij voorstaan. Deze bestuursstijl is de gouden draad voor het handelen van het bestuur in de komende raadsperiode. De open dialoog en samenwerking met alle betrokkenen die in de vorige raadsperiode is ingezet, willen de coalitiepartijen versterkt doorzetten.
Dat betekent ruimte bieden aan elke raadsfractie in de gemeenteraad. Daarnaast zoeken de formerende partijen actief de verbinding met de gemeenschap in de gemeente Nijkerk, de partners van de gemeente en de ambtelijke organisatie.

Nadya Aboyaakoub is door PRO21 voorgedragen als wethouderskandidaat voor het nieuw te vormen college in de gemeente Nijkerk. ChristenUnie-SGP, PRO21 en de VVD zijn in gesprek om een nieuwe coalitie te vormen. In deze nieuwe coalitie is plaats voor een wethouder van PRO21. PRO21 had met de huidige wethouders Nadya Aboyaakoub en Wim van Veelen de keuze uit twee inhoudelijk sterke kandidaten.

 

Ervaren volksvertegenwoordiger
PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub was bij de laatste verkiezingen ook lijsttrekker. De zeer ervaren Aboyaakoub zet zich vanaf 2006 vanuit de politiek in voor de inwoners van de gemeente Nijkerk. Afgelopen 2,5 jaar was Aboyaakoub als wethouder actief met de portefeuilles Jeugd, Jeugdzorg, Onderwijs, Sport, Maatschappelijk vastgoed, Coördinatie sociaal domein, Sociaal maatschappelijke vernieuwing en Publiekswinkel. Op dit moment is PRO21 met vijf raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

PRO21 wil de informateur Dick van Hemmen bedanken voor het zorgvuldig doorlopen proces. Ook dank aan Aline Verhoef-Franken (raadsgriffier). Wij hebben de afgelopen informatieronde ervaren als positief en professioneel.
PRO21 heeft op 24 maart aangeven voorstander te zijn van een coalitie die de ingezette lijn van positief, toekomstgericht beleid met een bestuurscultuur waarin de samenleving een nadrukkelijke rol heeft, voortzet.

Nadya Close
'Kiezers bedankt! Er hebben ruim 3500 mensen gestemd op PRO21 wat betekent dat we op 5 zetels in de gemeenteraad blijven. Daarmee zijn we de derde partij in de gemeente Nijkerk.

Ik vind het jammer dat we niet verder gegroeid zijn maar ben heel trots op onze resultaten van de afgelopen jaren en ons mooie team dat een prachtige en betekenisvolle campagne heeft gevoerd.
In de gemeente Nijkerk is PRO21 nodig om samen, open en dichtbij te zijn en gaan we ons de komende vier jaar onverminderd blijven inzetten voor een sociaal en duurzaam Nijkerk waar iedereen vooruitgaat en de kansen krijgt om het beste uit zijn of haar leven te halen.'

De derde in de gemeente Nijkerk, vijf zetels!
Kiezers bedankt 400

Stembureau400

De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat ook jij gebruik gaat maken van je stemrecht. Je mag in elk stembureau binnen de gemeente Nijkerk jouw stem uitbrengen. Dat kan ook op het Station in Nijkerk en in Museum Nijkerk. Stemmen kan al vanaf 7:30 uur en tot 21:00 uur. Je hoeft alleen je stempas(sen) en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID of rijbewijs) mee te nemen.


Natuurlijk hopen we dat jouw stem naar PRO21 gaat. Naar een toekomstgericht, gedreven en betrokken team. Met lokale kandidaten die dichtbij de inwoners staan. Die open en met iedereen het gesprek aangaan. Kandidaten die vinden dat je samen verder komt.


Lijst 4, PRO21


Samen, Open, Dichtbij!

lijsttrekkersdebat 400

'Iedereen kan van de ene op de andere dag bij de kwetsbare groep horen. Als een inwoner zorgondersteuning nodig heeft, moet je dat altijd kunnen bieden. Het gaat om mensen,'  aldus PRO21 lijsttrekker Nadya Aboyaakoub-akkouh tijdens het lijsttrekkersdebat. Ze benoemt hiermee een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma

folder laaggeletterde pro21 400

Wist je dat 1 op de 13 volwassenen in Nijkerk problemen heeft met lezen of schrijven? PRO21 vindt het belangrijk mensen goed te informeren. Ook over wat PRO21 belangrijke punten vindt voor de verkiezingen. Iedereen hoort er namelijk bij. En iedereen doet mee. PRO21 laat inwoners niet in de steek! 
De heer Zuidhof is directeur van de bibliotheek en nam eerder onze tweede folder in ontvangst. Bij het maken van deze folder is rekening gehouden met mensen die wat minder makkelijk lezen of schrijven. De folder is onder andere te vinden in de bibliotheek in Nijkerk en Hoevelaken. Download hier de verkorte versie van het verkiezingsprogramma.

‘PRO21 gaat alleen voor projecten die de gemeente Nijkerk ook echt verder brengen,’ zegt Antoinette de Bruin, raadslid PRO21, als haar gevraagd wordt naar de ontwikkeling van de Havenkom. Een gebied met enorme potentie die nu niet benut wordt.

Rene Corlaer

PRO21 raadslid René Ruesen gaf vanmorgen op uitnodiging van docent Herbert Jansen een gastles over lokale politiek aan twee Atheneum 5 klassen op het Corlaer College.René Ruesen gaf vanmorgen op uitnodiging van docent Herbert Jansen een gastles over lokale politiek aan twee Atheneum 5 klassen op het Corlaer College.
‘Heel zinvol en inspirerend om als raadslid je passie uit te mogen dragen én input te krijgen van en over de Nijkerkse toekomst!’ vertelde René enthousiast na afloop. Onderwerpen die aan bod kwamen waren leren, wonen, leven in een gezonde omgeving, uitgaan en duurzaamheid.

Wist u dat de parkeerplaats ‘de Bonte Koe’ uitgebreid wordt? Zodat meer mensen dichtbij de binnenstad kunnen parkeren.

NLdoet400

Het Oranje Fonds organiseerde dit weekend, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Tijdens NLDoet2018 staken PRO21 wethouders Nadya Aboyaakoub-akkouh en Wim van Veelen de handen uit de mouwen bij het aanleggen van een pluktuin bij Aeres VMBO Nijkerk.

Bouw tiny houses

In Nijkerk is er een oplossing voor een aantal groepen die vaak moeilijk aan tijdelijke woonruimte komen. De gemeente laat 28 tiny houses neerzetten, oftewel kleine huisjes.
PRO21 wethouder Wim van Veelen: 'De druk op onze woningmarkt blijft groot. Dat maakt het extra lastig om voor bijvoorbeeld spoedzoekers snel alternatieve huisvesting te vinden. Dankzij de goede samenwerking met WSN en met leverancier Heijmans krijgen wij voor deze zomer deze verplaatsbare woningen beschikbaar om hierin te voorzien. Als het 'werkt' gaan wij op zoek naar meer passende locaties in de gemeente'. Deze huisjes zijn bedoeld voor onder meer statushouders, mensen die in scheiding liggen of financiële problemen hebben.

De lijsttrekkers en kandidaat raadsleden van de politieke partijen in gemeente Nijkerk gingen vanavond met elkaar in Huize Sint Jozef in debat over ouderen. Dit deden ze op initiatief van de lokale PCOB-afdeling en onder leiding van tv- en radiopresentator en oud-Nijkerker Tijs van den Brink.

PRO21 gelooft dat ieder mens wat van zijn of haar leven wil maken. Dat ieder mens wil bijdragen aan de eigen omgeving. Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. PRO21 laat inwoners niet in de steek.

 

Wim van Veelen, wethouder PRO21:  ‘Voor onze senioren zie ik tenminste drie bijzondere uitdagingen. Zorgen voor: 

 Wim 400

PRO21 wethouder Wim van Veelen: 'De vraag naar appartementen voor senioren en alleengaanden groeit snel. Met een voorkeur voor plekken dichtbij voorzieningen. Wij gaan hierop inspelen bij de invulling van de nieuwe bouwlocaties die in de pijplijn zitten. Het startsein is gegeven.

 

De woningmarkt in onze regio staat onder druk. Ik ben daarom blij dat er nu een aantal nieuwbouwprojecten in Hoevelaken op stapel staat. In de komende tien jaar worden er naar verwachting jaarlijks gemiddeld tachtig nieuwe woningen gebouwd in Hoevelaken. Daarvan valt 35 procent binnen sociale huur- en goedkope koopwoningen,' aldus wethouder Wim van Veelen

Busje komt zo 400

‘Welk kind houdt het dagelijks vol? Meer dan een uur in een bus, samen met 4, 5 andere kinderen, van huis naar school. En ’s middags op dezelfde wijze weer terug van school naar huis.
Voor veel kinderen in onze gemeente een dagelijkse marteling. En, nee: dat ligt meestal niet aan de chauffeur. Of misschien soms ook wel. Maar het heeft vooral te maken met de lange reistijd.

MoesPRO21 raadslid Irene Moes in De Stad Nijkerk:
,,Iedereen heeft zijn eigen talent. Met mijn talenten probeer ik mij in te zetten voor de samenleving en voor hen het goede te bereiken." Irene Moes hoopt na de verkiezingen aan haar tweede periode voor PRO21 in de Nijkerkse raad te beginnen.

Moes benut haar talenten als raadslid en is daarnaast hockeycoach. ,,Ik probeer er aan bij te dragen om Nijkerk een stukje beter te maken." Terugkijkend op de afgelopen vier jaar vindt ze het vooral van belang dat de betrokkenheid van de inwoners groter is geworden dankzij door Samen aan Zet, Zon op Nijkerk, inspanningen van de werkroep Binnenstad en de kerngroep Nijkerkerveen. Verder lezen ... 

Nadya Wulfshoeve

Twee jaar geleden dreigde na het opzeggen van de huur door de wijkvereniging Paasbos leegstand voor de karakteristieke boerderij de Wulfshoeve aan de Moorselaar. Door de komst van het gebiedsteam Paasbos, beheer door vrijwilligers en door nieuwe activiteiten bruist het weer in de Wulfshoeve.

 

Tijdens de opening vertelde PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub-akkouh: “Dit is een mooi moment om elkaar te ontmoeten, wijkbewoners en het gebiedsteam. Met elkaar de verbinding zoeken en om van de inwoners van de wijk te horen waar zij persoonlijk en/ of de wijk behoefte aan heeft. Maar ook wat zij mogelijk zelf kunnen bijdragen aan maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van de wijk Paasbos.”

 

Canonkaarten

PRO21 Wethouder Nadya Aboyaakoub-akkouh presenteerde in Museum Nijkerk een set van 50 leskaarten bij de Nijkerkse Canon.

'De Canon van Nijkerk biedt kinderen de mogelijkheid om op een speelse wijze de geschiedenis van hun eigen gemeente te leren kennen. Het geeft meer inhoud en kleur aan het verhaal van Nijkerk en beïnvloedt ten positieve hoe kinderen naar hun gemeente kijken en daar invulling aan geven. Ik juich dit enorm toe,' aldus Aboyaakoub.

Wim energie

Namens de gemeente Nijkerk heeft PRO21 wethouder Wim van Veelen op 1 februari het Gelders Energieakkoord ondertekent. Hiermee wil de gemeente opnieuw bevestigen groot belang te hechten aan een duurzame en energiezuinige toekomst.

Met de ondertekening geeft Nijkerk aan zich in te willen zetten om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in de eigen bedrijfsvoering en op het grondgebied van de gemeente. Dit betekent dat er in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers concrete activiteiten ondernomen worden die de uitstoot van broeikasgassen voorkomen en verlagen.

nummer 8René Ruesen (PRO21) is groot voorstander van relycling van plastic afval om zo de enorme berg afval op land en plastic soep in zee in te dammen.

Dat terugdringen begint met het heffen van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Daarvoor is de Statiegeldalliantie opgericht. Hij had een motie geschreven, waarin hij wilt, dat Nijkerk zich bij die alliantie aansluit. Meer partijen hadden de motie ondertekend en na kort beraad nam de raad de motie aan. Wethouder Van Veelen liet weten, dat het college er mee uit de voeten kan.

Ruesen gaat nu naar de winkeliers om uit te zoeken hoe een en ander uitgevoerd moet worden. 

 

De partners van de Statiegeldalliantie willen

* een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
* een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
* een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

Kernwaarden programma: samen, open, dichtbij

GroepsfotoHalf


PRO21 heeft met trots haar verkiezingsprogramma 2018-2022  bekend gemaakt. Bijzonder aan de totstandkoming van het programma is het betrekken van een groep van vijftig inwoners. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, zijn niet alleen de leden, maar ook inwoners uit Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk geraadpleegd.

 

Tijdens een speciale bijeenkomst keek een diverse groep mensen naar wat er goed gaat binnen onze gemeente, maar ook naar wat er beter kan. Lijsttrekker en wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Onze leden en deze groep inwoners werden door hun aanvullingen co-auteur van ons programma. En daar zijn we best trots op.” Het resultaat is een programma dat gaat voor vooruitgang, gebouwd rond de kernwaarden van de partij: Samen, Open, Dichtbij.

PRO21 vindt het jammer dat er onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheid om voor vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Via de website www.gratisvog.nl kan dit namelijk al.

PRO21 weet dat veel van onze verenigingen die met vrijwilligers werken hier al van op de hoogte zijn en hier ook gebruik van maken. Voor iedereen die dat nog niet weet en voor wie de kosten van de VOG een belemmering zijn om vrijwilliger te worden, hopen wij met deze informatie te stimuleren om deze stap toch te zetten. In dit fragment geeft PRO21 raadslid Bart Verbeek toelichting. 

 

Wethouder Nadya Aboyaakoub-akkouh begint het jaar goed door de Inclusie Agenda nog eens onder de aandacht te brengen. Eind december werd de agenda vastgesteld. Binnen de Inclusie Agenda verplicht de gemeente Nijkerk zichzelf om iets te doen aan toegankelijke voorzieningen. Onze PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh in de Stad Nijkerk:

Nadya inclusieve gemeente

 

Het plan is om iedere inwoner van de gemeente mee te laten doen. Iedereen heeft gelijke kansen en mensen moeten worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet hun beperkingen.

Aboyaakoub-Akkouh: ,,We hebben een Plan van Aanpak vormgegeven waarin we niet alleen de fysieke toegankelijkheid zichtbaar willen verbeteren. Toegankelijkheid begint namelijk met je gedrag, je houding en je bejegening van mensen met een beperking.

 

Inclusie is niet een verhaal van een jaarplan maar is een doorlopende ontwikkeling. We dagen daarom iedereen uit om de gemeente Nijkerk inclusiever te maken."

 

Verder lezen ...

 bart400

 

Woordvoering door PRO21 raadslid Bart Verbeek:

“Ik mis eigenlijk een aanleiding, een reden om dit thema op te pakken. En: waarom nu?

Als je alleen naar de motie kijkt, dan staat er eigenlijk: “andere gemeenten doen het ook, dus wij ook”. Tja dan maakt het dus niet meer uit of je nu in Nijkerk woont of in Groningen, Amersfoort of Lutjebroek. En waarom betrek je dan bijvoorbeeld niet de Regenboogvlag en de Europese vlag hierbij?

Irene Moes aangepast1

Toen mijn ouders in 1990 de keuze maakten om te verhuizen naar Nijkerk werden de eerste huizen in Corlaer gebouwd. Vanaf 1997 ging de bouw verder in Groot Corlaer en inmiddels bouwen we nieuwe huizen in de Doornsteeg.

In diezelfde periode groeide ook Hoevelaken, denk aan de bouw van de wijken Meerveld en Middelaar. Naast deze grote woningbouwprojecten zijn er sindsdien ook veel kleinere bouwprojecten gerealiseerd. Allemaal plekken waar inwoners een nieuwe woning hebben kunnen vinden en met veel plezier wonen.

 

Willen we groeien?
Veel Nijkerkers, Hoevelakers en Veenders wonen in huizen die zijn gebouwd sinds ik 27 jaar geleden als zesjarig meisje in Nijkerk kwam wonen. Waarom deze korte geschiedenisles? De regionale ruimtelijke visie van de regio Amersfoort stelt ons voor een keuze, namelijk: willen we groeien, en zo ja, hoe willen we groeien?

Wat willen we in de gemeente Nijkerk bereiken en wat mag het kosten?

Door: Fractievoorzitter PRO21 René Ruesen

 

                                                                 Ruesen

 

Op 30 oktober werd de programmabegroting 2018-2021 behandeld. Het is een van de belangrijkste momenten in de gemeenteraadscyclus, want hier stelt de raad de beleidsrichting en de financiële ruimte vast voor het college.

Het was duidelijk dat het college de input die PRO21 en ook andere fracties hebben gegeven bij de behandeling van de Voorjaarsnota ter harte heeft genomen. Er werd een programmabegroting gepresenteerd waarin PRO21 zich herkent en die financieel verantwoord is. PRO21 is tevreden met de grote lijnen, maar vraagt ook aandacht voor een aantal punten. Hier lees je de reactie van PRO21 op de programmabegroting. 

                                                  Nadya 2 Fotograaf Hannah Anthonysz

 

De huidige wethouder Nadya Aboyaakoub wordt lijsttrekker van PRO21 voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Wethouder Wim van Veelen staat op nummer twee gevolgd door raadsleden Antoinette de Bruin, Irene Moes, Bart Verbeek en nieuwkomers Janneke van Heugten en Linda de Wals. Samen met raadslid René Ruesen, nieuwkomer Yassin el Banoudi en Ester van der Laan zijn ze de eerste tien kandidaten op de lijst. “De lijst bevat een zorgvuldige mix van ervaren raadsleden en nieuwe PRO21 kandidaten die staan te popelen om zich voor de Nijkerkse inwoners te gaan inzetten”, aldus PRO21 bestuursvoorzitter Rob Ruijtenberg.

 

Betrokken en bevlogen volksvertegenwoordiger
Tijdens de algemene ledenvergadering werd Nadya Aboyaakoub unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De zeer ervaren Aboyaakoub is al jaren betrokken bij alles wat in de gemeente Nijkerk speelt. Ruijtenberg; “Nadya is toegankelijk voor alle Nijkerkse inwoners en bewijst al geruime tijd dat zij dingen voor elkaar krijgt. Ze staat echt tussen de inwoners en zet zich met grote kracht en betrokkenheid in voor een open en sociale samenleving waarbij iedereen telt.”

Het is vakantie. Carnavals-, voorjaars-, krokusvakantie. Net waar je hart ligt. Sommigen zijn er hard aan toe. Zo hard, dat ze hun kind bij school de laatste dag voor de vakantie ziek melden, om nog langer van rust, sneeuw of zon te genieten. Ieder zijn deel…..

 

Voor een thuiszitter is het nooit vakantie.
Thuiszitters - leerplichtige kinderen, waarvoor maanden of jaren geen plek in het onderwijs beschikbaar is- willen graag naar school. Je kunt natuurlijk zeggen: Ze hebben altijd vakantie. Maar: veel van deze kinderen willen juist graag naar school. Leren, samen met buurtgenoten, vriendjes of vriendinnen, in een school in de buurt. Soms is extra ondersteuning of een aangepast rooster in een school nodig. Of creatieve medewerking van een school. Soms is daar extra hulp van artsen, psychologen, therapeuten voor nodig. Al dan niet met jeugdzorggeld vanuit de gemeente.
Welke begeleiding of ondersteuning ook nodig is, ze hebben allemaal behoefte aan maatwerk. Van het soort dat niet standaard is. Dat niet helemaal of helemaal niet past in regels voor onderwijs, jeugdzorg, begeleiding.

 

thuiszitters

 

 

Hoeveel dat in Nijkerk zijn, is niet duidelijk. Landelijk tussen 5.000 en 15.000 Dan zou het aantal in Nijkerk tussen 10 en 20 liggen. Klinkt niet veel, maar: elke thuiszitter is één te veel. Het talent van ieder kind is het waard om ontwikkeld te worden. Elk kind heeft recht op onderwijs, in welke vorm dan ook. De scholen zorgen voor het aan bod in het onderwijs; de gemeente zorgt voor een passend aanbod van zorg voor jeugd, dus ook voor thuiszitters. Wat daarin nodig is, zal ook in de dialooggroepen van “Samen aan Zet” (samenaanzet.nijkerk.eu) blijken. Mijn aandacht is gericht op uitkomsten voor thuiszitters. Zij verdienen die aandacht èn hun plek in het onderwijs. Zodat ook zij kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

 

Bart Verbeek, 
bhverbeek@gmail.com

Misschien wel de meest onbekende verandering is dat alle Nederlandse gebouwen, en dus ook in de gemeente Nijkerk, van het aardgas af gaan. Binnen 30 jaar. En aangezien gasleidingen meer dan 30 jaar meegaan wordt die verandering nu al zichtbaar, bv in de wijk Doornsteeg. Daar gaan huizen komen die in plaats van aardgas, gebruik maken van zonnepanelen en warmtepompen.


Waarom duurzame energie? De wereld warmt op en zeespiegels stijgen. Dit komt door extra CO2 in de lucht door verbranding van ondermeer diesel, olie en gas. Dat moet anders, ook in Nijkerk.
Nieuwe en bestaande huizen worden steeds beter geïsoleerd en een deel van onze elektriciteit komt van de zonnepanelen die we steeds vaker op de Nijkerkse daken zien liggen. Zo is “Zon op Nijkerk” hard op weg om in onze gemeente het eerste collectieve zonnedak voor elkaar te krijgen. We gaan anders autorijden: steeds meer automerken komen met elektrische auto’s. De elektrische auto’s, en de laadpalen zien we ook in onze gemeente op steeds meer plekken.

 

earthheart

 

 


Het geld dat we nu uitgeven aan kolen, olie of gas uit Rusland of het Midden-Oosten gaan we gebruiken om die veranderingen te betalen. Daardoor ontstaat er nieuwe banen, ook in Nijkerk bij installateurs en in de renovatiebouw. En door het isoleren van onze huizen en het gebruik van duurzame energie gaan we minder betalen voor onze elektriciteit en verwarming.


Daarbij stimuleert de overheid met subsidies het isoleren van woningen en de omschakeling naar duurzame energie. Wilt u weten hoe ook u daarvan kunt profiteren? Kom dan naar het energiecafé van Nijkerk, de eerste bijeenkomst was 29 november. Kijk ook op WijNijkerk.nl en houd de kranten in de gemeente Nijkerk in de gaten. Nederland en ook Nijkerk wordt duurzamer!


Staand bij het graf van John F Kennedy op de militaire begraafplaats Arlington bij Washington las ik zijn beroemde uitspraak: "My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country". Op die plek van rust en bezinning leidde die uitspraak mij tot een gedachtegang die voerde naar Nijkerk. Want is dat niet wat wij bij de dialoog 'Samen aan zet' aan u vragen? Mede Nijkerkers, vraag niet wat de gemeente voor u kan doen, maar vraag wat u voor Nijkerk kunt doen? De eerste dialooggroepen laten zien dat dit leidt tot nieuwe energie en ideeën. Doet u nog niet mee, u heeft nog een mogelijkheid want er komen nog drie dialooggroepen (veiligheid en handhaving, wonen en leefomgeving en sociaal domein).


Of is het eigenlijk simpeler, doen er niet al veel Nijkerkers precies wat John F Kennedy bedoelde? Denk aan alle vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten zodat u, of uw kinderen kunnen sporten bij een van de sportverenigingen. Aan de mensen die helpen bij de opvang van statushouders, zodat zij in Nijkerk een veilig thuis kunnen vinden. Aan mensen die wandelen met onze ouderen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Toen ik van Arlington terug ging richting het centrum van Washington om het Witte Huis te bekijken bedacht ik mij, met een glimlach op mijn gezicht, dat doen wij in Nijkerk best goed!


Dat er al veel vrijwilligers zijn betekent niet dat er geen vrijwilligers meer nodig zijn, daarom een oproep: Mede Nijkerkers, vraag niet wat de gemeente voor u kan doen, maar vraag wat u voor Nijkerk kunt doen. Ik weet zeker dat als u aangeeft dat u vrijwilliger wilt worden bij een vereniging, een maatschappelijke organisatie of een evenement u met open armen wordt ontvangen!

 

                                                    vrijwilligers

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nijkerk samen met de peuteropvang en kinderopvang hard gewerkt om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verbeteren. Het gaat hierbij om zowel leesvaardigheid als mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Met deze stap zullen heel veel peuters een goede basis krijgen voor een zo goed mogelijke start op de basisschool. “Wij zijn zo trots op alle 82 cursisten in de gemeente Nijkerk, die zijn geslaagd voor deze pittige toets. Met deze kennis en ervaring kunnen wij met elkaar de taalontwikkeling van jonge kinderen een geweldige boost geven”, geeft wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh aan.

 

pedagogisch medewerksters

 

 

De gemeente Nijkerk heeft van 2013 t/m 2016 geld van het rijk ontvangen om de pedagogisch medewerkers te helpen hun taalniveau te verbeteren. Met die extra vaardigheden kunnen zij peuters met taalachterstanden nog beter begeleiden, zodat de taalachterstand zo klein mogelijk is als de peuter naar de basisschool gaat. In overleg met de peuteropvang en kinderopvang zijn er informatieavonden gehouden en is de toetsing en scholing georganiseerd. In juni is de laatste groep cursisten geslaagd. Aanleiding voor wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh om ze van harte te feliciteren en in het zonnetje te zetten. Als blijk van waardering overhandigde zij, namens de gemeente, een boek voor de pedagogisch medewerkers en een boekenpakket voor de peuters.

 

Een kans voor starters!


Ook in Nijkerk is de woningmarkt volop in beweging. PRO21 heeft zich altijd ingezet voor voldoende woningen voor inwoners met een laag of middeninkomen. Daarom is PRO21 blij dat er een voorstel ligt vanuit het college van B en W om startersleningen mogelijk te maken. Deze maand wordt het voorstel besproken en in de raadsvergadering van september zal er een besluit worden genomen. Zeker in deze tijd waarin de rente laag is, is het vaak aantrekkelijk voor starters om juist nu een woning te kopen. Bij een starterslening leent de koper tegen gunstige voorwaarden van de gemeente Deze lening dient als aanvulling op de reguliere hypotheek zodat er een eerste woning gekocht kan worden.


Voor de starter op de woningmarkt is dit natuurlijk een kans, maar daarnaast is deze regeling ook een mooie manier voor de gemeente om de woningmarkt te beinvloeden. Immers een huurder van een sociale huurwoning kan met deze regeling misschien wel een woning kopen waardoor er een sociale huurwoning vrijkomt en hierdoor doorstroming van de huurwoningen op gang komt. Hierdoor kan het zogenaamde scheefwonen ook worden verminderd. Naast de starterslening die door de gemeente ingezet kan worden maakt de gemeente ook prestatieafspraken met partijen zoals Woningstichting Nijkerk en de Alliantie. Deze twee partijen hebben op hun beurt ook weer regelingen die zij aanbieden aan starters zodat er een eerste koopwoning gekocht kan worden, dit is de koopgarantregeling. De koper krijgt dan een korting bij de aankoop van de woning. Hierdoor ontstaat er budget voor de bouw van nieuwe huurwoningen.
PRO21 is enthousiast over de starterslening, maar het is belangrijk dat de voorwaarden zo zijn dat er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt kan worden. PRO21 blijft het aantal aanvragen en leningen dan ook volgen. Zeker nu de markt behoorlijk in beweging is.

 

                                                      Antoinette de Bruin 2


Wethouder Wim van Veelen heeft namens de gemeente Nijkerk het convenant getekend met het bedrijf CIF over de aanleg van glasvezel in het buitengebied zodat ook daar snel internet mogelijk wordt.
Als resultaat van het gezamenlijk optrekken als gemeenten in FoodValley, wil het bedrijf Communication Infrastructure Fund (CIF) een glasvezelnetwerk aanleggen in het buitengebied van de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen. Voorwaarde is dat vooraf minimaal de helft van de potentiële deelnemers bereid blijkt om een contract voor een aansluiting aan te gaan. Op basis daarvan draagt CIF de investering en verzorgt de exploitatie. Per gemeente wordt een convenant opgesteld waarin afspraken staan over de vergunningverlening, technische voorwaarden toezicht en gemeentelijke kosten.


Snel internet voor een vitaal buitengebied
Wethouder Wim van Veelen: “De gemeente Nijkerk hecht aan een vitaal buitengebied. Snel internet is van groot belang voor particulieren en bedrijven in het buitengebied. Uiteraard voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector maar ook voor onderwijs- en beveiligingstoepassingen, voor de communicatie met zorg- en hulpverlening en natuurlijk ook voor het gewone huishoudelijke gebruik. Door dit convenant met CIF aan te gaan, maken we de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied door CIF mogelijk.” Het uitgangspunt van CIF is om iedereen aan te sluiten op basis van een beperkte maandelijkse toeslag op de reguliere kosten van een providers abonnement. Een beperkt aantal afgelegen woningen kan geen gebruik maken van het standaardaanbod maar krijgt een maatwerkoplossing aangeboden.


Minimumdeelname
De daadwerkelijke aanleg van het netwerk is afhankelijk van het deelnamepercentage in de hele regio. Als blijkt dat tenminste 50% van de potentiële deelnemers mee wil doen, gaat CIF verder. In de gemeente Nijkerk gaat het om ongeveer 1.245 aansluitingen. Volgens de planning van CIF zal de zogenaamde vraagbundeling in Nijkerk in het jaar 2017 starten. Hiervoor gaat CIF bijeenkomsten organiseren om potentiële deelnemers verder te informeren. Bij voldoende animo start daarna de aanleg. Het streven is dat het glasvezelnetwerk in de regio eind 2018/begin 2019 helemaal klaar is.

 

convenant glasvezel.jpeg

Zaterdag 17 september is bij voetbalvereniging Veensche Boys officieel het nieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen. De opening werd verricht door PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh, die vergezeld ging door wethouder Patricia van Loozen (Lokale Partij). Ook waren Kees van den Heuvel (VVD), Richard van Hussel (VVD), Ries van Elteren (Lokale Partij) en Trudy Doornhof (CDA) aanwezig. Aboyaakoub, gekleed in de clubkleuren van Veensche Boys, knipte een lint door, waarna het nieuwe kunstgrasveld formeel kon worden overgedragen.

 

 

Het hoofdveld is omgedoopt tot het Ekris-veld, omdat het automerk de sportclub uit Nijkerkerveen vijf jaar lang zal sponsoren. Daartoe is een gigantisch reclamebord aan de noordzijde van het veld geplaatst. Henk van Lindenberg van de Nijkerkse vestiging van Ekris was erbij aanwezig toen bij het bekend worden van de naam ‘Ekris-veld’ tientallen kinderen blauwwitte ballonnen oplieten.

 

De gemeente Nijkerk heeft overigens niet alleen voor een nieuw kunstgrasveld gezorgd, ook ontving de club uit Nijkerkerveen nieuwe voetballen. Deze werden overhandigd aan Bob Bouw, speler van Veensche Boys JO9-1. De wethouder mocht daarna de aftrap verrichten van de competitiewedstrijd Veensche Boys - De Meern (1-0).

 

kunstgras vb


In de tuin van de familie Van Rootselaar is woensdagmorgen een zogeheten Letter of Intent ondertekend tussen de gemeente Nijkerk en Rootselaar BV. Hierbij waren aanwezig PRO21 wethouder Wim van Veelen en Wim van Rootselaar. Met de intentieverklaring nemen beide partijen samen één jaar de tijd om te onderzoeken of het oostelijk deel van de Havenkom, een bedrijventerrein, veranderd kan worden in een gebied waar zowel kan worden gewoond als gewerkt. Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar de ontwikkeling van de Havenkom.

 

Havenkom4

 

Het oostelijk deel van het gebied Havenkom is voor een groot deel in eigendom van Rootselaar BV. De gemeente heeft met deze eigenaar gesproken over de mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen en ze hebben afgesproken om samen te onderzoeken of de gewenste verandering mogelijk is. De onderzoekskosten die worden gemaakt delen partijen.

In de Structuurvisie Binnenstad uit 2011 is al aangegeven dat de Havenkom in Nijkerk ontwikkeld moet worden tot een “dynamisch maritiem gebied waar gewoond en gewerkt wordt”.
Eind 2015 heeft het Platform Binnenstad Nijkerk de visie “Aantrekkelijk Nijkerk” opgesteld. Deze visie wil een impuls geven aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Nijkerk. Een van de actiepunten uit de visie is om op korte termijn te starten met de ontwikkeling van de Havenkom. De wens om met de ontwikkeling van de Havenkom aan de slag te gaan wordt dus breed gedragen.

De afgelopen jaren is er door de gemeente, in overleg met belangrijke stakeholders en belangenorganisaties, nagedacht over de mogelijkheden om de Havenkom te ontwikkelen. Hieruit blijkt dat de Havenkom de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een unieke plek in Nijkerk, een plek aan het water en direct grenzend aan het centrum. Geconcludeerd is dat er aan de oostzijde van de Arkervaart mogelijkheden zijn om een voormalig industrieel gebied te veranderen in een gebied met wonen en werken. Aan de westzijde van de Arkervaart kan het bestaande gebruik juist goed versterkt worden. Vooral het uiterlijk en de gebruiksmogelijkheden van de Westkadijk vragen om verbetering.

Dennis Toebast: ‘Koopzondag was de beste beslissing die ooit is gemaakt’

 

Veel winkels spinnen garen bij de koopzondag die ruim een half jaar geleden zijn intrede deed in de gemeente Nijkerk. De omzetderving, doordat consumenten gingen shoppen in onder meer Vathorst, is helemaal ongedaan gemaakt en er wordt zelfs een flinke omzetverhoging geboekt. Dat blijkt uit een rondgang bij winkels in Nijkerk en Hoevelaken door de VVD, De Lokale Partij en PRO21. Dennis Toebast van de Ondernemersvereniging Hoevelaken: ‘Dit is de beste beslissing die de politiek ooit heeft gemaakt.’


Dennis Toebast is in zijn nopjes: ‘De ervaringen in Hoevelaken zijn zeer positief, vooral voor de supermarkten. Albert Heijn en de Jumbo hebben hun openingstijden zelfs verlengd. Ze waren eerst van 12 tot 5 open en dat is nu 10 tot 18.00/19.00 uur geworden. Zeker als het weer wat beter wordt, dan merk je een enorme drukte bij de supermarkten. Indexen van 115 zijn heel normaal. De omzet die we aanvankelijk hebben verloren aan Vathorst, hebben we zeker terug. Daarnaast is er een plus, want de mensen besteden op zondag meer. Ze geven gemakkelijker geld uit.’ Toebast weerspreekt dat er sprake is van een verplaatsing van de omzet van de zaterdag naar de zondag. ‘Op vrijdag en zaterdag leveren we niets in. De mensen zijn gewoon meer gaan consumeren. De hele regio komt hier. Ze komen overal vandaan. Het is de beste beslissing ooit van de gemeentepolitiek.’ Op dit moment hebben vooral de supermarkten en de Kruidvat veel voordeel en op den duur moeten ook de overige winkels in Hoevelaken opengaan. Te zijner tijd willen de ondernemers in Hoevelaken beginnen met eenmaal per maand met een algehele openstelling. ‘Maar dat is voor latere zorg. Je mag open, je hoeft niet open. Dat is het mooie. Het gaat erom dat we zelf de keuze hebben en dat heeft fantastisch uitgepakt,’ aldus Toebast.


Jannette Kranen, eigenaar van meubelzaak Bell’Abitare, zet eenmaal per maand haar zaak aan het Singel open. Dat lardeert ze met allerlei kortingsacties. ‘We hebben het nu eenmaal afgesproken dat we op zondag open zouden gaan en dat houden we dan ook vol.’ Ze weet dat ook een aantal winkels te snel hebben afgehaakt toen het succes iets te lang op zich deed wachten.

 

 

Gerard van den Tweel, onder meer eigenaar van de Albert Heijn in Nijkerk, erkent dat aanvankelijk sprake was van enige gewenning, maar achteraf gezien heeft hij niets dan lof: ‘Het was een heel wijs besluit. We zagen een grote afvloeiing van omzet naar de omgeving, zoals Vathorst. Wij hebben nu sinds 25 oktober een koopzondag en de consument weet de winkels goed te vinden. De omzet in de levensmiddelenbranche is weer volledig terug.’ In het begin was het nog onwennig, maar dat gevoel was snel weg. ‘Ook het personeel heeft ingezien dat een veranderingsproces moest plaatsvinden. Ze werken er met alle plezier en het werken op zondag was totaal geen discussie. Zij die niet willen werken op zondag, hoeven ook niet te werken. Alles is op vrijwillige basis en ze hebben natuurlijk een meevallertje, want ze beuren niet 100% maar 200%, want ze krijgen 100% toeslag.’
De reacties van de consument zijn volgens Van den Tweel positief. Hij ziet zijn klanten komen uit de gehele regio. ‘Zij die op zondag willen winkelen zijn er blij mee. Het zijn een paar duizend klanten die komen winkelen. We zien de omzet stijgen. Er was een omzetterugloop van circa 10% die naar elders was afgevloeid en die hebben we weer teruggehaald. Onze supermarkt heeft een grote regiofunctie. We adverteren in de regio en daar komen tevens veel klanten vandaan. Nijkerk was er eerst nog niet aan toe, maar de roep werd steeds groter. Vandaar dat we wel mee moesten, aangezien de consumenten elders boodschappen gingen doen. Nu zijn al mijn klanten weer tevreden. Zij hoeven niet te winkelen bij ons op zondag, maar de mogelijkheid is er wel.’


Rob Veltink, eigenaar van supermarkt Jumbo en voorzitter van de Nijkerkse Ondernemersvereniging (NOV): We zijn nu ruim een half jaar open. De ervaring is dat het langzaam op gang kwam en sindsdien is de belangstelling alleen maar gegroeid. We zien mensen binnenkomen die om 4 uur hebben besloten dat ze bijvoorbeeld gaan barbecueën omdat het mooi weer is en we hebben klanten die de zondag hebben uitgekozen om hun dagelijkse boodschappen te doen. Ze doen het wanneer het hun uitkomt. Ik heb soms al voor de openingstijden mensen voor de deur staan. De zondag is qua omzet al een goede dinsdag voorbij. Vanuit mijn oogpunt als supermarkteigenaar was het een goed besluit van de gemeenteraad. Ik krijg nu reacties van: Wat ben ik blij dat jullie op zondag open zijn, want dan hoef ik niet naar Vathorst om daar boodschappen te doen.’ Toch merkt hij wel dat onder de ondernemers, die hij namens de NOV vertegenwoordigt, de neuzen nog niet allemaal dezelfde kant opstaan. ‘Je merkt duidelijk dat de ondernemers angstig waren om open te gaan. We hebben 110 leden en sommigen hebben hun eigen ideeën over de zondagopenstelling. Vooral de kleding en de woonwinkels vinden het prettig om op zondag open te gaan, maar we zijn nog te bescheiden voor wat betreft de communicatie omdat de ondernemers in Nijkerk zo min mogelijk mensen voor het hoofd willen stoten. Ze willen ook de gelovige klanten respecteren. Doordat je geen blok vormt en een gezamenlijke communicatie voert, krijg je nooit een volledige zondagopening.’ Afstemming is daarom noodzakelijk en de NOV beraadt zich erop hoe dit beter kan worden gefaciliteerd.

De twee scoutingverenigingen die Nijkerk rijk is, krijgen een nieuw clubgebouw in de wijk Doornsteeg. Roncalli en Kiliaen van Rensselaer, die samengaan tot Scouting Nijkerk, krijgen waarschijnlijk een plekje bij de rijksweg A28, ingeklemd door de Dammersbeek en de volkstuinen. Dat heeft het college van VVD, De Lokale Partij en PRO21 besloten. Beide huidige scoutingclubs staan zeer positief ten aanzien van de verhuizing naar één nieuwe locatie. Voor de vrijkomende twee kavels aan de Holkerweg is een herontwikkelingsplan gemaakt, waar circa tien vrijstaande woningen worden gebouwd. De bouw van tweekappers is ook mogelijk. Waardevolle bomen worden zoveel mogelijk gespaard.

In gebouw Concordia is donderdagavond 9 juni het startsein gegeven voor het 1000-ogen project in Nijkerkerveen. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Nadya Aboyaakoub (PRO21), politie en de oprichters van het project HenkJan Stitselaar en Jan Hop. PRO21 en de VVD waren aanwezig.

 

Het project 1000 ogen houdt in dat buurtbewoners via een WhattsApp-groep elkaar attent maken op veiligheidszaken die spelen in de buurt. Inmiddels zijn Nijkerkerveen en Holkerveen opgedeeld in zes wijken en hebben zich al 75 bewoners opgegeven. Hiervoor vragen ze per wijk nog om een coördinator. Deze coördinators staan ook onderling met elkaar in contact. Verder zijn er contacten met Hoevelaken, Nijkerk en Zwartebroek. Tijdens de informatieavond zijn de borden onthuld die in Nijkerkerveen worden opgehangen om het project onder de aandacht te brengen.

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders en Woningstichting Nijkerk (WSN) hebben afgesproken dat er de komende twee jaar 54 extra sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. Met dit besluit hopen de gemeente en de woningstichting langere wachttijden voor woningzoekenden te voorkomen. Dit als gevolg van de toenemende vraag naar sociale huurwoningen, onder andere door de komst van statushouders.

De extra sociale huurwoningen worden gebouwd in de nieuwbouwwijk Doornsteeg, in fase 2 van de uitbreiding Nijkerkerveen, aan de Van Rensselaerstraat en in Spoorkamp.

 

Vier locaties
In Doornsteeg worden 15 geplande koop- en duurdere huurwoningen omgezet naar sociale huurwoningen. In Nijkerkerveen komen 7 extra sociale huurwoningen, in plaats van sociale koopwoningen. Voor een terrein aan de Van Rensselaerstraat wordt gedacht aan de bouw van 8 kleine sociale huurwoningen, in de stijl van ’t Schulpje. WSN ontwikkelt hiervoor een plan, waarna de ruimtelijke procedure wordt gestart.

Op Spoorkamp zijn plannen om een deel van het kantoorpand Omega te verbouwen naar 24 kleine woningen, met name geschikt voor alleenstaanden. Voor de tijdelijke ontheffing (10 jaar) voor dit pand van “gemengd” naar “wonen” wordt een ruimtelijke procedure gevolgd. Het college onderzoekt ook de mogelijkheid om het gehele noordelijk gedeelte van Spoorkamp naast de bestemming “gemengd” ook die van ”wonen” te geven.

 

Beschikbaar voor alle woningzoekenden
Voor een goede integratie vinden de gemeente en WSN het belangrijk dat statushouders verspreid door de gemeente gehuisvest worden. Daarom komen de nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar voor alle woningzoekenden. Voor de kleine woningen in Spoorkamp geldt dat 12 van de 24 woningen specifiek aan statushouders toegewezen gaan worden.
De nieuwe woningen komen waarschijnlijk beschikbaar in 2017, maar dit is afhankelijk van de snelheid van de ruimtelijke procedures.

 

Informatie voor omwonenden
Voor de locatie Spoorkamp organiseren WSN en de gemeente in juni een inloopbijeenkomst voor omwonenden en bedrijven, organisaties en scholen in de omgeving.

 

De kanteling, die de huidige coalitie voor ogen had in het coalitieakkoord, is een feit. Het college wil de kennis, creativiteit én eigen kracht van de samenleving meer benutten. Daarmee komt de gemeente in een meer faciliterende en ondersteunende rol. Uit de voorjaarsnota 2017 blijkt dat het college deze kanteling stevig doorzet en dat initiatieven en innovatie vanuit de samenleving de komende jaren centraal staan.

De nieuwe rol en werkwijze van de gemeente zijn ingezet door de gemeenteraad en het vorige college. Het huidige college zet deze kanteling, met de naam “Samen Nijkerk”, niet alleen voort maar voert het verder door. Goed voorbeeld is de Dialoog “Samen aan zet”, waarin deelnemende inwoners en ondernemers een visie gaan ontwikkelen op de voorzieningen die er in Nijkerk moeten zijn.

 

Meer ruimte voor samenleving door minder bezuiniging
Het college wil meer investeren in Samen Nijkerk. Sinds 2014 is er € 2 miljoen bezuinigd op de samenleving en bezuinigingen stonden ook gepland voor de komende jaren. Om de Dialoog optimaal kans van slagen te geven stelt het college de raad voor om de bezuinigingen die voor 2017 gepland stonden (€ 350.000,-), niet door te voeren en in 2018 minder te bezuinigen (€ 250.000,-).


Kleine flexibele ambtelijke organisatie
Samen Nijkerk vraagt ook een ander soort gemeentelijke organisatie. Een intern veranderingstraject zorgt voor minder en flexibel in te zetten medewerkers, die plaats en tijd onafhankelijk werken en samenwerken in zelfsturende teams (zonder leidinggevenden). Er is daarbij al 1,5 miljoen euro bezuinigd op de ambtelijk organisatie en daarmee is de taakstelling tot en met 2017 gehaald. Voor 2018 stond een bezuiniging van € 600.000,- gepland, maar het college wil dit tijdelijk halveren, zodat de ambtelijke organisatie in 2017 voldoende slagkracht blijft houden om in te spelen op de veranderingen. Ook zo kiest het college voor meer ruimte voor innovatie vanuit de samenleving.


Financiële meevallers: lastenverlichting
De gemeente Nijkerk staat er financieel beter voor dan de afgelopen jaren, mede dankzij de al doorgevoerde bezuinigingen. Er is ook een aantal financiële meevallers. De Algemene Uitkering van het Rijk, bijvoorbeeld, viel hoger uit dan verwacht. De jaarrekening 2015 laat zo een overschot zien in plaats van het verwachte tekort. Voor de meerjarenbegroting 2017-2020 wordt een oplopend overschot verwacht van afgerond € 0,8 miljoen.
De financiële meevallers geven ruimte voor lastenverlichting. Voor 2017 en verder stelt het college voor om het rioolrecht te verlagen met € 0,4 miljoen.

 

 

                                

Samen investeren in het Sociaal Domein
De inkomsten die de gemeente vanuit het Rijk krijgt zijn ook voor de komende jaren onvoldoende voor de uitgaven die de gemeente heeft op het gebied van zorg en ondersteuning. Voor de begroting 2016 ging de gemeente er echter vanuit dat er een tekort zou zijn van € 2,6 miljoen. De prognose is nu dat het om € 1,3 miljoen gaat. Dit verschil komt omdat de gegevens die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen over aantallen cliënten, niet altijd bleken te kloppen. Maar ook voor 2016, 2017 en 2018 moet er dus geld vanuit de Algemene Middelen bij om zorg en ondersteuning te betalen.
Binnen het Sociaal Domein waren vooral de uitgaven begeleiding/dagbesteding WMO opvallend lager dan verwacht en kunnen vanaf 2017 met € 2 miljoen minder toe. Dit biedt kansen om de tekorten bij andere vormen van zorg op te vangen. Voor Jeugdzorg, huishoudelijke hulp en taakuitbreiding bij de Gebiedsteams is bij elk € 500.000,- meer nodig.
Het college maakt binnen het budget van het Sociaal Domein € 500.000,- vrij voor nieuwe werkwijzen en noodzakelijk gebleken maatwerk: onverwachte situaties waarbij ondersteuning van iemand wel dringend gewenst is. Binnen dit budget is ook € 60.000,- beschikbaar voor drugspreventie.


Met ‘Samen aan Zet’? De aftrap was 25 mei in het Corlaer College. De belangstelling was groot, en de ruim 100 aanwezigen kregen uitleg over de aanpak. Alle Nijkerkse politieke partijen gaven via een van hun raadsleden aan ‘Samen aan Zet’ van harte te ondersteunen. Burgemeester Renkema overhandigde symbolisch 2 sleutels aan de 2 overlegtafels die die avond enthousiast van start gingen.


De dialoog ‘Samen aan Zet’ gaat een beeld en plan opleveren voor het toekomstige voorzieningenniveau in de gemeente Nijkerk. En daar staat PRO21 helemaal achter: luisteren naar én in overleg met de samenleving, het gemeentelijk beleid verbeteren. U bent van harte welkom om mee te doen!


Samen aan Zet, wat is dat?
Onze samenleving verandert, ook de Nijkerkse. Inwoners willen directer en sneller invloed hebben en laten, bijvoorbeeld via social media, sneller hun mening horen. De rol van de gemeente verandert ook: zij krijgt meer taken vanuit de landelijke overheid en kan daardoor niet alles meer doen zoals we dat deden. Dit roept vragen op: Hoe houden we met het beschikbare geld voorzieningen in onze gemeente op orde? Hoe kunnen we dit zo slim mogelijk samen organiseren? De gemeenteraad wil via de dialoog ‘Samen aan Zet’ de kennis, ervaring en creativiteit en innovatiekracht van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen beter benutten om samen keuzes te maken voor de komende jaren. Door ‘Samen aan Zet’ krijgen we concrete voorstellen over de wijze waarop de activiteiten, faciliteiten en regelingen vanuit de gemeente beter worden, zodat we in Nijkerk zo goed mogelijk van de beschikbare middelen gebruik maken.

 

                                                        

 

Regiotaxi wordt ValleiHopper

 

Regio FoodValley is vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de regiotaxi in de gemeente Nijkerk. De gemeenten in het Foodvalleygebied hebben met elkaar afgesproken dat de nieuwe regiotaxi Valleihopper gaat heten. De Valleihopper biedt klanten vervoer waar het gewone openbaar vervoer geen uitkomst biedt, zo bleek bij een presentatie in Ede waar de Nijkerkse fracties van PRO21 en VVD aanwezig waren.

 

 

 

Woensdagavond 25 mei 2016: de "kick-off" van "Samen aan Zet". Een volle zaal in het Corlaer College met een zeer divers gezelschap van personen die voor zichzelf, voor hun bedrijf of vereniging een bijdrage willen leveren aan de Nijkerkse samenleving. "Alleen ga je sneller, samen kom je verder" was de boodschap die wethouder Nadya Aboyaakoub (PRO21) meegaf aan de aanwezigen. Aan het enthousiasme van de deelnemers zal het niet mankeren!
Voor de raadsleden van Nijkerk is het en beproeving: zij mochten slechts het eerste deel van de avond meemaken; en moeten nu "loslaten in vertrouwen."

 

 

 

Het weekend van 16 en 17 april was “Museum weekend”. Een goede gelegenheid om Museum Nijkerk weer eens binnen te stappen en te genieten van al het moois dat de historie deze stad heeft gebracht of heeft achtergelaten. Het cultureel erfgoed, het echte goud, van Nijkerk komt in het prachtige pand aan de Venestraat schitterend tot zijn recht. In deze snelle, digitale en vluchtige tijd is het goed om soms letterlijk stil te staan bij Andere Tijden: tabak, chocolade, meubels, glas, handel. Maar ook De Toren en de weekmarkten en handel in bijvoorbeeld vee. Een blik op alle voorwerpen, afbeeldingen en documenten, maakt ook duidelijk, dat de tijd niet heeft stilgestaan; dat er voortdurend ontwikkeld is en aangepast aan de nieuwe tijden. En het dus ook duidelijk wordt wat Nijkerk heeft gemaakt tot wat het nu is.

Het bruggetje naar de volgende dag, Boerenmaandag, is dan ook makkelijk gemaakt. Weinig boeren, weinig dieren, maar veel plezier, muziek en enthousiasme. Een dag waarbij de herinnering aan het erfgoed van de boerenmarkten in Nijkerk warm wordt gehouden. Ieder op zijn eigen manier in een soort van verbonden voelen met de stad en zijn bewoners. Waar je zelfs vrolijk wordt als er over de straten galmt “Pien in mien kop!”
Ook zo’n Boerenmaandag is een aanpassing aan de tijd. Het verhandelen van vee past, gezien de risico’s voor de gezondheid van de dieren, niet meer in deze tijd. De huidige variant, met een binnenstad die aan alle kanten druipt van activiteiten, is een mooi voorbeeld van hoe het óók kan.

 

 

 

Museum Nijkerk Goud

 

 

Het volgende bruggetje (Nijkerk heeft er vele!) loopt naar de haven. Met uitzicht op een andere stuk van Nijkerk, de Arkervaart, staat het stadhuis aan het water als toegangspoort tot de lokale politiek. Bij een rondleiding met nieuwe inwoners, is mij weer eens duidelijk geworden dat ook dit pand vernieuwing van tijden vertegenwoordigt. Als residentie voor de Jonckers, als havenmeester functie met horecagelegenheid en vervolgens, met uitbreidingen rondom 2000, tot bestuurscentrum van de gemeente Nijkerk. De vernieuwingen zijn zichtbaar en herkenbaar.

De komende tijd staat Nijkerk voor verdere aanpassing aan de huidige tijden. Via een Dialoog met en tussen gemeentebestuur, inwoners, instellingen, bedrijven, zijn we Samen aan Zet. Zodat Nijkerk een mooie stad en gemeente blijft om te wonen en te werken; om bezoekers te ontvangen. En daar is ons goud voor nodig, ons èchte goud: het goud dat zich herbergt in de inwoners. Wij rekenen ook op u!


Bart Verbeek

 


Opnieuw grazen er schapen in wijk Corlaer. Vorig jaar, in november is de gemeente Nijkerk in de wijk Corlaer gestart met een proef om schapen in te zetten voor het beheer van het groen in de wijk. Vandaag was wethouder Wim van Veelen in wijk Corlaer aanwezig om Schaapsherder Paul Aalbers van Landschapsbeheer ‘t Groene Veld, nogmaals, nu met maar liefst 200 schapen welkom te heten in de wijk. De kudde groeit dit jaar nog door tot 250 dieren. De proef van vorig jaar is geslaagd en de schaapsherder trekt met de grotere kudde nu ook écht de wijk in.

 

De schapen grazen op veel verschillende locaties in de wijk Corlaer. Zij houden de grasbermen en terreinen met ruig gras kort. Dit is een natuurlijke manier van groenbeheer. Tot nu toe werden deze plekken twee keer per jaar gemaaid.
PRO21 Wethouder Van Veelen: “Vanaf vandaag zijn de schapen weer actief in de wijk. En worden de schapen ingezet in de openbare ruimte om ons te helpen met het bijhouden van de gazons. Dit kan niet op alle gazons, bijvoorbeeld speelvelden e.d. worden gemeden. Door de schapen verschillende tijden op een stuk gazon te laten lopen kan de biodiversiteit beïnvloed worden. Hierdoor zullen er verschillende soorten gras en kruiden de kans krijgen om op te komen en te groeien.”

 

 

 

 


De kudde wordt elke dag verplaatst, soms meerdere keren per dag. Hiervoor zet de herder een hond in. De kudde is te volgen via de facebook: www.facebook.com/schaapskuddenijkerk. Voordeel van begrazing door schapen is, dat de bermen en andere plekken met ruig gras vaker kort worden gehouden. Bovendien verandert de vegetatie op de plekken waar de schapen grazen. Omdat het gras korter blijft, krijgen bepaalde soorten bloeiende planten meer licht. Zij hebben daardoor meer kans om te bloeien en deze locaties krijgen meer kleur. Ook verspreiden zaden van planten en bloemen zich via de schapenvacht. Dat zorgt voor meer diversiteit aan groen. Een derde voordeel is, dat begrazing door schapen meer betrokkenheid van inwoners en met name kinderen tot gevolg heeft. Er kunnen activiteiten rondom de schapen worden georganiseerd, zoals een schaapscheerdersfeest, lammetjesdagen, enzovoorts. Scholen kunnen contact zoeken met de schaapsherder om meer te weten te komen over het werk van de herder en kennis te maken met de kudde. De schaapsherder Paul Aalbers van Landschapsbeheer ’t Groene Veld, is bereikbaar via telefoon: 06 – 101 82056.

 

De schapen staan achter een schrikdraad-net. Het aanraken van het net is pijnlijk, ook voor mensen. Afgelopen week zijn de inwoners van wijk Corlaer geïnformeerd met een flyer. Deze flyer is ook te vinden op de website van de gemeente Nijkerk via www.nijkerk.eu/groenonderhoud.

René Ruesen nieuwe fractievoorzitter PRO21

 

De PRO21-fractie heeft René Ruesen gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van PRO21 in de Nijkerkse gemeenteraad, als opvolger van Antoinette de Bruin. Zij heeft aangegeven deze functie vanwege haar gezondheid neer te leggen. Antoinette blijft als raadslid deel uitmaken van de PRO21-fractie.

Met Antoinette als lijsttrekker bij de verkiezingen van 2014 groeide de raadsfractie van PRO21 naar 5 raadsleden. René is sindsdien lid van de fractie. Antoinette en René waren samen in 2015 nauw betrokken bij de vorming van de huidige coalitie van VVD, De Lokale Partij en PRO21.


“Wij snappen hoe moeilijk het is voor Antoinette om dit besluit te nemen. Wij bedanken haar voor haar uitstekende werk in de afgelopen 2 jaar en zijn blij dat ze met haar kennis en ervaring in de fractie blijft”, aldus de nieuwe PRO21-fractievoorzitter René Ruesen.
De fractie van PRO21 blijft dezelfde politieke koers volgen.

 

 

 


Als u op dinsdag 15 maart toevallig op het gemeentehuis was, bijvoorbeeld om uw rijbewijs te verlengen of een paspoort op te halen, dan was u getuige van de overname van het gemeentehuis door leerlingen uit groep acht van deelnemende basisscholen uit Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Aan ons als raadsleden de eer om de kinderen rond te leiden, zo kwamen de kinderen in het gemeentelijk archief, waar toch wel veel oude documenten worden bewaard. Gingen ze naar de trouwzaal om te trouwen (alleen moet je daar achttien voor zijn, dus zijn er helaas geen geldige huwelijken gesloten) en werd verteld over de geschiedenis van onze prachtige trouwzaal. Ook een bezoek aan de raadszaal was onderdeel van de rondleiding, daar mochten de kinderen aan tafel zitten om kort met elkaar als echte raadsleden in debat te gaan. Dit om alvast te oefenen voor de jeugdgemeenteraad die ’s avonds was en natuurlijk, omdat het leuk is om door zo’n microfoon te praten.

 


Over de uitkomst van de jeugdgemeenteraad heeft u vast al gelezen in de krant of op internet. Wat veel belangrijker is dan de uitkomst (Open Kring: super gefeliciteerd!), is dat kinderen op deze manier in contact komen met de politiek. Vaak is er het verwijt dat politiek saai is. Volgens mij hebben de kinderen aangetoond dat politiek helemaal niet saai hoeft te zijn. De jeugdgemeenteraadsleden hebben laten zien dat onbevangenheid, enthousiasme, positieve energie en een beetje oefenen goede ingrediënten zijn voor een leuke en interessante vergadering. Want wat was het leuk om te zien dat de kinderen vol overgave het plan van hun school verdedigden. Er was oprechte teleurstelling bij kinderen wiens plan de tweede ronde niet haalde en juichende kinderen (en ouders) als dat wel zo was. Ik heb veel respect voor de kinderen die niet doorgingen, maar wel kritische vragen stelden over de plannen van andere scholen. En die vragen werden ook nog echt beantwoord. Kortom; ik heb veel geleerd en gelukkig waren er meer raadsleden aanwezig, dus de Nijkerkse politiek wordt, met dank aan de jeugdgemeenteraadsleden, vast leuker.
Laten we deze positieve energie, die de kinderen naar het gemeentehuis brachten, vasthouden. En de gemeente Nijkerk kan gerust zijn; er is (met onder andere een jeugdige burgemeesterskandidaat) genoeg aanstormend politiek talent!


Elk jaar zet het college van B&W zich in voor de vrijwilligersactie NL Doet. Dit is een initiatief van het Oranjefonds waarbij het vrijwilligerswerk in de spotlight staat. Traditioneel zet het college zich in voor een plaatselijke vereniging of instelling en helpt mee met kleine klusjes.

 

Groene schoolplein op bassischool De Appelgaard, een bijzonder project

Saaie tegels op een kaal schoolplein, voetballende jongens maken de dienst uit, nergens een plekje om te scharrelen of je te verstoppen. Leerlingen die rennen, vechten of zich vervelen. Meer niet. En elke dag weer. Maar zo hoeft het niet te gaan. Een schoolplein kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek. Het kan een groen schoolplein worden, een speel- en leerlandschap als het ware. Een soorte buitenlokaal met diertjes, planten en bomen.

 

Basisschool de Appelgaard wil graag een groen schoolplein waar kinderen op zoek gaan naar lieveheersbeestjes. Verstoppertje spelen achter bomen en in struiken. Een schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen.

“Het was een bijzondere ervaring om vandaag een aftrap te geven voor het groene schoolplein. We hebben hard gewerkt aan een omgeving waar de kinderen van de Appelgaard in de toekomst fijn kunnen spelen! Dit groene karakter maakt deze school uniek en een verrijking voor Nijkerk”, aldus wethouder Nadya Aboyaakoub.

 

 

Dagactivietientencentrum Nijkerk
Vanaf 12.30 uur waren Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Marly Klein en Wim van Veelen aanwezig bij GGZ Centraal | Dagactiviteitencentrum (DAC) aan de Nijverheidsstraat 7 in Nijkerk om kennis te maken met een aantal vaste vrijwilligers, om pannenkoeken te eten en om later in de middag mee te helpen om de buiten locatie verder aan te kleden.

DAC Nijkerk is een dagactiviteitencentrum met een eigen inloop en biedt plaats aan mensen die voor dagbesteding komen met als belangrijkste doelen; Ontmoeting en steun, activiteiten, werken en leren. DAC Nijkerk werkt samen met 's Heerenloo aan het kringloopproject Goed Bezig in Nijkerk.

“DAC Nijkerk doet elk jaar weer vol enthousiasme mee met NL Doet. Het is leuk om op deze manier de verscheidenheid en kracht van de Nijkerkse samenleving te ervaren. We vinden het belangrijk onze waardering te tonen voor de inzet van al deze vrijwilligers”, zo verklaarde wethouder Marly Klein de keuze voor de klus bij DAC Nijkerk.

De Nijkerkse Dialoog.


De gemeenteraad wil dichtbij de burgers staan. Voorheen werd de voorbereiding van de beslissingen van de gemeenteraad vooral gedaan op het stadhuis door ambtenaren. De gemeenteraad wil graag uw kennis en kunde als burger beter gaan benutten om betere beslissingen te nemen. Samen aan zet.

 

We stellen het op prijs als u meedenkt en uw mening geeft over hoe dat geregeld kan worden. Kom daarom a.s. donderdag naar het gemeentehuis. U bent welkom om 19:30 uur. Graag tot dan !

 

 

 

 

Samen aan zet is een bijeenkomst die over veranderingen gaat. Het gaat ons allen aan. Het gaat u dus ook aan. U bent van harte welkom om mee te praten over het toekomstig beleid van de Nijkerkse politiek. Kom donderdag ook uw mening geven.

Arno Geurts ontvangt van wethouder Nadya Aboyaakoub bloemen

 

De gemeente Nijkerk werkt vanaf 1 januari 2016 op afspraak. De open inloop is hiermee komen te vervallen. Inwoners die een product of dienst nodig hebben van de gemeente, kunnen via de website, www.nijkerk.eu of telefonisch, via 14 033 een afspraak maken. De heer Geurts maakte eerder deze week via internet een afspraak voor de aanvraag van een rijbewijs. Hij is één van de inwoners die eerst een afspraak maakte voordat hij naar het stadhuis kwam. De bloemen overhandigde de heer Geurts vervolgens aan de collega van burgerzaken die hem hielp.

Nadya Aboyaakoub zegt hierover: “De gemeente wil graag de wachttijden beperken. Iedereen die een product of dienst nodig heeft van de Publiekswinkel, kan online via de website, of telefonisch een afspraak maken. Misschien in het begin even wennen maar ik hoop dat deze werkwijze snel ingeburgerd raakt, wij kunnen zo beter rekening houden met piekmomenten van bezoekers aan het stadhuis.”

 

 

 

 

Lokale Partij, PRO21 en VVD hebben vertrouwen in nieuw zwembad

 


Donderdag 21 januari hebben circa 25 tot 30 inwoners van de gemeente Nijkerk het inloopspreekuur van de gemeenteraad bezocht om te spreken over het nieuwe zwembad. Zij gingen met de raadsleden in gesprek over de plannen voor het nieuw zwembad, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
De fracties van De Lokale Partij, PRO21 en VVD begrijpen dat er veel emotie is over de keuze van de locatie Spoorkamp boven de locatie Bloemendal. De raadsleden hebben aandachtig geluisterd naar en gediscussieerd met de bezoekers. De Lokale Partij, PRO21 en VVD concluderen uiteindelijk, dat er geen nieuwe argumenten zijn die de huidige plannen in de weg hoeven te staan. De keuze voor de locatie Spoorkamp, wordt daarbij door deze partijen gezien als terechte keuze: centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente.

 

 

 

Wethouder van Veelen reikt prijzen uit aan winnaars inzamelactie vuurwerk

Om inwoners van de gemeente Nijkerk te stimuleren vuurwerkresten op te ruimen, hield de gemeente Nijkerk ook dit jaar weer een opruimcampagne voor vuurwerkafval. Op vijf plekken in de gemeente Nijkerk konden deelnemers vuilniszakken met vuurwerkresten na Oud & Nieuw inleveren.

Voor iedere ingeleverde vuilniszak vuurwerkafval kregen deelnemers een lot. De prijswinnaars van de verloting die daarop volgde, kregen op vrijdag 8 januari hun prijs uitgereikt uit handen van wethouder Wim van Veelen. In totaal werden 128 vuilniszakken vuurwerk ingezameld.

 

 

 

 

PRO21 heeft een donatie gedaan van 275,- aan het Glazen Huys in Nijkerk.

Wij zijn blij dat er uit elke kern van de gemeente een organisatie is die een gift krijgt waarmee ze hun activiteiten kunnen uitvoeren.

 

 

 

Daarnaast gaat PRO21 bieden op de lunch met het college van B&W.

Voor ons is het belangrijk dat inwoners de gelegenheid hebben om op een informele manier met de politiek in aanraking te komen en de vragen te kunnen stellen die zij hebben aan ons Nijkerkse College. Een lunch biedt deze kans!

 

Wilt u met ons college lunchen? Laat ons dat weten.

Coalitie VVD, De Lokale Partij en PRO21 dienen voorstel in:

 

‘IJsbaan open op zondag’

 

De ijsbaan op het Plein in Nijkerk moet op zondag 27 december open mogen. Dat is de strekking van een motie die de coalitiepartijen VVD, De Lokale Partij en PRO21 gaan indienen bij de eerstvolgende raadsvergadering. De regels voor evenementen moeten in 2016 in een zorgvuldig proces, in samenspraak met inwoners en ondernemers worden herzien. Voor dit jaar gaan de indieners van de motie ervoor pleiten alvast een eenmalige uitzondering te maken voor de ijsbaan.

 

De stichting Nijkerk on Ice had de gemeente Nijkerk gevraagd om de ijsbaan op zondagmiddag 27 december te mogen openen. In verband met de geldende beleidsregels die evenementen op zondag verbieden, heeft de burgemeester aangegeven dit niet te kunnen toestaan.

 

 

 

Vandaag sta ik stil: Kinderrechten

 

 

Vroeger toen ik nog een kind was....
Hmm, dat is toch al weer enige tijd geleden. Klein dorpje in Drenthe, onder de rook van Emmen.

En, om niet in een soort van autobiografie terecht te komen, wat mij daar nadrukkelijk van is bijgebleven: onder de goede hoede van mijn ouders heb ik daar mijzelf kunnen ontwikkelen van kleine vent tot beginnend puber. Veel ruimte in en om het huis; bossen en velden in de directe omgeving; sociale contacten met buren (vooral boeren) en controle op waarden en normen die –ook toen al, begin 60’er jaren- sterk aan verandering onderhevig waren. Spelen op straat, in het bos, op boerenerven. Weekenden met gezin en zondagsschool. Fietsen, lopen, ..... of gewoon lekker “niets” doen of een boek lezen.


Ik kreeg in alle vrijheid de mogelijkheden om te worden tot volwassen mens.
Op een dag als vandaag, De Internationale Dag van de Rechten van het Kind, omdat op 20 november 1989 door de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag (zie: http://www.kinderrechten.nl/) is aangenomen, besef ik eens te meer hoe belangrijk het is om als kind zo te kunnen opgroeien. Maar dus ook: hoe belangrijk het is om als kind die mogelijkheden te krijgen.

 

 

 

Na een motie van PRO21, De Lokale Partij en de VVD is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een initiatiefvoorstel om de zondagopenstelling voor ondernemers mogelijk te maken. Vandaag was het dan zover. Ondernemers bepalen zelf of ze op zondag open willen zijn. PRO21 is blij te zien dat veel inwoners een kijkje kwamen nemen in het centrum van Nijkerk. Op de eerste dag zijn het in zowel Nijkerk als Hoevelaken vooral de supermarkten die open zijn geweest. Maar ook Trekpleister, Kruidvat en de Garage waren open.

 

 

 

 

 Op 22 september werden in een bijzondere raadsvergadering onze nieuwe wethouders en ons nieuwe raadslid geinstalleerd.

 

De nieuwe raadsfractie van PRO21 plus wethouders, vlnr: Vincent Schouten, Bart Verbeek, Wim van Veelen, Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Irene Moes, Antoinette de Bruin, Rene Ruesen. 

 

team voor header

 

Nadya wethouder  Wim wethouder  

 Nadya Aboyaakoub Akkouh        Wim van Veelen, wethouder

         wethouder

 

Het nieuwe college, vlnr: Wim van Veelen (PRO21), 

Patricia van der Hurk van Loozen (de Lokale Partij),

Marly Klein (VVD) en Nadya Aboyaakoub Akkouh (PRO21).

  nw coalitie sept 2015   Vincent raadslid

                                                                           Vincent Schouten, raadslid

 

De Kanteling
Ruimte geven aan innovatie
Coalitieakkoord PRO21, VVD en De Lokale Partij

De politieke partijen PRO21, VVD en De Lokale Partij hebben maandag 7 september 2015 het nieuwe coalitieakkoord getekend. De coalitie, die aan de slag gaat met vier wethouders, kiest nadrukkelijk voor de Kanteling. Het wordt een kanteling in denken, werken, participeren en verbinding maken tussen en met de netwerken die Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen vormen. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven krijgen de ruimte om zich te ontplooien en te innoveren. Dat gaat gepaard met een andere bestuursstijl en een andere werkwijze met een gemeentebestuur dat meedenkt en ondersteunt. 

 

De Kanteling afbeelding.jpg

 

PRO21, De Lokale Partij en VVD hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie.

 

Na de val van het college eind juni, hebben de drie partijen in de zomer afspraken gemaakt voor de rest van de raadsperiode tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De nieuwe wethouders zullen in een extra raadsvergadering op 22 september worden geïnstalleerd.


Het coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders zullen worden gepresenteerd tijdens een persconferentie op dinsdag 8 september 2015 vanaf 16.00 uur in het Museum Nijkerk, aan de Venestraat 16 in Nijkerk.

Het CDA is niet ingegaan op de uitnodiging van PRO21, DLP en VVD om deel te nemen aan de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. De nieuwe coalitie van de drie overgebleven partijen verwacht de gesprekken nu op korte termijn te kunnen afronden.

 

De onderhandelingen tussen PRO21, DLP en VVD verlopen constructief, open en voortvarend. De partijen vonden het goed om ook richting het CDA als mogelijke coalitiepartner, die open houding te blijven hanteren. Vanwege de grote opgaven waarvoor de gemeente Nijkerk staat, wilden zij bij voorkeur een breed draagvlak voor het beleid. Daarnaast zou het aanblijven van CDA-wethouder René Windhouwer zorgen voor continuïteit en minder wachtgeldverplichtingen voor de gemeente.

 

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 29 juni 2015 hebben PRO21, VVD en De Lokale Partij gezamenlijk een motie ingediend. De motie had als doel om het openstellen van winkels op zon- en feestdagen in de gemeente Nijkerk mogelijk te maken. De motie is door de gemeenteraad overgenomen.

 

In reactie daarop heeft het college van B&W in meerderheid te kennen gegeven de motie niet te zullen uitvoeren en is het college van CDA, ChristenUnie-SGP en VVD gevallen.

PRO21, VVD en De Lokale Partij, zijn naar aanleiding daarvan overeengekomen om op korte termijn een initiatiefraadsvoorstel voor te bereiden voor het wijzigen van de winkeltijdenverordening. Daarmee willen deze partijen de openstelling van winkels op zondag alsnog mogelijk maken. De verordening van de gemeente Amersfoort zal daarbij dienen als model, zodat voor ondernemers uit Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort een gelijk speelveld ontstaat. Het raadsvoorstel zal de normale vergadercyclus doorlopen van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming, met inspraak van inwoners en belanghebbenden.

 

PRO21, VVD en De Lokale Partij verwachten het initiatiefraadsvoorstel in september te kunnen agenderen, zodat daarover in oktober een besluit kan vallen.

De politieke partijen PRO21, VVD en De Lokale Partij boeken voortgang om te komen tot een coalitieakkoord. Na een aantal gesprekssessies, die in een bijzonder prettige sfeer plaatsvonden, zijn de drie partijen het in grote lijnen eens over het nieuw te vormen beleidskader en daarmee lijken de contouren van een coalitiedocument in zicht.

De komende maand zullen onder meer ambtelijke doorrekeningen plaatsvinden om de hoofdpunten te toetsen op hun financiële haalbaarheid. Een belangrijke factor hierbij is het vinden van een solide oplossing voor de extra bezuinigingen die van Rijkswege zijn opgelegd op het Sociale Domein en de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het is een behoorlijke opgave om toekomstige kortingen te dekken.

Ook is gesproken over de invulling en verdeling van de wethouderszetels. Vanwege de vakantieperiode is het nog niet bekend wanneer het slotakkoord kan worden bereikt, maar de deelnemende partijen hopen zo snel mogelijk de laatste hand te leggen aan de vorming van het nieuwe college.

PRO21, VVD en De Lokale Partij willen het mogelijk maken om winkels op zondag open te stellen. De fracties zullen daarvoor samen een motie indienen bij de behandeling van de Voorjaarsbrief in de gemeenteraad op 29 juni aanstaande.

 

PRO21-fractievoorzitter De Bruin: “De ontwikkelingen in de detailhandel gaan heel snel. Al vele maanden zijn wij in gesprek met de ondernemers. Winkeliers geven aan dat ze grote zorgen hebben over de toekomst, omdat steeds meer inwoners inkopen doen in bijvoorbeeld Vathorst en Hooglanderveen. Daarnaast blijkt uit alle feiten dat het gesloten houden van de winkels schadelijk is voor de Nijkerkse economie en werkgelegenheid . Dan moet je gewoonweg actie ondernemen. Geef de ondernemers een gelijk speelveld en de ruimte om te ondernemen.”

De supermarktondernemers spreken van een groeiend omzetverlies van nu al tien procent en veertigduizend manuren minder werkgelegenheid in de Nijkerkse supermarkten. De VVD heeft de nieuwe feiten en ontwikkelingen besproken met coalitiepartners CDA en CU-SGP, maar die willen de winkels toch gesloten blijven houden.

Veel ondernemers in Nijkerk en Hoevelaken zijn benaderd door de fractie van PRO21 en hebben hun zorgen geuit. De meeste winkeliers hebben te kampen met een omzetdaling. Sommige winkeliers wijten dit aan het betaald parkeren. Andere winkeliers verliezen klandizie doordat hun publiek op zondag winkelt en dus gebruik maakt van de winkelcentra in omliggende gemeenten. De ernst hiervan neemt toe en wordt vooral opgemerkt door de supermarkteigenaren.

 

                                                                  

 

 

Willen wij Nijkerk vitaal hebben en houden, dan vindt PRO21 dat er verder gekeken moet worden dan alleen betaald parkeren. Zo zou de aandacht van de gemeente zich sterker mogen richten op de klantbeleving in het centrum en de openingstijden. Voldoet een koopavond nog aan de behoefte van de consument? Wat is er te beleven in het centrum? En wat trekt een inwoner nu naar een winkelcentrum als online winkelen steeds eenvoudiger wordt? De ondernemers geven aan behoefte te hebben aan ruimere openingstijden en een zondagopenstelling. PRO21 vindt dat je daar de ogen niet voor mag sluiten, en dat de afspraken in het coalitie akkoord tussen CDA, VVD en CU/SGP om zondagopenstelling te verbieden, winkeliers/ondernemers onnodig beperkt én inkomsten en arbeidsplaatsen kost.

 

Laat winkeliers zelf bepalen welke openingstijden zij willen hanteren of dit nu wel of niet op zondag is. Geef ze de ruimte om te doen wat ze het beste kunnen: ondernemen!"

 

Door Antoinette de Bruin (17-05-2015)

PRO21 op Twitter

16 november om 14:15
Zeker voor herhaling vatbaar. Ieder ondernemersverhaal is uniek. Daarnaast ook belangrijke zorgverhalen gehoord. En… https://t.co/XIxQSp7bXe
16 november om 14:09
RT @JannekeVIDM: Mooie gesprekken, verbindingen en verhalen uit de praktijk. @PROgressief21 op Pad met... (deze keer ondernemers) gaan we z…
16 november om 12:38
RT @RaadNijkerk: De raadsleden van Nijkerk zien de leerlingen die meededen aan project Wegwijs graag nog eens terug in de raadzaal of ergen…