Janneke400
Raadslid Janneke van Heugten heeft namens PRO21 schriftelijke vragen aan het college gesteld over openbare en opengestelde toiletten in onze stads- en dorpskernen. PRO21 vindt het belangrijk dat de stads- en dorpskernen gastvrij zijn voor iedereen. Buik- en blaasproblemen weerhouden een grote groep om te komen. Openbare toiletten en opengestelde toiletten kunnen de drempel voor deze mensen verlagen. 

Irene Moes raad

Op donderdag 1 november 2018 stond de behandeling van de begroting op de raadsagenda. Fractievoorzitter Irene Moes deed de woordvoering namens PRO21:

ondernemers
Op vrijdagochtend 16 november 2018, de Dag van de Ondernemer, organiseert PRO21 ‘Op pad met ondernemers’. Een ondernemerswandeling van anderhalf uur voor ondernemers om andere (kleine) ondernemers te ontmoeten, kennis te delen en het ondernemerschap te vieren. Ondernemers uit de gemeente Nijkerk kunnen zich op Facebook aanmelden.

Afgelopen raadsvergadering werd door PRO21 raadslid Wim van Veelen de motie 'Fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken' ingediend. De motie werd door alle partijen gesteund.

 Wim 400

In de motie verzoeken we het college onder andere om tijdens het bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Amersfoort zich in te zetten om bij de verdere uitwerking van dit onderdeel van het Ontwerp Tracé Besluit tot een verkeers- en sociaal veiliger oplossing te komen. Een oplossing welke er tenminste in voorziet dat de fietsroute fysiek volledig gescheiden wordt van de auto-ontsluiting t.b.v. de coffeeshop. En er bovendien een zodanige inrichting van het gebied wordt gerealiseerd dat hiervan geen wervende werking respectievelijk negatieve beleving uit gaat naar de gebruikers van de fietsroute.

De volledige motie is hier te lezen

PRO21 raadslid Linda de Wals diende vanavond de motie 'Kinderpardon' in.
Dit deed ze met de volledige steun van de fractie van PRO21 en samen met De Lokale Partij. Haar motivatie om zich voor deze bijzondere motie in te zetten:

Linda klein en close
'Het zal u niet ontgaan zijn: er zijn ruim 400 in Nederland gewortelde kinderen die met uitzetting worden bedreigd. En hoewel ik hier nu zit als raadslid, ben ik in de eerste plaats mens en moeder. En ik zal het niet vaak doen, maar deze motie leidt ik in met het geven van een persoonlijke opvatting. Als mens én als moeder.

Enkele weken geleden stelde PRO21 raadslid Janneke van Heugten schriftelijke vragen aan het college over het leerlingenvervoer. Deze week volgde er antwoord waarin het college aangeeft dat zij onze zorg deelt voor een goed vervoer voor kinderen die niet naar een reguliere school kunnen en voor de reis naar de voor hun geschikte school een beroep moeten doen op het leerlingenvervoer.

Opening Paashuis400

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van het Paashuis. Het Paashuis in Paasbos is een mooie ontmoetingsplek om bijvoorbeeld gezellig een goede kop koffie te drinken. Het is een mooi succes uit 'Samen aan Zet'. Naast elkaar ontmoeten in een prachtige ruimte kun je er ook informatie vinden over ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten voor en door de buurt.

Nadya

De inwoners van de gemeente Nijkerk mogen er op rekenen dat Nadya Aboyaakoub met evenveel passie als in de afgelopen vier jaar haar werk zal doen. In haar nieuwe portefeuille wil ze nog meer de verbinding leggen tussen sport, cultuur en de buitenruimte. Kansen creëren op deze terreinen. Waar het kan nieuwe speelplekken aanleggen, bestemd voor meerdere leeftijdsgroepen. Het hele interview met onze PRO21-wethouder lees je hier.

Janneke close

Deze week begint het leerlingenvervoer voor kinderen uit onze gemeente weer. PRO21-raadslid Janneke van Heugten vroeg voor de zomer al aandacht voor het leerlingenvervoer. PRO21 hoopt voor de leerlingen, de ouders en de chauffeurs dat het leerlingenvervoer zonder problemen gaat verlopen. Ben jij een ouder en loop je toch tegen problemen met het leerlingenvervoer aan? Wij horen het graag: Fractie@PRO21.nl.

PRO21 vindt veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer belangrijk. We vinden dat passende vormen van onderwijs zo dichtbij mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast vinden we dat bij passend onderwijs oog moet zijn voor de belasting van ouders.
Daarom hebben we het college vragen gesteld over:
* Reisduur leerlingenvervoer
* Projectplan zelfstandig reizen leerlingenvervoer
* Toetsing recht op leerlingenvervoer

De vragen vind je hier

Installatie wethouder juni 2018 2

In de raadsvergadering van 14 juni is het coalitieakkoord 'Verbinden met Ambitie' besproken, zijn de nieuwe wethouders benoemd en nieuwe raadsleden geïnstalleerd. PRO21 fractievoorzitter Irene Moes droeg Nadya Aboyaakoub-Akkouh als volgt voor als wethouder: 

Voordracht
"Toen ik mij voorbereidde op de voordracht van de wethouderskandidaat van PRO21, moest ik denken aan de column van Theo Zuurman die gisteren in NijkerkNu stond. Want hoe moet je Nadya Aboyaakoub introduceren? Voor iedereen die de column niet gelezen heeft, Theo Zuurman schreef: Nadya Aboyaakoub (PRO21) behoeft in deze column geen toelichting. Ze is geen 'Excuustruus' maar ónze 'Knuffelkoningin'.

Irene Moes 301

Irene Moes is unaniem als nieuwe fractievoorzitter gekozen door de fractie van PRO21. Ze volgt hiermee René Ruesen op. Moes vindt het contact met inwoners, bedrijven en organisaties onmisbaar voor een goede volksvertegenwoordiging.

“Als je alleen stukken leest weet je veel, maar niet genoeg. Stukken geven de papieren werkelijkheid weer. Door gesprekken krijg je een beter beeld van een voorstel. Zo kan je samen van een goed plan een beter plan maken,” aldus Irene Moes. Ze benadrukt dat ze ook in haar werk als fractievoorzitter op zoek gaat naar verbinding, om zo samen voor Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen betere plannen te maken.

ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD hebben overeenstemming bereikt over de contouren van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is te typeren als een akkoord op hoofdlijnen. Vanuit de hoofdlijnen worden accenten gelegd en doelen geformuleerd. 

In de contouren van het coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 besteden de partijen aandacht aan de bestuursstijl die zij voorstaan. Deze bestuursstijl is de gouden draad voor het handelen van het bestuur in de komende raadsperiode. De open dialoog en samenwerking met alle betrokkenen die in de vorige raadsperiode is ingezet, willen de coalitiepartijen versterkt doorzetten.
Dat betekent ruimte bieden aan elke raadsfractie in de gemeenteraad. Daarnaast zoeken de formerende partijen actief de verbinding met de gemeenschap in de gemeente Nijkerk, de partners van de gemeente en de ambtelijke organisatie.

Nadya Aboyaakoub is door PRO21 voorgedragen als wethouderskandidaat voor het nieuw te vormen college in de gemeente Nijkerk. ChristenUnie-SGP, PRO21 en de VVD zijn in gesprek om een nieuwe coalitie te vormen. In deze nieuwe coalitie is plaats voor een wethouder van PRO21. PRO21 had met de huidige wethouders Nadya Aboyaakoub en Wim van Veelen de keuze uit twee inhoudelijk sterke kandidaten.

 

Ervaren volksvertegenwoordiger
PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub was bij de laatste verkiezingen ook lijsttrekker. De zeer ervaren Aboyaakoub zet zich vanaf 2006 vanuit de politiek in voor de inwoners van de gemeente Nijkerk. Afgelopen 2,5 jaar was Aboyaakoub als wethouder actief met de portefeuilles Jeugd, Jeugdzorg, Onderwijs, Sport, Maatschappelijk vastgoed, Coördinatie sociaal domein, Sociaal maatschappelijke vernieuwing en Publiekswinkel. Op dit moment is PRO21 met vijf raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

PRO21 op Twitter

14 december om 00:16
RT @NadyaAboyaakoub: Meerjaren jeugdprogramma kind en gezinsvriendelijke @gemeenteNijkerk 2019-2023 unaniem vastgesteld door @RaadNijkerk #…
07 december om 21:16
RT @nijkerknieuwsNL: Je wereld op zijn kop, bel de Praatpaal op https://t.co/sKCaJ09WDi
05 december om 20:24
Vandaag waren PRO21-ers @stavestwim, @NadyaAboyaakoub en @JannekeVIDM op werkbezoek bij Praatpaal Nijkerk. Een boei… https://t.co/iOVzFb3ZtH