Lokale Partij, PRO21 en VVD hebben vertrouwen in nieuw zwembad

 


Donderdag 21 januari hebben circa 25 tot 30 inwoners van de gemeente Nijkerk het inloopspreekuur van de gemeenteraad bezocht om te spreken over het nieuwe zwembad. Zij gingen met de raadsleden in gesprek over de plannen voor het nieuw zwembad, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
De fracties van De Lokale Partij, PRO21 en VVD begrijpen dat er veel emotie is over de keuze van de locatie Spoorkamp boven de locatie Bloemendal. De raadsleden hebben aandachtig geluisterd naar en gediscussieerd met de bezoekers. De Lokale Partij, PRO21 en VVD concluderen uiteindelijk, dat er geen nieuwe argumenten zijn die de huidige plannen in de weg hoeven te staan. De keuze voor de locatie Spoorkamp, wordt daarbij door deze partijen gezien als terechte keuze: centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente.

 

 

 


Er bestaat zorg over mogelijke geuroverlast. Het nieuw te bouwen zwembad is een binnenbad en daarvoor is geen geurhinder te verwachten. Voor het bij mooi weer gebruiken van de ligweide kan dit afhankelijk van de windrichting mogelijk wel het geval zijn. De drie partijen gaan er dan vanuit dat het college hier aandacht aan zal besteden.
De Lokale Partij, PRO21 en VVD zijn blij dat de gesprekken met de inwoners hebben plaatsgevonden. De uitdaging voor de raadsleden was om alle verschillende meningen en belangen af te wegen. Zij hebben goed geluisterd naar hetgeen naar voren is gebracht en hebben zelf ook de gelegenheid gehad om de keuze voor het nieuwe bad op de locatie Spoorkamp toe te lichten. In 2013 hebben alle partijen in de Gemeenteraad het sportbeleid vastgesteld. Op basis daarvan zijn de plannen voor het nieuwe zwembad gemaakt. Het algemeen belang van een volwaardige zwemvoorziening, centraal gelegen en voor alle inwoners goed bereikbaar, financieel verantwoord én waar iedereen veel plezier kan beleven, heeft de doorslag gegeven.

 


Zowel het vorige als het huidige college hebben unaniem te kennen gegeven dat beleid in die vorm ook te willen uitvoeren. De Lokale Partij, PRO21 en de VVD zijn hier blij mee. De coalitiepartijen waarderen de inbreng van de inwoners en gaan hier op een zorgvuldige wijze mee om. Ze willen ook in de komende fases om tot de realisatie van het nieuwe zwembad te komen, op een respectvolle manier met inwoners, verenigingen en andere belangengroepen blijven communiceren.

PRO21 op Twitter

24 februari om 13:44
RT @ReneRuesen: Kapotte spullen niet weggooien maar repareren. Door lagere BTW stimuleren we hergebruik, besparen we... https://t.co/NG20BH…
24 februari om 08:13
'Winkeliers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. En de vrijheid hebben om ook op zondag open te zijn.' PRO2… https://t.co/5zLMc5Fh9W
23 februari om 11:40
'De vraag naar appartementen voor senioren en alleengaanden groeit snel. Met een voorkeur voor plekken dichtbij voo… https://t.co/Yvh8QsgjM4