Linda klein en close

In de eerste weken na de lockdown door het coronavirus, kreeg ik het gevoel alsof ik in een andere wereld was beland. Minder verkeer, schonere lucht, luidzingende vogels, ander tempo, praatje op straat, meer aandacht en zorg voor elkaar, winkelwagentjes werden (schoongemaakt!) aangereikt. Op wat ‘hamster-perikelen’ na, leek het gevoel van saamhorigheid groot. Stiekem hoopte ik dat déze aspecten onderdeel zouden blijven van ‘het nieuwe normaal’.

 Wim 400Over 19 maanden zijn er weer gemeenteraads-verkiezingen. Voor ons als fracties betekent dit dat wij de tussenbalans opmaken: wat hebben wij al gerealiseerd van onze plannen en wat staat ons nog te doen?

Maar de besturen van onze partijen gaan al weer starten met de voorbereiding voor die verkiezingen.

Linda

In 1999 werd 12 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Gevraagd wordt om stil te staan bij jongeren van 15 tot 24 jaar en bij wat zij betekenen voor de wereld.

Beste ‘Jeugd’… Voor mij persoonlijk betekenen jullie heel veel. Jullie zijn de generatie van mijn kinderen. En voor je kinderen en hun tijdgenoten wil je natuurlijk niets dan goeds.

Yasmin


Sinds maart zonder loon. Geen werk meer. En ondertussen studeren. Dit overkwam mij de afgelopen periode. Ik ben een twintigjarige student met een bijbaan als examentrainer en ik ben onder andere actief bij de Nationale Jeugdraad. De examens zijn niet doorgegaan, dus al mijn trainingen werden gecanceld. Ik kom - door mijn juridisch goed dichtgetimmerde contract – niet in aanmerking voor (corona)regelingen en ik heb ook geen recht op een WW-uitkering. Dat was flink balen. Toch mag ik eigenlijk niet klagen.

 Wim 400

Vandaag is het de VN-dag tegen woestijnvorming en droogte. En? Nou, dat heeft met het klimaat te maken. Ja? Dat verandert wereldwijd relatief snel en op de impact daarvan kunnen wij als mensen invloed op uitoefenen, o.a. door de energietransitie. Dat kan door de komende 30 jaar geleidelijk afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, tegelijk ons energieverbruik te beperken en voor de resterende energievraag hernieuwbare bronnen (wind, zon e.a.) te gaan gebruiken. Daarmee beperken wij de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en dat helpt om de opwarming en daarmee de woestijnvorming en droogte tegen te gaan.

Nadya Close

Buitenspelen is van groot belang voor de algehele ontwikkeling van kinderen maar het is ook gewoon leuk en je hebt er veel plezier in.

 

Zelf heb ik in mijn jeugd talloze hutten gebouwd, speurtochten gelopen, gefietst, gestept, gerolschaatst. De talloze nieuwe vrienden die je maakte in de buurt als er groepen werden geformeerd om samen een balspel te doen. T was een echt feestje. Knikkeren en stoepranden vond ik het leukst maar dat was ook omdat ik er heel goed in was 😉.

 Wim 400"Ook al benutten wij alle daken en restgronden in het bebouwde gebied, het grootste deel van de energieproductie zal in het buitengebied moeten plaatsvinden. En vrijwel iedereen vindt zonnevelden en windmolens flinke ingrepen in ons vertrouwde landschap. Ook kunnen deze nadelige effecten hebben voor fauna en flora. Een goed voorbeeld dat besturen van een gemeenschap lastig kan zijn. Als duurzame toekomstpartij(en) is onze keuze in dit geval evident", aldus PRO21-raadslid Wim van Veelen over de Regionale Energie Strategie.

Irene half 400

Eén van de onderwerpen waar veel Nijkerkers, Hoevelakers en Veenders een mening over hebben is de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over onveilige situaties door scheefliggende tegels en onkruid dat groeit tussen de stoeptegels. Dat veel mensen een mening hebben blijkt uit de hoeveelheid berichten op Facebook. Het aantal keer dat het hierover ging op een verjaardagsfeestje, langs de lijn bij één van onze sportverenigingen en uit het aantal meldingen dat naar de gemeente is gestuurd.

 Wim 400
Het is vandaag de dag van de mensenrechten. Een goede en betaalbare woonplek is een belangrijk mensenrecht. De vanzelfsprekendheid daarvan neemt ook in ons welvarende land af.


´Meer daklozen´, koppen de kranten. Onder invloed van de druk op de woningmarkt is het voor starters veel lastiger geworden om een eerlijke start van hun wooncarriere te kunnen maken. Tegelijk doen nieuwe doelgroepen, tot voor kort bij instellingen gehuisvest, een beroep op de bestaande huurwoningen. En die woningen blijven bezet omdat senioren daarin langer (moeten) blijven wonen nu de verzorgingshuizen gesloten zijn.

Lindagroot
“Nederland is corrupter dan we denken”, zo kopte een artikel in de Volkskrant enkele weken geleden. Vandaag is het de internationale dag tegen corruptie. Van PRO21 vonden we het tijd om daar even bij stil te staan. En als politievrouw – want dat is mijn beroep – voelde ik me toen gelijk geroepen om er een stukje over te schrijven.

In 1984 ben ik bij de politie gegaan. Handhaven van de rechtsorde en hulpverlenen aan hen die dat behoeven: dat zijn de taken van de politie. Na 35 jaar werken bij de politie kom ik daar nog steeds graag mijn bed voor uit. Maar wat als er geen rechtsorde zou zijn? Of wat als iedereen maar aan zijn of haar lot overgelaten zou worden? Zou ik dan bij de politie willen werken?

Vierkant Janneke 400

Ik ren naar binnen en twijfel, mijn beleefdheid wint het van mijn krampen. ‘Zou ik even naar het toilet mogen?’, vraag ik netjes aan de serveerster. ‘Alleen als u wat heeft gegeten of gedronken’, is haar reactie. Ik had eigenlijk niet gerekend op een afwijzing en kijk haar geschrokken aan. ‘Ik heb de ziekte van Crohn en kan het echt niet ophouden’, zeg ik vol schaamte en paniek.

Lindagroot
Best een lastig woord: laaggeletterdheid. Dat denk ik, nu ik dit schrijf. Van 9 tot 15 september was de week van de alfabetisering. De week daarvoor was er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Over laaggeletterdheid. Laaggeletterd is iets anders dan analfabeet. De relatie tussen laaggeletterden en taal is meestal niet goed. En ik dacht: het moet ook lastig zijn. Liefde voor taal voelen, als je veel woorden niet begrijpt.

 MG 3017 Antoinette half

Aan het begin van mijn loopbaan had ik niks met “netwerken”, 20 jaar verder denk ik daar heel anders over. Nu geeft het mij als raadslid voor PRO21 zelfs energie en word ik er blij van. Het helpt namelijk om politiek en ondernemerschap met elkaar te verbinden en daarbij zichtbaar het verschil te maken voor de inwoner(s) van Nijkerk.

Irene half 400

"In Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen zijn er afgelopen jaren veel woningen gebouwd. En de gemeente zit ook nu allesbehalve stil. Toch krijg ik nog regelmatig de vraag van inwoners: waarom is er geen geschikt huis voor mij in Nijkerk? Waarom maak ik geen kans op een huurwoning?

 

Kunnen we die vragen oplossen door ongeremd te bouwen? Nee, zoals PRO21 blijft benadrukken, voor ons gaat kwaliteit (de juiste woningen in een mooie omgeving) voor kwantiteit (meer is niet altijd beter). Het is daarbij wel belangrijk om te bouwen, want zonder nieuwe woningen lossen we het zeker niet op.

 Wim 400

Als raadslid word ik met enige regelmaat benaderd door mede-inwoners met klachten over rookoverlast van buren. Het gaat dan b.v. om buitenkachels in de tuin van een rijtjeswoning, om een marktkraam onder het raam van een zorgpraktijk, maar ook om, niet goed gestookte of aangelegde, open haarden en pelletkachels.

Vierkant Janneke 400

Straatnamen geven een beeld van wie onze samenleving wil eren. Maar Utrecht, Amsterdam en Groningen vernoemen niet meer dan 12% van de straten met een mensennaam naar een vrouw. En die zijn dan vaak ook nog eens ‘de vrouw van’ of prinsessen en koninginnen. Waar zijn onze schrijfsters, schilderessen en componistes?

 MG 3017 Antoinette half


Al in februari zijn we getrakteerd op lenteachtige dagen. Fijn om er dan op uit te gaan en te wandelen op de dijk in de polder. Een broedplaats voor onder meer weidevogels die ook toen al met velen aanwezig waren. Maar terwijl ik geniet van het heerlijke weer realiseer ik mij ook dat dit voor de natuur niet optimaal is.

Lindagroot

“Hoe ‘Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig’ zijn wij, burgers, als medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten?” Ik citeer uit de beschrijving van het boek van Herman Tjeenk Willink ‘Groter denken, kleiner doen, een oproep.’ ‘De Correspondent’ interviewde Tjeenk Willink in een podcast.

Vierkant Janneke 400


Waar zou een raadslid zonder inwoners zijn? Zeker met sociale onderwerpen zijn gesprekken met inwoners onmisbaar. Een voorbeeld: het leerlingenvervoer. Als het alleen zou gaan om een busje dat van A naar B rijdt, had ik geen gesprekken met de inwoners nodig gehad. Maar net zoals bij eigenlijk alle onderwerpen, gaat het om het verhaal erachter. Om de kinderen die overprikkeld op school of thuis aankomen als het vervoer niet goed verloopt. Om het effect dat die overprikkelheid vervolgens op de klas en het gezin heeft en op het kind zelf. Om de ouders die vaak al overbelast zijn met zorgtaken en tegen de jaarlijkse omslachtige aanmeldprocedure aanhikken.

 bart400

Voor mij inmiddels een vast jaarlijks moment. Een moment om, nog meer dan anders, stil te staan bij het Recht op Onderwijs en ontwikkeling voor kinderen/jongeren.Voor mij inmiddels een vast jaarlijks moment. Een moment om, nog meer dan anders, stil te staan bij het Recht op Onderwijs en ontwikkeling voor kinderen/jongeren.Onderwijs biedt kinderen kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, om te groeien naar volwassenheid. Zodat ze vragen als “Wat wil ik worden, wat wil ik zijn?” kunnen beantwoorden.

PRO21 op Twitter

10 oktober om 13:45
Het doet ons goed dat ook in onze gemeente de regenboogvlag dit weekend wappert om Coming Out Dag te ondersteunen.… https://t.co/0IVclkXV3l
05 oktober om 09:39
De Week van de opvoeding staat in het teken van staan en opvallen. Juist in deze periode waar Corona het dagelijks… https://t.co/hL1hKwyNlX
03 oktober om 00:19
PRO21 heeft schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid @gemeenteNijkerk. Iedere inwoner heeft re… https://t.co/JBElRVLuVk