Vierkant Janneke 400


Waar zou een raadslid zonder inwoners zijn? Zeker met sociale onderwerpen zijn gesprekken met inwoners onmisbaar. Een voorbeeld: het leerlingenvervoer. Als het alleen zou gaan om een busje dat van A naar B rijdt, had ik geen gesprekken met de inwoners nodig gehad. Maar net zoals bij eigenlijk alle onderwerpen, gaat het om het verhaal erachter. Om de kinderen die overprikkeld op school of thuis aankomen als het vervoer niet goed verloopt. Om het effect dat die overprikkelheid vervolgens op de klas en het gezin heeft en op het kind zelf. Om de ouders die vaak al overbelast zijn met zorgtaken en tegen de jaarlijkse omslachtige aanmeldprocedure aanhikken.


Voor de zomervakantie stelde ik schriftelijke vragen aan het college over het leerlingenvervoer. Schriftelijke vragen zijn een openbare en dwingende manier om bij het college aandacht te vragen voor een onderwerp. Een gedeelte van de informatie die je nodig hebt hiervoor, haal je als raadslid uit cijfers en documenten. Maar de noodzaak van goed leerlingenvervoer, dat moet je voelen. En dat voel je pas echt goed als je het gesprek aangaat met mensen die in de praktijk afhankelijk zijn van, in dit geval, het leerlingenvervoer.


Ik ben de ouders dankbaar dat ze de deur voor mij open hebben gezet en hun ervaringen met mij willen delen. Dat geeft mij de kans om het raadslid te zijn dat ik mij een paar maanden geleden bij mijn installatie ook voornam om te zijn. Mijn aandacht zal de komende jaren naar het leerlingenvervoer blijven gaan. Maar ook naar andere onderwerpen die invloed hebben op het leven van inwoners en ondernemers. Ik hoop dan ook dat ook ú de deur voor mij openzet en mij de kans geeft om uw verhaal te horen. Zodat ik mij kan inzetten waar een raadslid van betekenis kan zijn.


Janneke van Heugten, Janneke@PRO21.nl

 

PRO21 op Twitter

19 juni om 11:27
PRO21 vraagt meer aandacht voor Hoevelaken. Schriftelijke vragen PRO21 raadslid @stavestwim :… https://t.co/9YkAhtPmDr
17 juni om 08:33
“Vandaag is het de VN-dag tegen woestijnvorming en droogte. Dat heeft met het klimaat te maken. Dat verandert werel… https://t.co/oCzsPzwXn6
09 juni om 17:39
“Ik hoorde recent van kinderen hoe veel ze het buitenspelen hebben gemist tijdens de eerste weken van Corona. Dan w… https://t.co/Y4Bl0TPEbs