Vierkant Janneke 400


Waar zou een raadslid zonder inwoners zijn? Zeker met sociale onderwerpen zijn gesprekken met inwoners onmisbaar. Een voorbeeld: het leerlingenvervoer. Als het alleen zou gaan om een busje dat van A naar B rijdt, had ik geen gesprekken met de inwoners nodig gehad. Maar net zoals bij eigenlijk alle onderwerpen, gaat het om het verhaal erachter. Om de kinderen die overprikkeld op school of thuis aankomen als het vervoer niet goed verloopt. Om het effect dat die overprikkelheid vervolgens op de klas en het gezin heeft en op het kind zelf. Om de ouders die vaak al overbelast zijn met zorgtaken en tegen de jaarlijkse omslachtige aanmeldprocedure aanhikken.


Voor de zomervakantie stelde ik schriftelijke vragen aan het college over het leerlingenvervoer. Schriftelijke vragen zijn een openbare en dwingende manier om bij het college aandacht te vragen voor een onderwerp. Een gedeelte van de informatie die je nodig hebt hiervoor, haal je als raadslid uit cijfers en documenten. Maar de noodzaak van goed leerlingenvervoer, dat moet je voelen. En dat voel je pas echt goed als je het gesprek aangaat met mensen die in de praktijk afhankelijk zijn van, in dit geval, het leerlingenvervoer.


Ik ben de ouders dankbaar dat ze de deur voor mij open hebben gezet en hun ervaringen met mij willen delen. Dat geeft mij de kans om het raadslid te zijn dat ik mij een paar maanden geleden bij mijn installatie ook voornam om te zijn. Mijn aandacht zal de komende jaren naar het leerlingenvervoer blijven gaan. Maar ook naar andere onderwerpen die invloed hebben op het leven van inwoners en ondernemers. Ik hoop dan ook dat ook ú de deur voor mij openzet en mij de kans geeft om uw verhaal te horen. Zodat ik mij kan inzetten waar een raadslid van betekenis kan zijn.


Janneke van Heugten, Janneke@PRO21.nl

 

PRO21 op Twitter

23 januari om 12:24
Scheefliggende tegels, hondenpoep en onkruid tussen de stoeptegels. Op Facebook zien we hier regelmatig berichten o… https://t.co/cvOaugQz30
18 januari om 09:29
Goed te zien dat de gemeente investeert in casemanagers die de inwoner bijstaan bij het organiseren van een eveneme… https://t.co/ZZIIMSLXvi
15 januari om 07:25
Vuurwerk! Dat er iets gaat veranderen, dat is nu wel zeker. Wat is de ervaring van de inwoner van onze gemeente? We… https://t.co/eGzmhUrLRu