Lindagroot

“Hoe ‘Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig’ zijn wij, burgers, als medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten?” Ik citeer uit de beschrijving van het boek van Herman Tjeenk Willink ‘Groter denken, kleiner doen, een oproep.’ ‘De Correspondent’ interviewde Tjeenk Willink in een podcast.


Het beeld dat ook lokaal de democratische rechtsstaat onder druk stond, deed mij ‘heldhaftig en vastberaden’ besluiten om in 2017 de politiek in te gaan. De spiegel antwoordde onbevredigend op mijn vraag: “Wat is mijn bijdrage aan de maatschappij?” Dus trok ik niet een geel hesje aan, maar sloeg een PRO21 sjaal om. Missie: zorgen voor een beter imago van de politiek (groot denken!). Om vervolgens te constateren dat mijn nee-nee sticker op de brievenbus en mijn afwezigheid op sociale media niet hadden bijgedragen aan enig lokaal politiek besef.


Dat besef groeit inmiddels. Lokale politiek is geen landelijke. In de podcast pleitte Tjeenk Willink voor een politiek die de juiste vragen stelt. Welke problemen komen op ons af? Kennen we de ontwikkelingen en de feiten? Kunnen we er iets mee, kunnen we er iets aan doen, zo ja, wat? Vragen die, volgens hem, bij de landelijke coalitievorming niet gesteld waren. Die wel nodig zijn om oplossingsrichtingen te verkennen en daar een keuze in te maken.


Actuele onderwerpen lokaal zijn de verkeerssituatie op de Oranjelaan (Nijkerk), de visie op ‘Ons Hoevelakense Bos’, het Landschapsontwikkelingsplan, het Afwegingskader Zonnevelden (zonnecentrales). Tijdens de commissievergadering hoorde ik tussen de regels door dat insprekers en commissieleden veel van de vragen uit de vorige alinea stelden. En veel werden er ook beantwoord. Daar wil ik op letten! Landelijke politici moeten hier maar eens komen kijken… Ik wil ze best uitnodigen (klein doen!).

 

Linda de Wals, Linda@PRO21.nl

PRO21 op Twitter

04 april om 00:19
Gezamenlijke verklaring van de gemeenteraad van Nijkerk https://t.co/1FfdRbTK0N
01 april om 15:45
RT @RaadNijkerk: De gemeenteraad van Nijkerk heeft een gezamenlijke verklaring uitgebracht naar aanleiding van de coronacrisis: https://t.c…
18 februari om 15:21