Lindagroot

“Hoe ‘Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig’ zijn wij, burgers, als medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten?” Ik citeer uit de beschrijving van het boek van Herman Tjeenk Willink ‘Groter denken, kleiner doen, een oproep.’ ‘De Correspondent’ interviewde Tjeenk Willink in een podcast.


Het beeld dat ook lokaal de democratische rechtsstaat onder druk stond, deed mij ‘heldhaftig en vastberaden’ besluiten om in 2017 de politiek in te gaan. De spiegel antwoordde onbevredigend op mijn vraag: “Wat is mijn bijdrage aan de maatschappij?” Dus trok ik niet een geel hesje aan, maar sloeg een PRO21 sjaal om. Missie: zorgen voor een beter imago van de politiek (groot denken!). Om vervolgens te constateren dat mijn nee-nee sticker op de brievenbus en mijn afwezigheid op sociale media niet hadden bijgedragen aan enig lokaal politiek besef.


Dat besef groeit inmiddels. Lokale politiek is geen landelijke. In de podcast pleitte Tjeenk Willink voor een politiek die de juiste vragen stelt. Welke problemen komen op ons af? Kennen we de ontwikkelingen en de feiten? Kunnen we er iets mee, kunnen we er iets aan doen, zo ja, wat? Vragen die, volgens hem, bij de landelijke coalitievorming niet gesteld waren. Die wel nodig zijn om oplossingsrichtingen te verkennen en daar een keuze in te maken.


Actuele onderwerpen lokaal zijn de verkeerssituatie op de Oranjelaan (Nijkerk), de visie op ‘Ons Hoevelakense Bos’, het Landschapsontwikkelingsplan, het Afwegingskader Zonnevelden (zonnecentrales). Tijdens de commissievergadering hoorde ik tussen de regels door dat insprekers en commissieleden veel van de vragen uit de vorige alinea stelden. En veel werden er ook beantwoord. Daar wil ik op letten! Landelijke politici moeten hier maar eens komen kijken… Ik wil ze best uitnodigen (klein doen!).

 

Linda de Wals, Linda@PRO21.nl

PRO21 op Twitter

23 januari om 12:24
Scheefliggende tegels, hondenpoep en onkruid tussen de stoeptegels. Op Facebook zien we hier regelmatig berichten o… https://t.co/cvOaugQz30
18 januari om 09:29
Goed te zien dat de gemeente investeert in casemanagers die de inwoner bijstaan bij het organiseren van een eveneme… https://t.co/ZZIIMSLXvi
15 januari om 07:25
Vuurwerk! Dat er iets gaat veranderen, dat is nu wel zeker. Wat is de ervaring van de inwoner van onze gemeente? We… https://t.co/eGzmhUrLRu