MG 3017 Antoinette half


Al in februari zijn we getrakteerd op lenteachtige dagen. Fijn om er dan op uit te gaan en te wandelen op de dijk in de polder. Een broedplaats voor onder meer weidevogels die ook toen al met velen aanwezig waren. Maar terwijl ik geniet van het heerlijke weer realiseer ik mij ook dat dit voor de natuur niet optimaal is.


De natuur is in de war wordt vaak gezegd. In de media wordt veel gesproken over klimaat doelstellingen, co2 reductie, zonnevelden, windmolens en de gewenste circulaire economie. Ook tijdens de Provinciale Staten verkiezingen werd hier sterk op ingezet. Terwijl ik geniet van de kakofonie van geluiden die de weidevogels produceren bedenk ik mij hoe kwetsbaar de natuur is en vraag ik mij af hoe we dit kunnen behouden voor nu en toekomstige generaties.


Het waterschap speelt hier een belangrijke rol. Immers deze is naast de zorg voor ons drinkwater ook verantwoordelijk voor de onder andere de dijken en het grondwater. De uitdagingen waar we voor staan veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met extremen van periode van lange droogte tot zomerse hoosbuien. Het waterschap speelt hier onder meer op in door de dijken te versterken en water vast te houden voor in perioden met (extreme) droogte


Vorige week zijn er niet alleen verkiezingen geweest voor de Provinciale Staten, maar ook voor het bestuur van het waterschap. Het waterschap heeft ingezet op een aantal thema's zo ook klimaatveranderingen. In dit thema staat centraal wat het waterschap moet doen om de klimaatveranderingen op te vangen, maar ook wat wij als inwoners hier aan kunnen bijdragen?
Als raadslid vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat de Nijkerkse belangen hieromtrent gehoord worden bij het waterschap. Ik zal mij dan ook inspannen dit onder de aandacht te krijgen bij het nieuw gekozen bestuur.

 

Antoinette de Bruin - Raadslid PRO21

PRO21 op Twitter

23 januari om 12:24
Scheefliggende tegels, hondenpoep en onkruid tussen de stoeptegels. Op Facebook zien we hier regelmatig berichten o… https://t.co/cvOaugQz30
18 januari om 09:29
Goed te zien dat de gemeente investeert in casemanagers die de inwoner bijstaan bij het organiseren van een eveneme… https://t.co/ZZIIMSLXvi
15 januari om 07:25
Vuurwerk! Dat er iets gaat veranderen, dat is nu wel zeker. Wat is de ervaring van de inwoner van onze gemeente? We… https://t.co/eGzmhUrLRu