MG 3017 Antoinette half


Al in februari zijn we getrakteerd op lenteachtige dagen. Fijn om er dan op uit te gaan en te wandelen op de dijk in de polder. Een broedplaats voor onder meer weidevogels die ook toen al met velen aanwezig waren. Maar terwijl ik geniet van het heerlijke weer realiseer ik mij ook dat dit voor de natuur niet optimaal is.


De natuur is in de war wordt vaak gezegd. In de media wordt veel gesproken over klimaat doelstellingen, co2 reductie, zonnevelden, windmolens en de gewenste circulaire economie. Ook tijdens de Provinciale Staten verkiezingen werd hier sterk op ingezet. Terwijl ik geniet van de kakofonie van geluiden die de weidevogels produceren bedenk ik mij hoe kwetsbaar de natuur is en vraag ik mij af hoe we dit kunnen behouden voor nu en toekomstige generaties.


Het waterschap speelt hier een belangrijke rol. Immers deze is naast de zorg voor ons drinkwater ook verantwoordelijk voor de onder andere de dijken en het grondwater. De uitdagingen waar we voor staan veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met extremen van periode van lange droogte tot zomerse hoosbuien. Het waterschap speelt hier onder meer op in door de dijken te versterken en water vast te houden voor in perioden met (extreme) droogte


Vorige week zijn er niet alleen verkiezingen geweest voor de Provinciale Staten, maar ook voor het bestuur van het waterschap. Het waterschap heeft ingezet op een aantal thema's zo ook klimaatveranderingen. In dit thema staat centraal wat het waterschap moet doen om de klimaatveranderingen op te vangen, maar ook wat wij als inwoners hier aan kunnen bijdragen?
Als raadslid vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat de Nijkerkse belangen hieromtrent gehoord worden bij het waterschap. Ik zal mij dan ook inspannen dit onder de aandacht te krijgen bij het nieuw gekozen bestuur.

 

Antoinette de Bruin - Raadslid PRO21

PRO21 op Twitter

19 juni om 11:27
PRO21 vraagt meer aandacht voor Hoevelaken. Schriftelijke vragen PRO21 raadslid @stavestwim :… https://t.co/9YkAhtPmDr
17 juni om 08:33
“Vandaag is het de VN-dag tegen woestijnvorming en droogte. Dat heeft met het klimaat te maken. Dat verandert werel… https://t.co/oCzsPzwXn6
09 juni om 17:39
“Ik hoorde recent van kinderen hoe veel ze het buitenspelen hebben gemist tijdens de eerste weken van Corona. Dan w… https://t.co/Y4Bl0TPEbs