Coalitie VVD, De Lokale Partij en PRO21 dienen voorstel in:

 

‘IJsbaan open op zondag’

 

De ijsbaan op het Plein in Nijkerk moet op zondag 27 december open mogen. Dat is de strekking van een motie die de coalitiepartijen VVD, De Lokale Partij en PRO21 gaan indienen bij de eerstvolgende raadsvergadering. De regels voor evenementen moeten in 2016 in een zorgvuldig proces, in samenspraak met inwoners en ondernemers worden herzien. Voor dit jaar gaan de indieners van de motie ervoor pleiten alvast een eenmalige uitzondering te maken voor de ijsbaan.

 

De stichting Nijkerk on Ice had de gemeente Nijkerk gevraagd om de ijsbaan op zondagmiddag 27 december te mogen openen. In verband met de geldende beleidsregels die evenementen op zondag verbieden, heeft de burgemeester aangegeven dit niet te kunnen toestaan.

 

 

 

 

 

De Lokale Partij, PRO21 en de VVD zijn van mening dat die mogelijkheid er wel moet zijn. Het gaat om een voor Nijkerk waardevol evenement, waar veel mensen plezier aan beleven. De coalitiepartijen denken bovendien dat het openstellen van de ijsbaan op zondag zo georganiseerd kan en moet worden, dat de mogelijk ervaren overlast minimaal is.

 

De drie coalitiepartijen zullen in de raadsvergadering van 17 december aanstaande het college vragen om te komen met voorstellen voor het herzien van het beleid op dit punt. Vooruitlopend daarop doen zij een dringend beroep op burgemeester Renkema om alsnog toestemming te geven voor een eenmalige opening van de ijsbaan op zondag 27 december, zoals de stichting Nijkerk on Ice heeft gevraagd. Volgens de coalitiepartijen kan dat gezien worden als een pilot. De ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden meegenomen bij de herziening van het beleid.

PRO21 op Twitter

24 februari om 13:44
RT @ReneRuesen: Kapotte spullen niet weggooien maar repareren. Door lagere BTW stimuleren we hergebruik, besparen we... https://t.co/NG20BH…
24 februari om 08:13
'Winkeliers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. En de vrijheid hebben om ook op zondag open te zijn.' PRO2… https://t.co/5zLMc5Fh9W
23 februari om 11:40
'De vraag naar appartementen voor senioren en alleengaanden groeit snel. Met een voorkeur voor plekken dichtbij voo… https://t.co/Yvh8QsgjM4