artikel VNG 2019

Interview met PRO21-wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh in de VNG uitgave juni 2019:‘Ik ben van het aanpakken. Erop uit gaan. In gesprek gaan, zelf de interesse tonen. Luisteren, ophalen, en zorgen dat we er in het stadhuis mee aan de slag gaan. Dat zie ik als de taak van een wethouder.

Al bijna vier jaar ben ik wethouder van onder andere de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Coördinator Sociaal Domein. De afgelopen jaren hebben wij als gemeentebestuur een beweging opgestart met als doel de inwoners meer te betrekken bij wat hen aangaat. Wij hebben de samenleving uitgedaagd om de dialoog met elkaar aan te gaan over wat er nodig is en wat de samenleving daarvan zelf kan oppakken. Daar zijn mooie voorstellen uit voortgekomen, zoals een betere afstemming in de jeugdketen.


We hebben nu een integraal jeugdprogramma, met een doorlopende lijn van -9 maanden tot 23 jaar. Het kinderrechtenverdrag was hiervoor het richtinggevende kader. Ik ben hier heel trots op. Bij de totstandkoming is op een mooie manier ambtelijk integraal samen gewerkt en is de samenleving actief betrokken geweest. Ook bij de uitvoering blijft dit de insteek.


Het kinderrechtenverdrag is voor mij een inspirerend kader. Ik geloof heel sterk in de rechten van het kind. Kinderrechten worden vaak niet als urgent gevoeld, maar zijn dat wél. En die rechten worden óók in Nederland geschonden, laten we daar niet voor weglopen. Kort je iemand op zijn of haar uitkering, dan raak je wellicht zijn of haar kinderen.


Mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel speelt daarbij mee. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat klinkt heel anders dan “thuiszitters aanpakken”. Als ik jeugd op straat spreek en hoor: die-en-die zit thuis, dan breekt mijn hart. Het gaat hier niet over regels, maar over een kind dat mij zegt: “mevrouw, geen enkele school wil mij hebben”. Het motiveert en inspireert enorm om het verschil te maken voor deze kinderen.

Mijn eigen levensverhaal is verder heel doorsnee. Ik ben in Rotterdam geboren en opgegroeid en altijd maatschappelijk betrokken geweest. Moeder zijn van twee kinderen inspireert ook enorm om voor kinderen op te blijven komen.


Natuurlijk neem ik de ervaringen uit mijn jeugd mee. Ik ben de oudste dochter uit een warm gezin met acht kinderen. Mijn vader werkte veel en werd later ondernemer. Mijn moeder was een thuismoeder en laaggeletterd. Ik deed als achtjarige al de boodschappen voor het gezin en ging vaak met familieleden mee naar de dokter of het ziekenhuis om te vertalen. Zie het maar als “21st century skills” die ik in de jaren tachtig al ontwikkelde; ik coördineerde, communiceerde, hielp mee, werkte samen, was probleemoplossend en hield overzicht. Daar doe ik elke dag mijn voordeel mee.


Als vrouwelijke wethouder met een Marokkaans-islamitische achtergrond ben ik onbewust wel een inspirerend voorbeeld. Ik ben tweede locoburgemeester. Als ik een naturalisatieceremonie doe met de ambtsketen én mijn hoofddoek om, dan hoor ik nog wel eens: “Wat goed van jou!”. Daar kan ik mij over blijven verbazen, maar ik snap het ergens wel.

Voor mij is het echter vanzelfsprekend. Het is een onderdeel van mijn ambt. Ik wil de wethouder zijn die het verschil maakt voor onze inwoners en in het bijzonder voor de kinderen. Mensen zijn de bron van inspiratie in mijn werk en wij zullen onze systeemwereld moeten blijven aansluiten op hen.’

 

artikel VNG deel 2

PRO21 op Twitter

10 oktober om 13:45
Het doet ons goed dat ook in onze gemeente de regenboogvlag dit weekend wappert om Coming Out Dag te ondersteunen.… https://t.co/0IVclkXV3l
05 oktober om 09:39
De Week van de opvoeding staat in het teken van staan en opvallen. Juist in deze periode waar Corona het dagelijks… https://t.co/hL1hKwyNlX
03 oktober om 00:19
PRO21 heeft schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid @gemeenteNijkerk. Iedere inwoner heeft re… https://t.co/JBElRVLuVk