Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

20 november 2022

Vandaag 20 november, is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag wordt gevierd dat kinderen eigen rechten hebben. Op 20 november 1989 zijn deze rechten officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Dit kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen en is ondertekend door 195 landen. De Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wel mooi dat de Internationale Dag van de Rechten van het Kind als afsluiting kan worden gezien van De Week tegen Kindermishandeling. Deze duurde van 14 t/m 20 november. Een van de belangrijkste rechten van het kind is: recht op bescherming tegen mishandeling en geweld. En daar vraagt De Week tegen Kindermishandeling expliciet aandacht voor tijdens de week. Het thema dit jaar was ‘Praat met elkaar’.

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen.

Er zijn vier soorten kinderrechten:

  • Te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
  • Een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
  • Te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
  • Genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
  • Onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Sinds 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. De Kinderombudsman is onafhankelijk en houdt de overheid scherp door te controleren of kinderrechten in Nederland worden nagekomen. Niet alleen controleert de Kinderombudsman de overheid, maar bijvoorbeeld ook private organisaties, jeugdhulp en gezondheidszorg.

Als land maar ook als organisatie of zelfs als individu moeten we de rechten van het kind blijven koesteren. En alle rechten van het kind beschermen. PRO21 ondersteunt deze Rechten van het Kind. Wij willen gelijke kansen in het onderwijs voor ieder kind, en ook dat elke kind erbij hoort en meedoet.

Fatima Laghmouchi
Raadslid PRO21
Fatima@PRO21.nl

 

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij