Nieuwe dorpshuis Hoevelaken wordt een bruisende plek voor alle Hoevelakers

Nieuwe dorpshuis Hoevelaken wordt een bruisende plek voor alle Hoevelakers

16 mei 2024

Het nieuwe dorpshuis van Hoevelaken wordt een plek waar iedereen welkom is. Waar de inwoners van Hoevelaken elkaar kunnen ontmoeten. En die onderdak biedt aan het bloeiende verenigingsleven van Hoevelaken.

De samenwerkende partners willen hier samen met de inwoners een bruisende plek van maken. Die partners zijn De Stuw, de bibliotheek, Grand Café en zalencentrum De Haen, jeugd- en jongerenwerk, huisartsenpraktijk De Ronde Tafel, huisartsenpraktijk De Koppel en Benu Apotheek Hoevelaken. Het gebouw van Dorpshuis de Stuw in Hoevelaken is aan het einde van de levensduur. Daarom besloot de gemeenteraad in 2021 dat er een nieuw dorpshuis komt.


Meepraten over het ontwerp van het nieuwe dorpshuis

Wethouder Audrey Rohen: ”Ik ben blij met de positieve inzet van alle partners. En ik vind het belangrijk om in de ontwikkeling en uitvoering van plannen de inwoners te betrekken. Daarom kunnen inwoners en andere belanghebbenden eind 2024/begin 2025 meepraten over het ontwerp van het nieuwe dorpshuis.”

Wat staat al vast?
Wat al vast staat is dat het nieuwe dorpshuis twee lagen krijgt met in totaal ongeveer 2.570 m2 vloeroppervlak. Het wordt gebouwd op ongeveer de huidige plek van De Stuw. In mei 2024 start de selectie van de architect.

Het nieuwe dorpshuis kost ongeveer 6,9 miljoen euro. De gemeente neemt daarvan ongeveer 4,4 miljoen euro voor haar rekening. Horeca De Haen en de huisartsen investeren samen de rest van het bedrag. Volgens planning start de sloop van De Stuw in het voorjaar van 2026. Het nieuwe dorpshuis wordt volgens planning in gebruik genomen in het najaar van 2027.

Partners nieuwe dorpshuis
De gemeente Nijkerk heeft de afgelopen periode met verschillende organisaties overlegd over de invulling van het nieuwe dorpshuis. Al deze partners gaan hier een bijdrage aan leveren. De Stuw, de bibliotheek en De Haen hebben hierover een gezamenlijke visie geformuleerd.

Directeur-bestuurder bibliotheek Laura Koppenberg: ”We zien het nieuwe dorpshuis als een  multifunctionele accommodatie en het kloppend hart van Hoevelaken. Het wordt een huiskamer van het dorp, waar jong en oud elkaar ontmoet. Er komen activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn, educatie en cultuur. Zo wordt het nieuwe dorpshuis het centrale maatschappelijk brandpunt voor alle inwoners van Hoevelaken.”

Informatiebijeenkomst
De partners van het nieuwe dorpshuis organiseren medio 2024 een informatiebijeenkomst in De Stuw. Alle inwoners van Hoevelaken en andere belangstellenden zijn van harte welkom op die informatiebijeenkomst. De partners vertellen er hoe zij het nieuwe dorpshuis inhoud willen geven. Aanwezigen kunnen hierop reageren en vragen stellen.