Rechten van het kind

Rechten van het kind

20 november 2020

Kinderen. Je zal ze maar hebben.

Maar: als je ze hebt, dan heb je wel een opdracht: toeleiden naar volwassenheid, in voor- en tegenspoed. Veel kinderen komen best wel op hun pootje terecht. Die eten, drinken, spelen, leren, puberen en op zeker moment (liefst niet te veel na de 20e verjaardag!) gaan ze op eigen benen staan.

Toe zover volgens het boekje.

Niet elk kind krijgt de kans om op te groeien in een zorgeloze omgeving. Honger, oorlog, armoede, verwaarloosd, mishandeld. Zomaar een aantal redenen om meer met “overleven” dan met “leven” te maken te hebben. Daarbij denken we vaak aan kinderen in landen ver weg van ons. Andere werelddelen, andere omstandigheden. Maar ook in ons land zijn veel kinderen die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. Armoede, schulden, onmacht in het opvoeden van ouders, opgelopen trauma’s. Of bijvoorbeeld geen passende plek in het onderwijs. Daarom is en blijft het belangrijk dat we op deze dag, de Dag van de Rechten van het Kind, hier aandacht aan blijven besteden.

Deze week stuurde de Stichting “Het Vergeten Kind” (www.hetvergetenkind.nl) een email aan alle gemeenteraadsleden in Nederland. Zij vragen raadsleden een vinger aan de pols te houden bij het Jeugdzorgbeleid. Want hoe triest het ook is: ook jongeren die afhankelijk zijn geworden van jeugdzorginstellingen, ondervinden problemen, onbegrip en lopen (nog meer) trauma’s op. Kwaliteit en voldoende goede voorzieningen voor jongeren blijft dringend nodig.  
Een paar jaren geleden was ik aanwezig bij een bijeenkomst waarbij enkele “ervaringsdeskundigen” vertelden  over hun belevenissen met jeugdzorg en zorginstellingen. Ze deden dat voor een groep “professionals”. Eén belangrijke aspect dat boodschap die door hen werd meegegeven: “Ik heb kunnen overleven doordat er soms maar één persoon was die mij zag, die mij hoorde, mij aandacht gaf, er voor mij was toen ik hem/haar nodig had. Ongeacht wie ik was, wie ik ben, ongeacht mijn achtergrond.” Niet meer, niet minder.

Op een dag als vandaag is het goed om je bewust te zijn, dat kinderen het recht hebben op die aandacht, om ze te zien en te horen. Het recht hebben om te kunnen leven en toe te werken naar een volwassen persoon die eigen, gezonde, keuzes kan maken. Om zich staande te kunnen houden in de maatschappij.

Zo’n dag als vandaag maakt mij eens te meer duidelijk dat ik, ook in de rol van raadslid, hieraan die aandacht kan geven, wil geven en blijf geven.

Bat Verbeek,

Raadslid PRO21

bart@pro21.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is het samenwerkingsverband tussen
D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk.
Samen, Open en Dichtbij