VN-dag tegen woestijnvorming en droogte gaat over ons

VN-dag tegen woestijnvorming en droogte gaat over ons

17 juni 2020

Vandaag is het de VN-dag tegen woestijnvorming en droogte. En? Nou, dat heeft met het klimaat te maken. Ja? 

 

Dat verandert wereldwijd relatief snel en op de impact daarvan kunnen wij als mensen invloed op uitoefenen, o.a. door de energietransitie. Dat kan door de komende 30 jaar geleidelijk afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, tegelijk ons energieverbruik te beperken en voor de resterende energievraag hernieuwbare bronnen (wind, zon e.a.) te gaan gebruiken. Daarmee beperken wij de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en dat helpt om de opwarming en daarmee de woestijnvorming en droogte tegen te gaan.


De Europese Commissie zet zwaar in op die verduurzaming van Europa. In een bericht daarover onder de titel ‘Wat als wij niks doen?’ (december 2019) melden zij dat de volgende generatie in de EU dan te maken krijgt met het uitsterven van 16% van de flora en fauna als de temperatuur met meer dan 4,3 graden C stijgt, met 90.000 doden per jaar door hittegolven en met 660.000 extra asielaanvragen per jaar als de temperatuur met meer dan 5 graden C stijgt.


Een recente Wageningse studie (Trouw, 4 mei 2020) heeft grondiger gekeken naar dit laatste effect. Zij hebben de migratiepatronen in de afgelopen 6.000 jaar bestudeerd en constateren dat de mensheid en haar economie het best floreert bij een gemiddelde jaartemperatuur van 13 graden C. In de komende decennia komen die zones op aarde steeds dichter bij de polen te liggen. Rond de evenaar zal in een steeds grotere zone de gemiddelde jaartemperatuur oplopen tot 29 graden C en worden daarmee onleefbaar voor flora, fauna en mens. De onderzoekers concluderen dan ook: “als wij klimaatveranderingen niet weten in te perken, zal extreme hitte gaan heersen in een gebied waar nu een derde van de wereldbevolking woont”.

 woestijnvorming figuur

Op het bovenstaande plaatje kunnen wij zien waar de licht groen/gele zones liggen waar het nog leefbaar is op deze aarde in 2070 als wij niks doen. De migratiedruk daarheen zal dan ook snel toenemen, “een voorzichtige schatting zegt dat in de komende halve eeuw 1,5 miljard mensen door klimaat- verandering worden gedwongen te migreren”.
Huidige en toekomstige generaties krijgen daarmee volop te maken. Daarom rust op onze generatie bestuurders de last om de beweging naar het fors terugdringen van broeikasgassen onomkeerbaar in gang te zetten.


PRO21 werkt daarom in Nijkerk aan een stevige gemeentelijke regie op de energietransitie en aan robuuste en slimme oplossingen om, met zo min mogelijk nadelig effect voor natuur en landschap, een zo groot mogelijk rendement in de energietransitie te kunnen bereiken. En als inwoners spelen wij daarop in door energiebesparingsmaatregelen te nemen en door actief te participeren in de processen van de energietransitie en onze mede-inwoners daartoe ook op te roepen.


VN-dag tegen woestijnvorming en droogte, dat gaat dus over ons.

Wim van Veelen, raadslid PRO21

 

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is het samenwerkingsverband tussen
D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk.
Samen, Open en Dichtbij