Week van de circulaire economie

Week van de circulaire economie

02 februari 2020

Dit is de week van de ‘circulaire economie’. Waar gaat dat om? Wat gebeurt daaraan in Gemeente Nijkerk?

PRO21 raadslid Wim van Veelen aan het woord:

"In mijn geboortejaar 1954 woonden er nog geen 3 miljard mensen op de aarde. Binnenkort zijn dat er 8 miljard. Tegelijk is onze welvaart in die periode spectaculair toegenomen. En dus zijn wij in korte tijd heel veel meer grondstoffen gaan gebruiken voor ons eten, onze woningen, onze openbare ruimte, onze spullen enz. Eind van deze eeuw zullen er naar verwachting meer dan 11 miljard bewoners zijn en gemiddeld genomen ook welvarender.

Ieder weldenkend mens voelt wel aan dat hoe het zoals nu meestal gaat niet is vol te houden: van grondstoffen worden producten gemaakt, die na gebruik daarvan door de kopers als afval op een hoop worden gestort of worden verbrand. Zo raakt onze aarde uitgeput en zadelen wij nieuwe generaties op met tekorten. Nog los van de C02 die hierbij wordt uitgestoten. Tijd dus voor ‘omdenken’.

In een circulaire economie worden producten zo gemaakt dat de onderdelen daarvan allemaal weer hergebruikt kunnen worden. Aan die economie wordt ook in onze gemeente al volop gewerkt. Eerst door ‘re-use’; immers hoeveel inwoners zijn er niet die spullen die zij niet meer nodig hebben via b.v. Marktplaats te koop aanbieden? Of bij vrijwilligersgroepen brengen als Gered Gereedschap, die kapotte spullen repareren, zodat de levensduur verlengd wordt. Vergeet ook de Kringloopwinkels niet. Een groot compliment aan de vele vrijwilligers die hier hun tijd en energie in steken is op z’n plaats.

Maar ook bedrijven werken hier aan. In de regio Foodvalley is er – mede dankzij een investering van ons als gemeenten - een gezamenlijk project om bedrijven met elkaar in contact te brengen en te helpen bij het onderzoeken of afvalstromen van het ene bedrijf kunnen worden gebruikt bij andere bedrijven of in nieuwe bedrijven om daar nieuwe spullen van de maken. Daarnaast loopt er binnen de Foodvalley een project om voedselverspilling, b.v. in de horeca, tegen te gaan of om reststromen van voedsel(van productiebedrijven) nog meer te gaan gebruiken als voedsel voor de dieren op de boerderijen om de hoeveelheid nieuwe gewassen die daarvoor nu worden gebruikt terug te dringen. Zo kan die grond voor andere doelen gebruikt worden. Ondernemers: als je hiermee wat wilt? Wij brengen je in contact met het betreffende team in Regio Foodvalley.

De fractie van PRO21 steunt deze initiatieven van Regio Foodvalley door binnenkort in te stemmen met hun Strategische Agenda, waarvan o.a. ‘Kringlooplandbouw’ en ‘Innovatie, Clustervorming en Circulariteit’ als onderwerpen prominent onderdeel uitmaken.
Circulaire economie: er is dus al een mooi begin in onze gemeente. Maar er kan nog veel meer. Doe mee."

Fractie van PRO21
Wim van Veelen