Dossier: Regionale Energie Transitie (RES)

Dossier: Regionale Energie Transitie (RES)

22 oktober 2020

In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd over de energietransitie in Nederland. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte).

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat in 2030 35 TWh beschikbaar zal zijn aan duurzame elektriciteitsopwekking door wind en zon. Het doel is om in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Om dit doel te bereiken is Nederland opgedeeld in 30 energie regio’s, die ieder een plan op moet stellen hoe die regio hun deel zal realiseren van die 35 TWh. Zo’n plan heet de Regionale Energie Strategie (RES).

Energie opwekken houdt niet op bij een gemeentegrens. Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlakbij een gemeentegrens staan. Daarnaast kan niet elke gemeente volledig in haar eigen duurzame energievoorziening voorzien en is het niet handig om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Daarom wordt dit regionaal aangepakt. Zo ontstaat een groter gebied met meer ruimte voor slimme oplossingen.

Nijkerk maakt deel uit van de Regio Foodvalley; in de Regio Foodvalley hebben acht gemeenten, het waterschap en twee provincies de opdracht om samen de Regionale Energie Strategie op te stellen. Dit doen zij met twee netwerkbeheerders, experts en maatschappelijke organisaties als energiecoöperaties, (lokale duurzame) energiebedrijven, agrarische partijen, natuur- en milieufederaties, de recreatiesector, belangenverenigingen, woningcorporaties, het bedrijfsleven en inwoners.

Informatie en documenten:

Algemene informatie over de Regionale Energie Strategie (RES) voor onze regio: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie

Concept-Regionale Energiestrategie met bijbehorende documenten (Maart 2021)