Wind- en zonne-energie in de regio: uw mening wordt gevraagd

Wind- en zonne-energie in de regio: uw mening wordt gevraagd

18 december 2020

In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd over de energietransitie in Nederland. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte).

Op dit moment (2020) wordt ruim 10% van ons energiegebruik duurzaam opgewekt. In 2030 moet dat 50% zijn, en in 2050 moet al onze energie 100% duurzaam worden opgewekt.

Om dit doel te bereiken is Nederland opgedeeld in 30 energie regio’s, die ieder een plan op moet stellen hoe die regio hun deel zal realiseren van die duurzame energie opwekking. Zo’n plan heet de Regionale Energie Strategie (RES). In de Regio Foodvalley (waar Nijkerk deel van uit maakt) hebben acht gemeenten, het waterschap en twee provincies afgesproken om samen met de inwoners de RES op te stellen.

De regio Foodvalley roept daarom inwoners en ondernemers op om hierover hun mening en input te geven via een enquête. Tot en met 10 januari 2021 kan iedereen in de regio van 16 jaar en ouder de vragenlijst invullen op www.resfoodvalley.nl

PRO21 heeft in haar verkiezingsprogramma als één van de speerpunten opgenomen: “Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon, de wind en biogas”. En met onze slogan “Samen, Open en Dichtbij” ondersteunen wij als PRO21 daarom van harte dit initiatief voor de enquete.

Zie ook “Dossier: Regionale Energie Transitie (RES)” op deze website.