Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid onbevredigend (2)

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid onbevredigend (2)

23 november 2020

PRO21 heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. Het college heeft die schriftelijke vragen inmiddels wel beantwoord, maar voor ons waren de antwoorden onbevredigend.Raadslid Janneke van Heugten heeft daarom vandaag aanvullende vragen aan het college gesteld.

Het college heeft in zijn eerdere antwoorden aangegeven, dat er aandacht is voor de diversiteit van de gemeentelijke organisatie. “Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers heeft inclusief werven en selecteren structureel aandacht.”

PRO21 wil graag weten of het huidige personeelsbestand een afspiegeling van de Nijkerkse bevolking is.

Verder schreef het college, dat de afhandeling van vragen of klachten via het Meldpunt worden gevolgd. En het constateert, dat er ” in de afgelopen jaren weinig vragen en klachten geweest.

PRO21 wil graag weten of het college erkent, dat de officiële cijfers van discriminatiemeldingen geen goed beeld geven van de mate waarin er discriminatie voorkomt in onze gemeente

Er zijn in 2019 bij het meldpunt discriminatie zes meldingen van inwoners zijn gedaan. Er zijn vijf meldingen over voorvallen in de gemeente binnen gekomen. Daarnaast zijn er bij de politie acht discriminatie-incidenten geregistreerd. In 2018 waren er vier meldingen door inwoners en vijf discriminatie-incidenten geregistreerd.  De cijfers geven een beeld van incidenten die zijn gemeld, zijn geregistreerd en in behandeling zijn genomen. Het is onduidelijk in welke maatschappelijke sectoren deze meldingen zich hebben voorgedaan (bedrijfsleven, onderwijs, overheid, inwoners onderling, etc.). Wij vragen het college daarover helderheid te geven.

PRO21 vindt, dat iedere keer, dat er gediscrimineerd wordt binnen onze gemeente dat een keer te veel is. Wij vragen het college of het deze mening deelt.

Tot slot vraagt PRO21 aan het college om aan te geven hoe de gemeente kan zorgen, dat melden laagdrempeliger wordt, om zo beter zicht te krijgen op de feitelijke situatie en de mogelijke oplossingen.

Word je gediscrimineerd of gepest? Omdat je te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap hebt? Houd het dan niet stil, maar laat je horen. Want melden helpt! Dit kan bij Meldpunt discriminatie en pesten: https://www.art1gelderlandmidden.nl/

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij