Coalitie akkoord 2022-2026 getekend

Coalitie akkoord 2022-2026 getekend

23 mei 2022

Vanmiddag hebben de fractievoorzitters van CDA, PRO21 en VVD onder grote belangstelling het coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd en ondertekend in een openbare bijeenkomst in 't Veense Hart in Nijkerkerveen.

Irene Moes, fractievoorzitter van PRO21: “Er ligt een mooi akkoord, dat goed aansluit bij de kernwaarden van PRO21. Samen, open, dichtbij en toekomstgericht. Ik wil graag alle inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen uitnodigen om samen met ons aan de slag te gaan. Zodat wij in 2026 een nog mooiere en betere gemeente Nijkerk zijn.”

Bij de bijeenkomst werden ook de vier wethouders voor de komende raadsperiode gepresenteerd: 

  • Esther Heutink-Wenderich wordt namens het CDA wethouder. In haar portefeuille ligt de nadruk op wonen en ruimtelijke ordening. De afgelopen vier jaar was zij wethouder in de gemeente Enkhuizen, de vier jaar daarvoor in de gemeente Ermelo.
  • René Windhouwer vervult voor het CDA de tweede wethouderszetel. Hij was al eerder wethouder in Nijkerk, in de periode 2010-2015. De laatste vier jaar werkte hij bij de NS. In zijn portefeuille zijn jeugd, duurzaamheid en klimaat, en mobiliteit belangrijke aandachtspunten.
  • Voor PRO21 wordt Audrey Rohen wethouder. Zij brengt meer dan 25 jaar ervaring mee in het publieke domein. Zij adviseerde gemeenten, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen bij het realiseren van hun samenwerkingsopgaven. In haar portefeuille zit onder meer financiën, diversiteit, sport, zorg en welzijn.
  • Tot slot wethouder Mariëlle Broekman-van der Pers. Zij wordt wethouder voor de VVD en heeft deze positie ook in het vorige college vervuld. Economie, werk en inkomen, onderwijs en inburgering zijn enkele belangrijke aandachtspunten in haar portefeuille. Nieuw in haar portefeuille zijn de onderdelen cultuur en erfgoed.

Enkele hoofdpunten uit het coalitieakkoord

  • We zetten in op betaalbare woningen voor onze inwoners. Voor jong, oud, gezinnen en alleenstaanden. Dit door het bijbouwen van huizen, het bevorderen van de doorstroom en creatieve woonoplossingen.
  • We werken aan een open en transparante bestuurscultuur. We doen het werk als gemeente zo veel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden.
  • We maken ons hard voor een inclusieve en gastvrije gemeente, waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen.
  • We zetten ons in voor beschikbare en betaalbare zorg voor onze inwoners. Hierbij proberen we de zorgvraag zoveel mogelijk te voorkomen: voorkomen is beter dan genezen.
  • We willen de gemeente op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, daarom verduurzamen we verstandig.

Verdere informatie, inclusief het complete coalitieakkoord, is te vinden op de website van de gemeente Nijkerk: https://www.nijkerk.eu/coalitieakkoord-nijkerk-samen-wonen-samen-werken-samen-leven

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij