Gezamenlijke verklaring van de gemeenteraad van Nijkerk

Gezamenlijke verklaring van de gemeenteraad van Nijkerk

03 april 2020

Beste inwoners van de gemeente Nijkerk,

Het is een bijzondere en moeilijke tijd. Het coronavirus is van invloed op ons allemaal.

Als gemeenteraad willen we via deze gezamenlijke verklaring uitdrukking geven aan ons gevoel van meeleven en u informeren.

Allereerst gaan onze gedachten uit naar inwoners waarvan naasten als gevolg van het coronavirus zijn overleden. We wensen hen veel sterkte in deze verdrietige omstandigheden.

We denken daarnaast aan alle mensen die ziek zijn door het virus. We leven met u mee en wensen u van harte beterschap toe.

Het coronavirus raakt ons allemaal. We leven mee met onze ouderen en vele anderen voor wie het dagelijks leven ineens volledig anders is. Dat is voor hen en voor degenen die om hen heen staan heel moeilijk.

We spreken onze grote waardering uit voor alle professionals die zich inzetten om de helpende hand te bieden aan iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. En we zijn heel trots op al onze inwoners die vrijwillig het initiatief nemen om te helpen waar dat kan. Daar laten we als gemeenschap onze kracht zien.

Er zijn helaas ook economisch negatieve gevolgen. Veel ondernemers en zelfstandigen kampen met het wegvallen of sterk teruglopen van hun omzet. Voor diverse inwoners dreigt het verlies van hun baan. Het kabinet heeft daarom diverse ondersteunende maatregelen genomen en de gemeente is deels belast met de uitvoering daarvan. De gemeente neemt ook zelf extra maatregelen. En als u aankopen doet, denk dan aan onze lokale ondernemers.

We zien en waarderen dat het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie zich volop inzetten om onze inwoners, ondernemers en organisaties te ondersteunen. Als gemeenteraad worden we daarover ook geïnformeerd. Daarnaast is het belangrijk dat we als raad ook weer kunnen overleggen en besluiten kunnen nemen, om onze rol als uw volksvertegenwoordiger goed in te vullen. Er wordt aan gewerkt dat onze vergaderingen, in aangepaste vorm, binnenkort weer plaats kunnen vinden.

Alle actuele informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van de gemeente. Bij vragen kunt u ook de gemeente bellen of mailen. Heeft u vragen specifiek aan de gemeenteraad, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De gegevens van de raadsleden vindt u op www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Ook vanuit de gemeenteraad doen we een dringend beroep op u om u strikt te houden aan alle maatregelen en adviezen, in ieders belang en in het bijzonder van onze oudere en kwetsbare inwoners.

We wensen u allen sterkte en spreken het vertrouwen uit dat we hier gezamenlijk doorheen komen.

Vriendelijke groet,

De fractievoorzitters in de gemeenteraad,

Joop van Ruler (CDA)
Marina Lanting (ChristenUnie-SGP)
Irene Moes (PRO21)
Boudewijn van der Woerd (VVD)
Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij)