Doprshuis de Stuw Hoevelaken

Hoevelaken naar een nieuw dorpshuis

29 januari 2021

Hoevelaken gaat toewerken naar een nieuw sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk hart van het dorp. Donderdagavond heeft de gemeenteraad besloten om een aantal kaders vast te stellen voor het nieuwe dorpshuis in Hoevelaken, de huidige Stuw.

Door het college was eind 2020 een voorstel hierover aan de raad voorgelegd. Na inbreng van onder anderen het Jeugd- en Jongerenwerk (Blits) en het bestuur van De Stuw, hebben de gezamenlijke partijen van de raad besloten om en aantal wijzigingen op het oorspronkelijke voorstel aan te brengen. In een zogenoemd amendement, dat door PRO21-raadslid Bart Verbeek namens alle partijen is ingediend, is nu het volgende besloten:

- Het Jeugd- en Jongerenwerk (Blits) kan blijven beschikken over een eigen ruimte. De ruimte hoeft niet gedeeld te worden met andere gebruikers. De overige ruimte van het nieuwe dorpshuis zal multifunctioneel in gebruik zijn.

- In het vervolgtraject zal nadrukkelijk een vertegenwoordiging van de huidige huurders deelnemen. Ook zullen andere instellingen en

- Er wordt een haalbaarheidsstudie en businesscase opgesteld die na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voordat er verdere stappen worden ondernomen.

Het college zal op verzoek van de raad met het bestuur van De Stuw bespreken op welke wijze dat bestuur ondersteund kan worden in het vervolgtraject.

Het nieuwe dorpshuis moet een centraal maatschappelijk brandpunt zijn. Daarin heeft bijvoorbeeld de bibliotheek straks een aantrekkende rol. Als dat ook nog wordt versterkt met nieuwe aanvullende functies, dan kan het daarmee de aanjager zijn voor de (her)ontwikkeling van het centrum. Naar een meer levendig en leefbaar hart van Hoevelaken. De nadruk van het dorpshuis moet dan vooral ook liggen op sociaal-culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten.

PRO21 vindt het belangrijk dat ook anderen, zoals omwonenden, platform Hoevelaken, maar ook andere Hoevelakense instellingen en mogelijke commerciële partijen en investeerders betrokken worden bij de verdere concretiseren van de plannen. En dan wel op een moment dat de plannen nog niet in beton zijn gegoten.

PRO21 vindt verder, dat er alle gebruikers mede verantwoordelijk zijn voor het verbinden van de activiteiten die in het nieuwe dorpshuis gaan plaatsvinden. Dat is een gezamenlijk belang voor de gebruikers, maar ook en vooral voor de Hoevelakers.