Jongeren en corona - Kind van de rekening

Jongeren en corona - Kind van de rekening

07 maart 2021

Corona raakt iedereen, maar kinderen zijn extra kwetsbaar. Dan helpt het als je al een beleid hebt waarin het belang van kinderen altijd leidend is. Wethouder Nadya Aboyaakoub over het kinderrechtenverdrag als het moreel kompas van Nijkerk.

In: VNG Magazine, 5 maart 2021.

‘We willen dat Nijkerkse kinderen en jongeren opgroeien in een veilige omgeving met een goed sociaal netwerk.’ Dat is de ondertitel van het meerjarenprogramma Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente. Zowel die veilige omgeving als dat sociale netwerk stond het afgelopen jaar door corona onder druk. Dat was in Nijkerk niet anders. De scholen gingen dicht. Het netwerk – de sportclub, de docent, de chillplek – ging op zwart. Hoe hou je, als wethouder Jeugd, dan vast aan je ambitie om kinderen mentaal en fysiek gezond te houden, ontplooiingskansen te bieden? Hoe laat je ze ‘meedoen’, als scholen en verenigingen sluiten? Kortom, hoe zorg je ervoor dat gewone kinderen geen kwetsbare kinderen worden?
Die laatste term zal wethouder Nadya Aboyaakoub van PRO21, een lokaal samenwerkingsverband van D66, PvdA en GroenLinks, nooit gebruiken. Zij spreekt consequent van ‘kinderen in kwetsbare situaties’. Nijkerk hanteert eigenwijs z’n eigen terminologie. De leerplichtambtenaar heet daar de ‘consulent leerrecht’. Kinderen hebben in de eerste plaats recht op onderwijs, dat is positiever, legt Aboyaakoub uit. ‘Ze moeten dat recht natuurlijk wel verzilveren, willen ze later kansen hebben in het leven.’

Lees de rest van het artikel hier: https://vng.nl/artikelen/jongeren-en-corona-kind-van-de-rekening

Tekst: Leo Mudde | Beeld: Jiri Büller (VNG)