Nieuw hondenbeleid: voorstellen PRO21 naar aanleiding van reacties

Nieuw hondenbeleid: voorstellen PRO21 naar aanleiding van reacties

23 september 2021

Begin deze maand deden wij als PRO21 een oproep om je stem te laten horen over het nieuwe hondenbeleid. De reacties die we binnen hebben gekregen, zorgden ervoor dat PRO21 o.a. verzocht heeft om samen met inwoners te bepalen waar meer afvalbakken moeten komen. Hetzelfde voor waar meer losloopgebieden moeten komen.

Hierbij hebben we extra aandacht voor voldoende losloopgebieden in Hoevelaken gevraagd. Waar de begrenzingen van losloopgebieden niet met water, struiken of haag mogelijk zijn, hebben we gevraagd om duurzaam materiaal die ook op de lange termijn veilig voor honden is en bijvoorbeeld geen wonden kan veroorzaken.

Vanavond heeft de raad aan de wethouder gevraagd om met een gewijzigd voorstel te komen.

Veel dank aan een ieder die de moeite heeft genomen ons en/of de griffie te mailen. Dat kan altijd en met elk onderwerp dat op de agenda van de raadscommissie staat. Mail jouw reactie die je aan de gemeenteraad wilt meegeven naar de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu). Doe dit uiterlijk een werkdag voorafgaand aan de vergadering om 10.00 uur. De reactie wordt vervolgens openbaar gedeeld bij de stukken voor de vergadering op de website. De fractie van PRO21 is te bereiken via fractie@pro21.nl.

#samen #open #dichtbij

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij