Plannen Kerkplein gaan in huidige vorm niet door

Plannen Kerkplein gaan in huidige vorm niet door

25 februari 2022

PRO21 stemt tegen Financiële Kaderstelling Kerkplein, en dat deden alle fracties in de raad op 24 februari.

Er zijn hele mooie plannen om tot prachtig nieuwbouwwoningen (met voldoende sociale huurwoningen) te komen op het Kerkplein. En de hele raad stemde tegen. Hoe kon het zover komen?

De raad vond dat de wethouder zich niet aan de kaders had gehouden die de raad had gegeven. En dat hij de raad onvoldoende en niet tijdig had geïnformeerd. Daarmee lag er een voorstel dat voor alle politieke partijen in de raad op twee punten onacceptabel was. De eerste: de financiële lasten voor de gemeente te weten eenmalig € 4,5 miljoen (investering) en jaarlijks € 100.000 voor 90 openbare parkeerplaatsen in de te bouwen Kerkplein parkeergarage . De tweede reden: de grote juridische onzekerheden waarvan onduidelijk was hoeveel geld die mogelijk zouden gaan kosten.

Daarnaast voelde de raad dat zij onder druk gezet, vanuit 2 kanten. De projectontwikkelaar gaf aan dat er snel besloten moest worden, anders zou het plan (financieel) aangepast moeten worden. De eigenaar van de Oosterpoort-garage had aangegeven naar de rechter te stappen als de parkeergarage Kerkplein met een deel gemeenschapsgeld betaald zou worden.

Als woordvoerder heb ik nog een aanvullend argument ingebracht waarom PRO21 dit geen goed voorstel vond. En die is ethisch van aard. Ik heb het een greep uit de truckendoos genoemd. Waarom? In Nijkerk  hebben we op alle grote parkeerplaatsen slagbomen staan. Daarnaast hebben we het zogenaamde straatparkeren, met betalen bij de automaat of met je mobiele telefoon. Het collegevoorstel was om in de parkeergarage Kerkplein geen slagbomen neer te zetten, maar het als straatparkeren in te richten. Mogelijk wel rechtmatig (houden aan de wet). Maar niet rechtvaardig; straatparkeren is niet bedoeld voor een parkeergarage. Dit kun je vergelijk met belastingontwijking. Belasting ontduiken mag niet, maar belasting ontwijken is niet de bedoeling van de belastingregels. Van  projectontwikkelaars kun je dit gedrag verwachten. En dit gedrag moet je niet willen als bestuur en overheid. PRO21 was de enige die dit argument inbracht. Erg jammer dat de andere partijen dit niet uitspraken, goed dat PRO21 het wel deed.

De bouwplannen Kerkplein lopen nu vertraging op. Om die vertraging te beperken hebben alle 5 fracties in de gemeenteraad gezamenlijk een motie ingediend. Daarin wordt het college opgeroepen specifiek huiswerk te doen. Maak snel een overzicht voor de raad welke (andere) opties er zijn om voldoende parkeerplaatsen in het centrum van Nijkerk te krijgen. Dan zijn er mogelijk geen openbare parkeerplaatsen in de Kerkpleingarage nodig. Op basis van dat overzicht kan de raad vooraf aangeven welke opties wel en juist niet uitgewerkt moeten worden. Misschien komt er een aangepast parkeergarage plan Kerkplein? Meer straatparkeerplaatsen rond het Kerkplein? Stimuleren gebruik van de andere parkeergarages? In de unaniem aangenomen motie is het college opgeroepen om in april met een voorstel te komen hoe dit uit te werken. Dat is na de verkiezingen. Daarmee kan de nieuwe raad én het nieuwe college een nieuwe start maken om het mooie woningbouwplan alsnog mogelijk te maken.

Voor meer informatie: https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/nieuwbouw/794823/collegevoorstel-parkeren-kerkplein-haalt-eindstreep-niet-raad-n

René Ruesen
Raadslid PRO21
Rene@PRO21.nl

 

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij