PRO21 stemt tegen Mosquito in APV

PRO21 stemt tegen Mosquito in APV

14 oktober 2021

Op 11 oktober heeft de raadscommissie vergaderd. Vier van de vijf raadsfracties hebben toen al ingestemd met het raadsvoorstel over de APV. Het is dan niet nodig tijdens de raadsvergadering nogmaals het debat te voeren. PRO21 kan grotendeels instemmen met de voorgestelde wijzigingen. We maken een uitzondering voor het opnemen van artikel 4:6a. Daarover gaven wij de volgende stemverklaring:

PRO21 kan zich vinden in de meeste van de voorgestelde wijzigingen in de APV. De uitzondering maken wij voor artikel 4:6a: een bepaling om de inzet van de Mosquito mogelijk te maken. PRO21 vindt dat kinderen en jongeren het recht hebben om elkaar vrij te ontmoeten. Wanneer het samenkomen van hen als ernstige overlast ervaren wordt, is niet helder: er zijn geen harde criteria geformuleerd, waaraan de noodzaak tot inzet getoetst kan worden. Daarmee ontstaat het risico op willekeur. En verder: ook kinderen en jongeren die geen overlast veroorzaken, maar zich wel willen ophouden op een plek waar de Mosquito wordt ingezet, hebben er last van. Beide zaken wil PRO21 voorkomen. Daarom stemt PRO21 tegen het voorstel.

Linda de Wals, raadslid PRO21
Linda@PRO21.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij