PRO21 vraagt college standpunt te bevestigen aan kabinet

PRO21 vraagt college standpunt te bevestigen aan kabinet

29 mei 2020

PRO21 is zeer begaan met het lot van de kwetsbare kinderen die momenteel in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden verblijven.

Op 1 april 2020 ontving de gemeente Nijkerk een brief van de Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarin werd onze gemeente opgeroepen te helpen bij het voorkomen van een ramp voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden. Met name voor 500 kwetsbare kinderen zochten zij een oplossing. Gevraagd werd of onze gemeente bereid is een deel van deze vluchtelingen een veilige opvang te bieden. Zo ja, of we dit dan aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wilden laten weten.

Naar aanleiding van die brief wilde PRO21 dus graag van het college weten hoe de brief was beantwoord. Daartoe stelden we technische vragen. Van het college ontvingen wij de reactie dat de gemeente Nijkerk uiteraard bereid is om een deel van deze kinderen in onze gemeente op te vangen. Wel ligt de beslissing voor het bieden van opvang in Nederland bij het kabinet.

PRO21 vindt het belangrijk dat dit standpunt van ons college bekend wordt bij de afzenders van de brief en het kabinet. Het kabinet kan zich daarmee door onze gemeente gesteund weten, als zij besluit deze kwetsbare kinderen op te nemen. Tijdens het vragenuurtje bij de raadsvergadering van 28 mei, zegde het college toe de brief te zullen sturen. CU-SGP en De Lokale Partij lieten daarop weten deze actie van harte te ondersteunen.

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij