Transformatie Sociaal Domein en Pippi Langkous

Transformatie Sociaal Domein en Pippi Langkous

07 november 2020

Er is veel te doen geweest over de “bezuinigingen” in het Sociaal Domein. Het gelopen proces daarbij verdiende geen schoonheidsprijs. Toch is PRO21 positief over hoe hard er is gewerkt om met onze inwoners en maatschappelijke instanties tot een passend voorstel te komen.

We zijn erg onder de indruk van de opbrengst uit de consultatieronde. Maatschappelijke organisaties én onze inwoners dachten constructief mee en deden goede voorstellen voor de transformatie- en bezuinigingsplannen Sociaal Domein. De gemeente heeft hiermee goede partners. Dat helpt om de kosten binnen de perken te houden en tóch klaar te staan voor de mensen die zorg nodig hebben.

De participatie heeft geleid tot wijzigingen in de voorstellen. De budgetten voor de maatschappelijke organisaties zullen passend zijn bij de activiteiten die zij gaan vormgeven bij de transformatie van het Sociaal Domein. Er wordt dus niet op voorhand gekozen voor schrappen van budget.

Om ‘ja’ te kunnen zeggen tegen de voorstellen, was voor ons – naast de betrokkenheid van onze inwoners en maatschappelijke instanties – het volgende belangrijk:

  • We willen aan inwoners zorg kunnen blijven bieden, wanneer zij die nodig hebben.
  • We zijn vóór efficiënter en effectiever werken.
  • Bezuinigingen moeten uitlegbaar zijn en geen doel op zich.

Beter zorg verlenen en minder geld daaraan besteden: het lijkt te kunnen. Wel moeten er nog uitvoeringsplannen gemaakt worden die beschrijven hoe dat dan gaat werken. Die uitvoeringsplannen maken we samen: gemeente, inwoners en onze maatschappelijke organisaties. Wat uit de gesprekken met en reacties van inwoners en maatschappelijke organisaties bleek:

  • het is belangrijk om als gelijkwaardige partners met elkaar op te trekken en een gezamenlijke doelstelling te hebben;
  • elkaars sterkte kanten benutten en elkaars zwakke kanten kennen is een voorwaarde;
  • als partner ben je transparant en ondersteun je elkaar vanuit je kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Wat we vanuit PRO21 ook willen benadrukken: niet iedereen die nét even iets anders is, heeft een probleem. Wel kun je soms worstelen met bijvoorbeeld het ‘anders’ zijn van iemand in je gezin. Soms is dan al voldoende dat je dichtbij, in je naaste omgeving, iemand hebt met wie je je zorg kunt delen. Dat voorkomt diagnoses en indicaties. En dat is fijn, want je kunt later ook weer last hebben van het feit dat er ooit een diagnose en indicatie was. Voorbeelden daarvan zijn bij ons bekend.

Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij. Dat zijn de kernwaarden van PRO21. Wat ons betreft zijn deze waarden in de voorstellen geborgd. Dat maakte dat we “ja” zeiden tegen de voorstellen.

Het zal voor velen een andere manier van werken betekenen. Degenen met koudwatervrees daarbij willen we de positieve insteek van Pippi Langkous meegeven. Zij schijnt gezegd te hebben wanneer ze iets nieuws moest doen: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan”. Die positieve insteek wenst PRO21 alle betrokkenen in het Sociaal Domein toe bij deze transformatie!

Linda de Wals, raadslid PRO21
Linda@PRO21.nl

 

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is het samenwerkingsverband tussen
D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk.
Samen, Open en Dichtbij