Uit de schulden in de gemeente Nijkerk

Uit de schulden in de gemeente Nijkerk

08 juli 2021

PRO21 gunt een ieder uitzicht op een meer zorgeloos bestaan. Financiële stress werkt verlammend en ontneemt mensen kansen op dat zorgeloos bestaan. Goed dus dat er in de schuldhulpverlening wordt geïnvesteerd.  De Rekenkamercommissie heeft onderzoek naar de effectiviteit van deze hulpverlening in onze gemeente gedaan. In de raad werd dit rapport besproken.

PRO21 gaf een aantal aandachtspunten mee:

  • PRO21 vraagt extra aandacht voor de toegankelijkheid van alle communicatie. Daarbij moet speciaal aandacht worden gegeven aan mensen die laaggeletterd, laagcijferig, en/of ernstig digibeet zijn.
  • PRO21 vraagt ook aandacht voor de vertaalslag naar de inwoners, het concreet maken van de opties en gevolgen. Zeker in de eerste contacten extra belangrijk, zodat inwoners snel inzicht krijgen en gevoel van uitzicht ervaren.
  • We zouden graag een representatief beeld van de klantbeleving zien. Momenteel is er geen goed zicht op de echte beleving van klanten. Terwijl uit de ervaringen van klanten de meest waardevolle informatie over het proces te halen is.
  • Het investeren in stress-sensitieve dienstverlening juicht PRO21 toe. We vragen daarnaast extra aandacht voor mensen met psychische klachten. Niet alleen is het krijgen van schulden een grotere risico, ook het oplossen brengt extra uitdagingen met zich mee. Is de hulpverlening hier nu voldoende op ingericht?
  • PRO21 ziet graag dat de kans op en begeleiding naar werk naar voren wordt getrokken in het schuldhulptraject indien er geen werk is. Niet alleen, omdat dit een praktische oplossing is voor het verkleinen van schulden. Het haalt mensen ook uit een isolement en het biedt de nodige structuur.
  • Er kan een verband bestaan tussen overerfte van armoede (armoede generatie op generatie) en het risico op schulden. In Almere is hier een mooi traject voor opgezet om de ketting te doorbreken. We hebben het college gevraagd om te kijken of onze gemeente hier ook stappen in kan ondernemen.

Over de groepen die vaker met schulden te maken krijgen:

  • Volgens het Nibud heeft 37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. Gemeente Nijkerk is zich hiervan bewust. We zien dit ook graag vertaald in een gerichte aanpak in het beleidsplan.
  • Vrouwen belanden na een scheiding 2,5 keer vaker dan mannen onder de armoedegrens. Toch zitten mannen in onze gemeente relatief vaker in een traject richting werk. Dit verschil wordt nog groter als het om statushouders gaat. We hebben de wethouder gevraagd of ze ervoor open staat om aandacht te hebben voor gendersensitief beleid als het gaat om armoede en schulden, om zo mannen en vrouwen gelijke kansen te geven.

Mensen die diep in de schulden zitten zijn vaak niet zelfredzaam. Pak ze snel bij de hand, maak ze meer weerbaar en heb ook oog voor de grote mentale en sociale gevolgen van schuldenproblematiek.

Het rapport ter kennisgeving aannemen en de aanbevelingen meenemen bij het opstellen van het beleidsplan lijkt ons een prima besluit. Daarnaast hoopt PRO21 dat de door ons aangedragen aandachtspunten meegenomen worden.

Janneke van Heugten
raadslid PRO21 Nijkerk
Janneke@PRO21.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij