Poort naar Hoevelaken

17 december 2021
Nieuws uit de fractie
Extra én betaalbare woningen bouwen vinden wij heel belangrijk. Een plan voor 47 woningen, waarvan 21 sociale huurwoningen, klinkt PRO21 dan ook als muziek in de oren! Begrijpelijke taal en openheid: dat kon beter bij dat voorstel, vonden we. Daar vroegen we dan ook aandacht voor: wanneer en waarom worden inwoners nu wel of niet betrokken? Op basis van welke informatie neem je nu een besluit? Ook waren we nog niet helemaal tevreden over de kaders voor het bouwen.

Een positief geluid en goede energie: het Glazen Thuis

16 december 2021
Nieuws uit de fractie
Glazen Thuis maakt van 13 tot en met 18 december radio en televisie op de zender van A1 Media. Het doel is het mogelijk maken van iets bijzonders en een steuntje in de rug voor inwoners, clubs of ondernemers in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Hiervoor wordt er geshopt in onze gemeente. Door entertainment en muziek en zamelen wordt  geld ingezameld om deze  doelen te realiseren. 

Zorg voor de samenleving

05 november 2021
Nieuws uit de fractie
De gemeente heeft veel taken. Om die te doen, heb je geld nodig. Dat is in de begroting op een rij gezet. De cijfers kloppen. Maar de gemeente gaat over meer dan cijfers. Ze drukt ook een stempel op de samenleving. Veel mensen zijn boos of teleurgesteld. Er is weinig vertrouwen in de politiek. Daar moeten en kúnnen we wat aan doen, vindt PRO21.

PRO21 stemt tegen Mosquito in APV

14 oktober 2021
Nieuws uit de fractie
Op 11 oktober heeft de raadscommissie vergaderd. Vier van de vijf raadsfracties hebben toen al ingestemd met het raadsvoorstel over de APV. Het is dan niet nodig tijdens de raadsvergadering nogmaals het debat te voeren. PRO21 kan grotendeels instemmen met de voorgestelde wijzigingen. We maken een uitzondering voor het opnemen van artikel 4:6a. Daarover gaven wij de volgende stemverklaring:

Nieuw hondenbeleid: voorstellen PRO21 naar aanleiding van reacties

23 september 2021
Nieuws uit de fractie
Begin deze maand deden wij als PRO21 een oproep om je stem te laten horen over het nieuwe hondenbeleid. De reacties die we binnen hebben gekregen, zorgden ervoor dat PRO21 o.a. verzocht heeft om samen met inwoners te bepalen waar meer afvalbakken moeten komen. Hetzelfde voor waar meer losloopgebieden moeten komen.

Nieuw hondenbeleid op komst

03 september 2021
Nieuws uit de fractie
In onze gemeente zijn honden van harte welkom. Ze zorgen namelijk voor plezier, liefde, levendigheid, troost en gezelschap. Een hond kan daarnaast ook voor overlast zorgen. Denk daarbij aan overlast van hondenpoep of loslopende honden die gevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. Honden doen hun behoefte vaak tijdens een wandeling in de openbare ruimte. Binnenkort worden er beslissingen genomen over het nieuwe hondenbeleid in onze gemeente en jij kunt jouw stem laten horen.

Uit de schulden in de gemeente Nijkerk

08 juli 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 gunt een ieder uitzicht op een meer zorgeloos bestaan. Financiële stress werkt verlammend en ontneemt mensen kansen op dat zorgeloos bestaan. Goed dus dat er in de schuldhulpverlening wordt geïnvesteerd.  De Rekenkamercommissie heeft onderzoek naar de effectiviteit van deze hulpverlening in onze gemeente gedaan. In de raad werd dit rapport besproken.

Alleen samen krijgen we de begroting onder controle

02 juli 2021
Nieuws uit de fractie
Voor PRO21 is de toekomst belangrijk. We geven veel geld uit in de gemeente Nijkerk. Dat is gemeenschapsgeld. We vinden dat we dat goed moeten besteden. Zo, dat óók toekomstige generaties  kansen hebben. Zo, dat in onze gemeente niemand tussen wal en schip raakt. We hebben de voorjaarsnota daarom getoetst op ‘duurzaamheid’ en ‘inclusie’.

Keti Koti 2021

01 juli 2021
Nieuws uit de fractie
Vandaag herdenken en vieren wij de afschaffing van de slavernij. Samen vieren we vrijheid, gelijkheid en verbondenheid!

Gemeentelijke begraafplaatsen

17 juni 2021
Nieuws uit de fractie
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de dilemma’s en de toekomst voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Ons werd gevraagd om vraag- en aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het beleidsplan, de verordeningen en nadere regels mee te geven. PRO21 gaf de volgende aandachtspunten mee:

4 Mei

04 mei 2021
Nieuws uit de fractie
De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. En het aantal mensen dat die oorlogsperiode zelf bewust heeft meegemaakt wordt almaar kleiner. Herdenken – en daarmee ook vieren – vindt PRO21 echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Bouwen voor de toekomst

22 april 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 gaat voor de toekomst. We gebruiken graag een sprookje om dat uit te leggen. In dit geval het sprookje van de wolf en de drie biggetjes. Drie biggetjes trekken de wereld in. De een bouwt een huisje van stro, de ander een huisje van takken, en de derde een huisje van steen. Een wolf blaast de huisjes van de eerste twee biggetjes om en zij vluchten naar het derde stenen huisje. Het stenen huisje blijft echter overeind, wat de wolf ook probeert en de biggetjes leefden nog lang en gelukkig.

In gesprek over discriminatie

15 april 2021
Nieuws uit de fractie
Als raadslid vraagt Van Heugten structureel aandacht voor anti-discriminatie. Van Heugten: ,,Het maken van een effectief anti-discriminatiebeleid kan niet als je de mensen niet spreekt die discriminatie hebben ervaren of nog steeds ervaren. Daarom is het belangrijk dat de mensen die over het beleid gaan die gesprekken opzoeken.” Andrea van der Burg werd een aantal weken geleden lastig gevallen door jongeren die haar achtervolgden vanaf het Molenplein omdat ze zagen dat ze transgender was.

Girls' Day 2021

15 april 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 vindt gelijke kansen belangrijk. Meisjes en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in bèta, techniek en ICT. Dit komt onder andere doordat meisjes geen of nauwelijks rolmodellen hebben in deze sector. Rolmodellen spelen een belangrijke rol bij het doorbreken van genderstereotypen en vooroordelen. Vandaag is het Girls’ Day. Meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom Girls’ Day laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en IT van dichtbij beleven!

Jongeren en corona - Kind van de rekening

07 maart 2021
Nieuws uit de fractie
Corona raakt iedereen, maar kinderen zijn extra kwetsbaar. Dan helpt het als je al een beleid hebt waarin het belang van kinderen altijd leidend is. Wethouder Nadya Aboyaakoub over het kinderrechtenverdrag als het moreel kompas van Nijkerk. In: VNG Magazine, 5 maart 2021.