Gemeentelijke begraafplaatsen

17 juni 2021
Nieuws uit de fractie
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de dilemma’s en de toekomst voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Ons werd gevraagd om vraag- en aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het beleidsplan, de verordeningen en nadere regels mee te geven. PRO21 gaf de volgende aandachtspunten mee:

4 Mei

04 mei 2021
Nieuws uit de fractie
De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. En het aantal mensen dat die oorlogsperiode zelf bewust heeft meegemaakt wordt almaar kleiner. Herdenken – en daarmee ook vieren – vindt PRO21 echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Bouwen voor de toekomst

22 april 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 gaat voor de toekomst. We gebruiken graag een sprookje om dat uit te leggen. In dit geval het sprookje van de wolf en de drie biggetjes. Drie biggetjes trekken de wereld in. De een bouwt een huisje van stro, de ander een huisje van takken, en de derde een huisje van steen. Een wolf blaast de huisjes van de eerste twee biggetjes om en zij vluchten naar het derde stenen huisje. Het stenen huisje blijft echter overeind, wat de wolf ook probeert en de biggetjes leefden nog lang en gelukkig.

In gesprek over discriminatie

15 april 2021
Nieuws uit de fractie
Als raadslid vraagt Van Heugten structureel aandacht voor anti-discriminatie. Van Heugten: ,,Het maken van een effectief anti-discriminatiebeleid kan niet als je de mensen niet spreekt die discriminatie hebben ervaren of nog steeds ervaren. Daarom is het belangrijk dat de mensen die over het beleid gaan die gesprekken opzoeken.” Andrea van der Burg werd een aantal weken geleden lastig gevallen door jongeren die haar achtervolgden vanaf het Molenplein omdat ze zagen dat ze transgender was.

Girls' Day 2021

15 april 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 vindt gelijke kansen belangrijk. Meisjes en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in bèta, techniek en ICT. Dit komt onder andere doordat meisjes geen of nauwelijks rolmodellen hebben in deze sector. Rolmodellen spelen een belangrijke rol bij het doorbreken van genderstereotypen en vooroordelen. Vandaag is het Girls’ Day. Meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden. Kortom Girls’ Day laat meisjes de onontdekte wereld van bèta, techniek en IT van dichtbij beleven!

Jongeren en corona - Kind van de rekening

07 maart 2021
Nieuws uit de fractie
Corona raakt iedereen, maar kinderen zijn extra kwetsbaar. Dan helpt het als je al een beleid hebt waarin het belang van kinderen altijd leidend is. Wethouder Nadya Aboyaakoub over het kinderrechtenverdrag als het moreel kompas van Nijkerk. In: VNG Magazine, 5 maart 2021.

Internationale Vrouwendag 2021: 'Invloed met Impact'

28 februari 2021
Nieuws uit de fractie
Een thema dat positiviteit uit dient te stralen. Omdenken in een pure vorm. Vrouwen spelen daarin een sleutelrol en positiviteit is het sleutelwoord: samen kunnen de verharding in onze maatschappij tegengaan door op een positieve manier in te steken op al die maatschappelijke uitdagingen. 

Warmetruiendag: Verwarm jezelf, maar niet de wereld!

05 februari 2021
Nieuws uit de fractie
De aarde warmt op. Kan IK daar wat aan doen? Ja! Op zijn minst kun je daar een eigen bijdrage aan leveren. Zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan. PRO21 draagt de Warmetruiendag uiteraard een warm hart toe. Wij hebben de warme truien al weer enige tijd geleden tevoorschijn gehaald. En op een dag als vandaag laten we dat ook graag zien!

Hoevelaken naar een nieuw dorpshuis

29 januari 2021
Nieuws uit de fractie
Hoevelaken gaat toewerken naar een nieuw sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk hart van het dorp. Donderdagavond heeft de gemeenteraad besloten om een aantal kaders vast te stellen voor het nieuwe dorpshuis in Hoevelaken, de huidige Stuw.

Voorlezen in de strijd tegen laaggeletterdheid

20 januari 2021
Nieuws uit de fractie
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. Woordenschat en taalbegrip worden groter. Kinderen krijgen plezier in zelf lezen en dit maakt dat zij nog meer woorden leren en hun taalbegrip nog beter ontwikkelen. Voorlezen helpt dus laaggeletterdheid voorkomen.

Subsidie Openbare Ruimte

18 januari 2021
Nieuws uit de fractie
Goed nieuws voor iedereen die wel wat vindt van de inrichting van de openbare ruimte in zijn/haar buurt! Heb jij goede ideeën en zijn ook je buurtgenoten enthousiast?

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid (3)

14 januari 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. Discriminatie hoort daar niet bij. Daarom stelden wij in oktober schriftelijke vragen over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. De beantwoording daarvan gaf ons nog niet voldoende helderheid. Daarom stelde PRO21 aanvullende vragen. Daarop hebben wij nu weer antwoord gekregen. 

Het Glazen Thuis

18 december 2020
Nieuws uit de fractie
Een positief geluid in een bijzondere tijd. Zo kunnen we deze editie van het glazen huis wel noemen, het Glazen Thuis.

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid onbevredigend (2)

23 november 2020
Nieuws uit de fractie
PRO21 heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. Het college heeft die schriftelijke vragen inmiddels wel beantwoord, maar voor ons waren de antwoorden onbevredigend.Raadslid Janneke van Heugten heeft daarom vandaag aanvullende vragen aan het college gesteld.

Rekenen in en op de gemeente Nijkerk

14 november 2020
Nieuws uit de fractie
Sinds maart staat ongeveer alles in het teken van het coronavirus. Toch moet de gemeente Nijkerk ook nu de boekhouding op orde hebben. Er was flink gerekend. Resultaat: de begroting 2021.

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij