PRO21 presenteert verkiezingsprogramma

PRO21 presenteert verkiezingsprogramma

28 januari 2022

PRO21 presenteert met enthousiasme het Verkiezingsprogramma 2022-2026. Toekomstgericht: dat wat we nu doen, heeft gevolgen voor onze toekomst. Daar denken we over na als we keuzes maken voor Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.  Vanuit onze kernwaarden Samen, Open, Dichtbij.  

Lijsttrekker Irene Moes: “PRO21 staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en de kans heeft om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Open, duidelijk en transparant communiceren is voor PRO21 van groot belang. Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk hebben een eigen identiteit. Die identiteit wil PRO21 behouden. De gemeente moet daar op letten. Net als op het betrekken van inwoners. Voordat de gemeente beslissingen neemt, zoekt zij betrokkenen actief op en spreekt zij met hen.” 

Op de foto de kandidaat-raadsleden van PRO21 voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Van links naar rechts: Hatice Ozan, Rinus van Hofweegen, Adinda van de Beek, Tom Kortink, Jikke Eikelboom, Irene Moes, Fatima Laghmouchi, Mathias van Veen, Shemara Ooijevaar, Alex Craenen.

Iedereen doet mee

Een gemeente waarin iedereen mee kan doen is waar PRO21 voor staat. Dat betekent ook dat je kunt wonen in een huis dat je kunt betalen. Er zijn te weinig woningen. Daarom moeten we snel meer woningen bouwen. Die woningen moeten duurzaam gebouwd worden. Met het oog op de toekomst. Andere belangrijke punten:

  • Alle kinderen komen in aanraking met cultuur, kunst en sport;
  • Extra aandacht voor ouderen en mantelzorgers;
  • Het lokaal preventieakkoord maken we concreet, want voorkomen is beter dan genezen.
  • Hulp voor minima blijft beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot en met 130% van het sociaal minimum.

Aandacht voor alle kernen

Het is belangrijk dat de kernen hun eigen identiteit houden. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen bij de woonkern en de omgeving. Daarom betrekken we inwoners bij het maken van plannen. We moedigen initiatieven vanuit de samenleving aan en denken mee. Punten die belangrijk daarin zijn, zijn:

  • Goede communicatie: open, eerlijk, duidelijk en in begrijpelijke taal. Zo kunnen onze inwoners zich betrokken voelen;
  • De gemeente neemt de regie bij overlast in onze wijken.
  • Beter groenonderhoud door de gemeente;
  • We willen dat de gemeente een meer actieve rol pakt en zo de lokale ondernemer stimuleert.

PRO21: Voor de toekomst

We kiezen voor meer opwek van duurzame energie. PRO21 wil dat de opbrengsten daarvan voor de inwoners van de gemeente zijn. Ook geeft de gemeente het goede voorbeeld en maakt het grootste gedeelte van het werk circulair. 

Enthousiaste kandidaten

Het verkiezingsprogramma van PRO21 is in goede handen bij de kandidaten. Irene Moes voert een diverse kandidatenlijst aan met jonge en gedreven nieuwkomers. Zij staan met een frisse blik en veel enthousiasme klaar om het progressieve geluid in de gemeente Nijkerk te laten horen. 

Het verkiezingsprogramma van PRO21 vindt u hier: Verkiezingsprogramma_PRO21_2022-2026.pdf