Irene half 400
De gemeente Nijkerk heeft een structureel tekort van 3,4 miljoen. Een oorzaak is COVID-19. Maar het komt ook omdat het Rijk gemeenten taken geeft, zonder voldoende geld.


Ook nu zijn de berichten voor middelgrote gemeenten, zoals Nijkerk, niet positief. Wat we krijgen van het Rijk is al jaren minder dan wat we nodig hebben om de kosten in het Sociaal Domein te dekken.


We hebben dus een tekort. En dus moeten we met deze bezuinigingsopgave aan de slag. PRO21 heeft het college daarbij gevraagd:

* Geef de gemeenteraad voldoende informatie om zorgvuldige, goed uitlegbare keuzes te kunnen maken

 

* Betrek inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties! Keuzes die we maken hebben effect op iedereen. Ga daarom samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met deze opgave aan de slag.

* Kijk naast de structurele bezuiniging naar incidentele investeringen. Investeer in onze toekomst!

* Wees creatief en denk in kansen.

Zo kunnen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ondanks deze moeilijke opgave de beste keuzes maken voor de toekomst van onze gemeente.

Irene Moes, fractieleider PRO21

PRO21 op Twitter

12 augustus om 09:42
“Beste ‘Jeugd’… Voor mij persoonlijk betekenen jullie heel veel. Jullie zijn de generatie van mijn kinderen. En voo… https://t.co/BpDyq82a0P
22 juli om 14:08
Uitvoerig antwoord op vragen @stavestwim over het Hoevelakense Bos, de Stuw, een paar bouwplannen, het Woonpark, he… https://t.co/3ntZxvsy5p
11 juli om 11:51
“Door jongeren te betrekken zorg je er niet alleen voor dat jongeren zich gehoord voelen, maar worden ook de belang… https://t.co/PRAYrywjIU