Parkeren rondom het centrum van Nijkerk. Wanneer wordt een parkeerplek alleen voor vergunninghouders? PRO21 raadslid Antoinette de Bruin heeft meerdere malen benadrukt dat de stem van de bewoners hierin doorslaggevend moet zijn. Zeker als er parkeerveranderingen gaan plaatsvinden voor je eigen deur, in jouw eigen straat.


Wij vinden dat alleen bij een 'ja' van de bewoners een vergunningsgebied geïntroduceerd mag worden. Daarnaast vroeg PRO21 aan de wethouder om duidelijkheid te geven over wanneer bewoners kunnen verwachten dat de gemeente om tafel gaat met de bewoners.


Toezeggen wethouder

De wethouder heeft toegezegd dat er geluisterd gaat worden naar de bewoners van de betreffende straten. Of bewoners wel of geen vergunningsgebied willen, zal doorslaggevend zijn voor de beslissing om een vergunningsgebied te introduceren.
De gesprekken zullen per straat of per gebied gaan plaatsvinden, afhankelijk van de grootte van de straten. Wanneer die gesprekken gaan plaatsvinden hangt af van wanneer er verwacht kan worden dat een straat volloopt met auto’s van niet-bewoners.

Als er nieuwe parkeermaatregelen in de binnenstad ingaan en er te verwachten is dat dit voor druk op de parkeerplekken rondom het centrum gaat zorgen, is het tijd om met de bewoners om tafel te gaan zitten.

Fietsvriendelijk centrum
In de raadsvergadering van 17 oktober heeft de gemeenteraad nog meer beslissingen genomen die betrekking hebben op parkeren in de gemeente Nijkerk en het toekomstbestendig maken van onze gemeente.

PRO21 vindt het een positieve ontwikkeling dat er voorrang wordt gegeven aan een fietsvriendelijke centrum en dat schoon vervoer (ook elektrisch) een plek krijgt. Daarnaast krijgen bezoekers en bewoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van de auto een maatwerkoplossing. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de gemeente rekening houdt met mensen die minder mobiel zijn en zullen ook het parkeerbeleid daar altijd op toetsen.

De reactie van de wethouder en de hele raadsvergadering is via deze link terug te zien. 

Heb je vragen aan de fractie van PRO21? Mail ons gerust op fractie@pro21.nl

PRO21 op Twitter

12 augustus om 09:42
“Beste ‘Jeugd’… Voor mij persoonlijk betekenen jullie heel veel. Jullie zijn de generatie van mijn kinderen. En voo… https://t.co/BpDyq82a0P
22 juli om 14:08
Uitvoerig antwoord op vragen @stavestwim over het Hoevelakense Bos, de Stuw, een paar bouwplannen, het Woonpark, he… https://t.co/3ntZxvsy5p
11 juli om 11:51
“Door jongeren te betrekken zorg je er niet alleen voor dat jongeren zich gehoord voelen, maar worden ook de belang… https://t.co/PRAYrywjIU