Op donderdag 31 oktober 2019 was de begrotingsbehandeling 2020-2023. De begroting gaat erover hoe we ons geld besteden. Voor PRO21 is daarbij leidend wat we met het geld kunnen betekenen voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Elk jaar staat de gemeente weer voor de opgave om een sluitende begroting te presenteren. Hoe kijkt PRO21 naar deze cijfers? PRO21-fractievoorzitter Irene Moes deed de woordvoering <video>.

 

PRO21 wil een gemeente:
- waar inwoners niet in de knel komen
- waar we werken aan verbinding en verbroedering
- waar het goed én veilig wonen, werken en verblijven is: ook in de toekomst
- waar de dienstverlening op orde is.

 

De cijfers lieten zien: er is meer geld nodig om zo’n gemeente te kunnen blijven. Om straks alle rekeningen te kunnen betalen. Hoe los je dat dan op? Veel keuzes zijn er niet. Bezuinigingen zijn prima, maar niet als onze gemeente daardoor minder fijn wordt.

 

We hebben spaargeld om tegenvallers op te vangen. We kunnen investeren: PRO21 wil graag investeren voor een beter (leef)klimaat. We hebben bespaard: met mooie resultaten. In het sociaal domein bijvoorbeeld 400.000 euro. De dienstverlening bleef daarbij goed. Knap!

Gemeentelijke belastingen zijn hier laag. Dat blijft zo. PRO21 wil niet onnodig geld van inwoners vragen. Een hele kleine belastingverhoging vonden we goed.

 

Punten van aandacht voor het college:
- betrek altijd onze inwoners
- wees nog duidelijker in wat je opschrijft.

Reageren of heb je vragen? Laat het ons gerust weten: fractie@pro21.nl

PRO21 op Twitter

12 augustus om 09:42
“Beste ‘Jeugd’… Voor mij persoonlijk betekenen jullie heel veel. Jullie zijn de generatie van mijn kinderen. En voo… https://t.co/BpDyq82a0P
22 juli om 14:08
Uitvoerig antwoord op vragen @stavestwim over het Hoevelakense Bos, de Stuw, een paar bouwplannen, het Woonpark, he… https://t.co/3ntZxvsy5p
11 juli om 11:51
“Door jongeren te betrekken zorg je er niet alleen voor dat jongeren zich gehoord voelen, maar worden ook de belang… https://t.co/PRAYrywjIU