PRO21 raadslid Linda de Wals diende vanavond de motie 'Kinderpardon' in.
Dit deed ze met de volledige steun van de fractie van PRO21 en samen met De Lokale Partij. Haar motivatie om zich voor deze bijzondere motie in te zetten:

Linda klein en close
'Het zal u niet ontgaan zijn: er zijn ruim 400 in Nederland gewortelde kinderen die met uitzetting worden bedreigd. En hoewel ik hier nu zit als raadslid, ben ik in de eerste plaats mens en moeder. En ik zal het niet vaak doen, maar deze motie leidt ik in met het geven van een persoonlijke opvatting. Als mens én als moeder.

Ik vind het namelijk erg verdrietig, beschamend zelfs, om te zien hoe weinig gewetensvol de nationale overheid zich opstelt tegenover deze gewortelde kinderen. Dat geeft mij te denken.

Aandacht voor kinderen
In de fractie van PRO21 hebben we aandacht besteed aan deze kinderen. Wat kunnen we voor hen betekenen? Wat kunnen wij, vanuit de gemeente, aan deze, ongewenste, situatie doen? Dat heeft geleid tot het indienen van deze motie, de motie kinderpardon. We dienen samen met de Lokale Partij de motie in.

Motie is signaal
Het is PRO21 helder dat de verantwoordelijkheid voor het aanpassen van nationale wet- en regelgeving, niet bij de gemeente Nijkerk ligt. Deze motie is dan ook bedoeld als signaal. Een signaal aan hen die hiervoor wél verantwoordelijk zijn. We kunnen individueel zo’n signaal afgeven. Of als fracties. En natuurlijk heeft PRO21 dat al gedaan. Bij de Tweede Kamer fracties van GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid. De partijen die in PRO21 vertegenwoordigd zijn.

Nu vindt PRO21 dat je zo’n signaal veel meer kracht kunt bijzetten. En ieder die zich oprecht hard wil maken voor de situatie van deze ruim 400 in Nederland gewortelde kinderen, zal daaraan willen, kunnen en ook mogen meewerken. Ik denk, dat dat maakt, dat al in zo’n 70 gemeenten een motie kinderpardon is ingediend en aangenomen.

Deze gemeenten hebben daarmee misschien wel het krachtigste middel ingezet dat, in deze situatie, het algemeen en het dagelijks bestuur van een gemeente ter beschikking staat.. Met deze motie zeg je als bestuur van de gemeente Nijkerk tegen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: we trekken ons het lot van deze 400 in Nederland gewortelde kinderen oprecht aan. We willen wet- en regelgeving, in lijn met het Verdrag inzake de rechten van het kind. We willen niet dat dit soort situaties opnieuw kunnen ontstaan.


In de voorliggende motie constateren we daarbij het volgende:

• Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd;
• De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het meewerkcriterium;
• Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen: inmiddels wordt 98% van de aanvragen afgewezen;
• Een eerlijk kinderpardon noodzakelijk is ter naleving van het door Nederland geratificeerde Kinderrechtenverdrag.
• Voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting dreigt naar een land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken;
• Het kinderpardon breed wordt gedragen in de samenleving


En ter overweging geven we mee dat:

• Het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;
• Het noodzakelijk is om indringend te pleiten bij het kabinet om de procedure van het Kinderpardon te versoepelen
• Het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt;


Met deze motie verzoeken wij het college dan ook:

• Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon;
• Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een regeling waarmee wordt voorkomen dat kinderen, maar ook volwassenen, zich hier kunnen wortelen wanneer bij aankomst in Nederland blijkt dat een asielzoekersgezin veilig terug kan.
• Deze motie te sturen naar de regering en de leden van de Tweede Kamer.'


De motie is te vinden op de website van de gemeente Nijkerk.


De Lokale Partij en PRO21 waren helaas de enige partijen in de raad die de motie steunden. 
Zou jij een signaal willen afgeven? Je kunt de petitie van Defence for Children ondertekenen.

PRO21 op Twitter

10 oktober om 13:45
Het doet ons goed dat ook in onze gemeente de regenboogvlag dit weekend wappert om Coming Out Dag te ondersteunen.… https://t.co/0IVclkXV3l
05 oktober om 09:39
De Week van de opvoeding staat in het teken van staan en opvallen. Juist in deze periode waar Corona het dagelijks… https://t.co/hL1hKwyNlX
03 oktober om 00:19
PRO21 heeft schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid @gemeenteNijkerk. Iedere inwoner heeft re… https://t.co/JBElRVLuVk