Irene Moes aangepast1

Toen mijn ouders in 1990 de keuze maakten om te verhuizen naar Nijkerk werden de eerste huizen in Corlaer gebouwd. Vanaf 1997 ging de bouw verder in Groot Corlaer en inmiddels bouwen we nieuwe huizen in de Doornsteeg.

In diezelfde periode groeide ook Hoevelaken, denk aan de bouw van de wijken Meerveld en Middelaar. Naast deze grote woningbouwprojecten zijn er sindsdien ook veel kleinere bouwprojecten gerealiseerd. Allemaal plekken waar inwoners een nieuwe woning hebben kunnen vinden en met veel plezier wonen.

 

Willen we groeien?
Veel Nijkerkers, Hoevelakers en Veenders wonen in huizen die zijn gebouwd sinds ik 27 jaar geleden als zesjarig meisje in Nijkerk kwam wonen. Waarom deze korte geschiedenisles? De regionale ruimtelijke visie van de regio Amersfoort stelt ons voor een keuze, namelijk: willen we groeien, en zo ja, hoe willen we groeien?

 

Vinden van geschikt huis 

De gemeente Nijkerk is de afgelopen periode een groeigemeente geweest, en ondanks deze groei krijg ik nog regelmatig de vraag van inwoners: waarom is er geen geschikt huis voor mij in Nijkerk? Waarom maak ik geen kans op een huurwoning?

 

Nieuwe huizen moeten er komen
Kunnen we die vragen oplossen door ongeremd te bouwen? Nee, zoals PRO21 al meerdere keren heeft aangegeven, maar ik wil het graag herhalen, voor ons gaat kwaliteit voor kwantiteit. Waarbij wel woningen worden gerealiseerd, want zonder nieuwe woningen lossen we het zeker niet op.

 

We zien wel dat de woningmarkt heel sterk wordt bepaald door vraag en aanbod. Als iemand vijf jaar geleden had gezegd dat we nu zo snel aan het bouwen waren in de Doornsteeg, dan hadden wij diegene met z'n alleen voor gek verklaard. Dat maakt ook direct duidelijk dat wij de toekomst niet kunnen voorspellen en dat 2030 nog ver weg is.

 

Goed en passend woningaanbod
Ten opzichte van de conceptvisie zijn wij dan ook blij met de toevoeging dat monitoring plaats zal vinden en er rond 2020 door de raad een besluit zal worden genomen over de nieuw aan te wijzen locaties voor woningbouw. Die tijdsperiode biedt ons de kans om ons goed op dat besluit voor te bereiden, door te kijken waar mogelijke bouwlocaties zijn, door onze structuurvisie te actualiseren en door het gesprek met de inwoners te voeren om zo zicht te krijgen en te houden op wat er speelt in de samenleving.

 

Al met al zien wij deze visie als een kans om kwalitatief goede woningbouw te realiseren en om onze inwoners de mogelijkheid te blijven geven om, als zij dat willen, een passende woning in onze mooie gemeente te vinden.

 

Menukaart Foodvalley
Wat voor PRO21 belangrijk is bij de verdere uitwerking van de visie is ook de relatie met de plannen in die andere voor ons belangrijke regio, namelijk de Foodvalley. Voor de Foodvalley is de menukaart in ontwikkeling, de regio Amersfoort wil een ambitiedocument voor het landelijk gebied opstellen. Hoe zorgen we ervoor dat we dit soort dingen niet dubbel doen? En dat de beide documenten uiteindelijk hetzelfde beeld geven voor ons landschap en buitengebied?

 

Heeft ANS voldoende mogelijkheden voor realiseren woningen?
Tot slot, Nijkerk is een van de LANS gemeenten (Leusden-Amerfsoort-Nijkerk-Soest) en we zien in het raadsvoorstel van de gemeente Leusden dat zij die rol niet op zich willen nemen, daarmee worden het de ANS gemeenten in het regionale hart die als eerste zullen moeten kijken naar de mogelijkheden voor woningbouw voor na 2030.

 

En waar de LANS nog een wapen is om voldoende woningen te kunnen realiseren, is het de vraag of ook de ANS daarvoor voldoende mogelijkheden heeft. Want de te realiseren woningen moeten daardoor worden opgevangen in een nog kleiner deel van de regio. En daarmee komt de vraag weer op waarom niet ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw in de andere gemeenten. Zeker omdat we vanuit Foodvalley verband weten dat bijvoorbeeld Barneveld groeimogelijkheden heeft. '

PRO21 op Twitter

18 oktober om 19:42
Raadsvergadering @RaadNijkerk live te volgen via https://t.co/aWTe0SA4mK met O.a bestemmingsplan binnenstad Nijkerk… https://t.co/auMAkXYQGF
15 oktober om 16:37
Ons raadslid @JannekeVIDM is raadslid van de week. Lees hier het interview met haar door @raadslidnu… https://t.co/25GQMJL1iJ
15 oktober om 14:03
RT @gemeenteNijkerk: Informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen A28/A1 Knooppunt #Hoevelaken georganiseerd door @Rijkswaterstaat Vanavon…