500Kinderen
PRO21 is zeer begaan met het lot van de kwetsbare kinderen die momenteel in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden verblijven. Op 1 april 2020 ontving de gemeente Nijkerk een brief van de Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarin werd onze gemeente opgeroepen te helpen bij het voorkomen van een ramp voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden. Met name voor 500 kwetsbare kinderen zochten zij een oplossing. Gevraagd werd of onze gemeente bereid is een deel van deze vluchtelingen een veilige opvang te bieden. Zo ja, of we dit dan aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wilden laten weten.

 

Naar aanleiding van die brief wilde PRO21 dus graag van het college weten hoe de brief was beantwoord. Daartoe stelden we technische vragen. Van het college ontvingen wij de reactie dat de gemeente Nijkerk uiteraard bereid is om een deel van deze kinderen in onze gemeente op te vangen. Wel ligt de beslissing voor het bieden van opvang in Nederland bij het kabinet.

 

PRO21 vindt het belangrijk dat dit standpunt van ons college bekend wordt bij de afzenders van de brief en het kabinet. Het kabinet kan zich daarmee door onze gemeente gesteund weten, als zij besluit deze kwetsbare kinderen op te nemen. Tijdens het vragenuurtje bij de raadsvergadering van 28 mei, zegde het college toe de brief te zullen sturen. CU-SGP en De Lokale Partij lieten daarop weten deze actie van harte te ondersteunen.

PRO21 op Twitter

19 juni om 11:27
PRO21 vraagt meer aandacht voor Hoevelaken. Schriftelijke vragen PRO21 raadslid @stavestwim :… https://t.co/9YkAhtPmDr
17 juni om 08:33
“Vandaag is het de VN-dag tegen woestijnvorming en droogte. Dat heeft met het klimaat te maken. Dat verandert werel… https://t.co/oCzsPzwXn6
09 juni om 17:39
“Ik hoorde recent van kinderen hoe veel ze het buitenspelen hebben gemist tijdens de eerste weken van Corona. Dan w… https://t.co/Y4Bl0TPEbs