Hoeveel tijd kost het raadswerk?

Het raadswerk vraagt 15-20 uur per week op onregelmatige tijden: overdag, maar vooral ook ’s avonds en in het weekend moet je lezen en je voorbereiden. Tijdens de schoolvakanties vergadert de gemeenteraad weinig of niet en kun je bijkomen.

Welke vergoeding krijgt je voor het raadswerk?

Voor de categorie gemeenten van 40 – 60.000 waartoe Nijkerk behoort bedraagt de vergoeding voor raadsleden in 2021 € 1.362,81 per maand. Daarnaast is er een onkostenvergoeding, een tegemoetkoming in de zorgkosten en een tegemoetkoming in pensioenopbouw. Meer informatie over de vergoedingen tref je op: www.raadsleden.nl/raadsacademie/ondersteuning/rechten-van-het-raadslid

BOB-cyclus

Besluiten worden in Nijkerk getrapt voorbereid via de zgn. BOB-cyclus. Dat staat voor achtereenvolgens: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.  In de beeldvorming staat goede informatievoorziening over het onderwerp centraal. De oordeelsvorming vindt plaats in de raadscommissies. Daar vindt het debat tussen de woordvoerders vanuit de partijen plaats, soms gevolgd door het gezamenlijk uitwerken van amendementen of moties om het besluitvoorstel van B&W aangepast te krijgen of B&W op te roepen iets te doen of na te laten. De uiteindelijke Besluitvorming vindt plaats in de maandelijkse raadsvergadering. Niet zelden zijn dit – door deze voorbereidingen – korte vergaderingen.

Hoe bereid je een raadsvergadering voor?

Je leest de raadsstukken goed door. Dat is nodig om goed te kunnen reageren op de voorstellen die B&W aan de gemeenteraad voorlegt. Het gaat in een gemeente om heel verschillende onderwerpen. Je moet dus een brede belangstelling hebben zodat je je inbreng kunt leveren in de fractie. Maar je moet ook contact houden met je achterban en typische PRO21 boodschappen inbrengen in het debat in de gemeenteraad, zodat deze optimaal wordt betrokken bij de besluiten die genomen worden.

Ondersteuning en opleidingen

De griffie ondersteunt de raadsleden bij hun werk. Zo wordt geborgd dat de output van de raad goed aansluit op de rollen die B&W en de organisatie in het effectief functioneren van een gemeente vervullen.

De griffie zorgt bij de aanvang, maar ook tijdens de zittingsperiode voor een breed opleidings- en trainingsaanbod waaraan gezamenlijk of individueel kan worden ingetekend.

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is het samenwerkingsverband tussen
D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk.
Samen, Open en Dichtbij