Hoeveel tijd kost het raadswerk?

Het raadswerk vraagt 15-20 uur per week op onregelmatige tijden: overdag, maar vooral ook ’s avonds en in het weekend moet je lezen en je voorbereiden. Tijdens de schoolvakanties vergadert de gemeenteraad weinig of niet en kun je bijkomen.

Welke vergoeding krijgt je voor het raadswerk?

Voor de categorie gemeenten van 40 – 60.000 waartoe Nijkerk behoort bedraagt de vergoeding voor raadsleden in 2021 € 1.362,81 per maand. Daarnaast is er een onkostenvergoeding, een tegemoetkoming in de zorgkosten en een tegemoetkoming in pensioenopbouw. Meer informatie over de vergoedingen tref je op: http://www.raadsleden.nl/raadsacademie/ondersteuning/rechten-van-het-raadslid

Een raadslid van PRO21 (evt. in combinatie met lidmaatschap van PvdA/GL/D66) betaalt jaarlijks 2% van de raadslid-vergoeding aan de kas van PRO21. Dat is op dit moment afgerond € 75 per kwartaal. Deze betalingen zijn exclusief de betalingen die een lid van D66, GroenLinks of PvdA verschuldigd is aan die landelijke partij.

BOB-cyclus

Besluiten worden in Nijkerk getrapt voorbereid via de zgn. BOB-cyclus. Dat staat voor achtereenvolgens: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.  In de beeldvorming staat goede informatievoorziening over het onderwerp centraal. De oordeelsvorming vindt plaats in de raadscommissies. Daar vindt het debat tussen de woordvoerders vanuit de partijen plaats, soms gevolgd door het gezamenlijk uitwerken van amendementen of moties om het besluitvoorstel van B&W aangepast te krijgen of B&W op te roepen iets te doen of na te laten. De uiteindelijke Besluitvorming vindt plaats in de maandelijkse raadsvergadering. Niet zelden zijn dit – door deze voorbereidingen – korte vergaderingen.

Hoe bereid je een raadsvergadering voor?

Je leest de raadsstukken goed door. Dat is nodig om goed te kunnen reageren op de voorstellen die B&W aan de gemeenteraad voorlegt. Het gaat in een gemeente om heel verschillende onderwerpen. Je moet dus een brede belangstelling hebben zodat je je inbreng kunt leveren in de fractie. Maar je moet ook contact houden met je achterban en typische PRO21 boodschappen inbrengen in het debat in de gemeenteraad, zodat deze optimaal wordt betrokken bij de besluiten die genomen worden.

Ondersteuning en opleidingen

De griffie ondersteunt de raadsleden bij hun werk. Zo wordt geborgd dat de output van de raad goed aansluit op de rollen die B&W en de organisatie in het effectief functioneren van een gemeente vervullen. De griffie zorgt bij de aanvang, maar ook tijdens de zittingsperiode voor een breed opleidings- en trainingsaanbod waaraan gezamenlijk of individueel kan worden ingetekend.

Hoe werkt het proces om raadslid te worden?

PRO21 heeft een kandidatencommissie, zie: https://www.pro21.nl/verkiezingen/kandidatencommissie 

Deze werkt als een soort sollicitatiecommissie. Om jezelf kandidaat te stellen stuur je hen een motivatiebrief en je CV. Daarna volgen er gesprekken, en als de commissie je ziet zitten word je voorgedragen. Als je bent voorgedragen stelt de ALV (algemene leden vergadering) de verkiezingslijst vast, en dan kan het campagne voeren beginnen in de hoop dat jij tot raadslid verkozen wordt.

Waar moet je aan voldoen om je kandidaat te stellen als raadslid?

Er zijn twee voorwaarden om je kandidaat te stellen:

1. Je moet op het moment dat de sollicitatietermijn sluit (dat is 3 september 2021) lid zijn van PRO21 of van PvdA, GroenLinks of D66.

2. Je moet op dat moment je contributie betaald hebben (als lid van een van bovengenoemde partijen).

Hoe oud moet je zijn om raadslid te worden?

Je moet 18 jaar of ouder zijn om raadslid te worden. Je kunt je echter wel eerder kandidaat stellen. Belangrijk is dan dat je voor het einde van de gemeenteraadsperiode, dat is voor maart 2026, 18 jaar oud wordt. Je moet dus minimaal 14 jaar oud zijn om je kandidaat te stellen. Word je verkozen? Dan moet je, mits er een plek vrij komt, wel wachten tot je 18 bent om daadwerkelijk plaats te nemen als raadslid.

Kost het geld om raadslid te worden?

Nee, kandidaat stellen kost niks. De campagne wordt bekostigd door PRO21. Wel is het de bedoeling dat je je, als kandidaat, inzet voor de campagne. Als raadslid ontvang je vergoedingen en gelden afdrachtregelingen.

Ik wil mijn kandidaatstelling privé houden. Kan dat?

Misschien speel je met de gedachte om je kandidaat te stellen, maar wil je dat liever nog even privé houden. Als je kandidaat bent gaat de kandidatencommissie altijd vertrouwelijk om met je kandidatuur. Als je wordt voorgedragen voor een plek op de lijst, of wil je op de alfabetische lijst staan, word je kandidatuur vanzelfsprekend bekend bij alle leden van PRO21 en daarmee breder bekend.  Voordat de lijst openbaar wordt gemaakt word je als kandidaat gevraagd of je akkoord gaat met je plaats, en daarmee openbaarmaking van de kandidatuur.

Wat is een commissielid?

Raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers, commissieleden zijn dat niet.  De fractie kan zich bij laten staan door een lid vanuit zijn partij. Dit commissielid vertegenwoordigt de fractie in de commissies. Het commissielid ontvangt hiervoor een vergoeding. Voorwaarde is wel dat je op de verkiezingslijst staat. 

Wat is een steunfractielid?

De fractie kan zich laten ondersteunen door een of meer steunfractieleden. Dat kan heel breed zijn, of op één of een beperkt aantal onderwerpen. En steunfractielid hoeft niet op de verkiezingslijst te hebben gestaan. In dat geval kan een steunfractielid dus geen commissielid zijn.

Wie zitten er in de kandidaatstellingscommissie?

De kandidatencommissie bestaat uit de volgende personen:

Bert van der Meijs (voorzitter)
Bert@pro21.nl

Simone van der Marck
Simone@pro21.nl

Wim van Veelen
Wim@pro21.nl

Laura de Gans
Laura@pro21.nl

Zie ook https://www.pro21.nl/verkiezingen/kandidatencommissie

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is het samenwerkingsverband tussen
D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk.
Samen, Open en Dichtbij