Kernwaarden programma: samen, open, dichtbij

GroepsfotoHalf


PRO21 heeft met trots haar verkiezingsprogramma 2018-2022  bekend gemaakt. Bijzonder aan de totstandkoming van het programma is het betrekken van een groep van vijftig inwoners. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, zijn niet alleen de leden, maar ook inwoners uit Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk geraadpleegd.

 

Tijdens een speciale bijeenkomst keek een diverse groep mensen naar wat er goed gaat binnen onze gemeente, maar ook naar wat er beter kan. Lijsttrekker en wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Onze leden en deze groep inwoners werden door hun aanvullingen co-auteur van ons programma. En daar zijn we best trots op.” Het resultaat is een programma dat gaat voor vooruitgang, gebouwd rond de kernwaarden van de partij: Samen, Open, Dichtbij.

 

Activiteiten voor kinderen en fitnestoestellen in de buitenlucht
Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente staat voor PRO21 voorop. De activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk zijn nu nog voornamelijk voor kinderen van 10 tot 18 jaar. PRO21 wil ook activiteiten voor jongere kinderen. PRO21 wil bovendien voldoende, divers en laagdrempelig cultuur- en sportaanbod. Cultuur- en sportactiviteiten moeten volgens de partij voor iedereen toegankelijk zijn. Sporten in de buitenruimte kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door goede verlichting en fitnesstoestellen in de buitenlucht.

 

Iedereen hoort erbij voor PRO21. Enkele punten uit het programma:

  • Voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen.
  • Ondersteunen van specifieke groepen zoals jongeren met autisme.
  • Ondernemers krijgen de ruimte om te ondernemen en voor ‘schoon’ ondernemen komen extra investeringsmogelijkheden.

PRO21: pal voor de toekomst

PRO21 staat bovendien voor investeren in passende vormen van onderwijs: dichtbij en bereikbaar. De huidige wethouder van PRO21 Wim van Veelen, benadrukt de noodzaak om de gemeente Nijkerk ook voor volgende generaties aantrekkelijk te houden en dus verder te kijken dan de komende vier jaar. “Een goede bereikbaarheid voor inwoners en bedrijven, maar ook klimaatbestendig maken van buurten, ze voorbereiden op de toekomst qua energie- en materiaalgebruik bijvoorbeeld, passen daarbij.”

 

Voorkant programma

 

Veel betrokken bewoners

Nadya Aboyaakoub-Akkouh legt uit dat het realiseren van het programma belangrijk is en dat ze daarvoor niet alleen kijkt wat iets kost, maar vooral naar wat iets waard is. “Een sluitende begroting blijft belangrijk, het betrekken van onze inwoners ook. We weten dat er veel creativiteit in onze gemeente is. En dat er ook veel enthousiaste inwoners zijn die zich willen inzetten voor een prettige leefomgeving”, aldus de lijsttrekker en wethouder.

 

Inwoners co-auteur programma
Dat ‘Samen’ één van de kernwaarden van de partij is, blijkt uit de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Direct na de zomer vroeg de partij inbreng aan leden van PRO21, waaruit een aantal aandachtspunten naar voren kwam. Om te onderzoeken of deze thema’s ook bij andere inwoners leefden, is eind 2017 een bijeenkomst georganiseerd. Zo’n vijftig inwoners uit de drie woonkernen werd aan de hand van zestien stellingen gevraagd hun mening te geven. Dat zorgde voor aanvullende inzichten. Hiermee kreeg het programma zijn uiteindelijke inhoud.

Geïnteresseerden kunnen de volledige tekst vinden op www.kiespro21.nl.

PRO21 op Twitter

24 februari om 13:44
RT @ReneRuesen: Kapotte spullen niet weggooien maar repareren. Door lagere BTW stimuleren we hergebruik, besparen we... https://t.co/NG20BH…
24 februari om 08:13
'Winkeliers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. En de vrijheid hebben om ook op zondag open te zijn.' PRO2… https://t.co/5zLMc5Fh9W
23 februari om 11:40
'De vraag naar appartementen voor senioren en alleengaanden groeit snel. Met een voorkeur voor plekken dichtbij voo… https://t.co/Yvh8QsgjM4