PRO21 is het samenwerkingsverband tussen de D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk. Belangrijke punten voor ons zijn: solidariteit, duurzaamheid en openheid. 

 

   Voorkant programma

      Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

De negen belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van PRO21 zijn:

1. Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. PRO21 laat inwoners niet in de steek. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving.

2. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te zorgen dat kinderen in de gemeente Nijkerk gelukkig en gezond opgroeien. Passende vormen van onderwijs moeten zo dichtbij mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn.

3.  PRO21 stimuleert dat mensen zelf regie houden en zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen.

4. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Jongeren in onze gemeente moeten in onze gemeente kunnen blijven wonen. PRO21 maakt dat de gemeente zich hier – ook in regionaal verband – sterk voor maakt.

5. Wij vinden dat iedere inwoner moet kunnen genieten van groen in de buurt en schone lucht. Wij planten extra bomen en kiezen voor veel extra groen in en om de kernen. We ondersteunen buurtbewoners en scholen die hun buurt willen vergroenen. Wij versterken de natuur in de buiten(recreatie)gebieden.

6. Wij maken in onze gemeente zoveel mogelijk gebruik van de zon, de wind en biogas. Wij stimuleren energieneutraal (ver)bouwen en (het oprichten van) lokale energiecoöperaties. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch vervoer.

7. Wij willen dat het economisch goed blijft gaan in onze gemeente. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, er is genoeg ruimte voor bedrijvigheid. Landbouwbedrijven moeten een goede toekomst hebben.

8. Wij brengen gemeente en inwoners, instellingen, verenigingen en stichtingen dichter bij elkaar. Wij geven ruimte aan eigen initiatieven. Wij gaan door met “Samen aan Zet” en verbeteren dat, waar het kan.

9. Kunst, cultuur en sport verrijken en verbroederen. PRO21 geeft ruimte aan kunst, cultuur en sport. Wij vinden dat de gemeente actief moet ondersteunen en in haar uitgaven moet zorgen voor een passende verhouding in deze drie.

 

Download hier het hele programma

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    De Kanteling picture Pagina 01

           Coalitieaccoord 2015-2018                                                                                                       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alles wat u wilt weten op het gebied van zorg en welzijn is door de gemeente Nijkerk opgeslagen in de digitale sociale kaart. U vind hier gegevens van en verwijzingen naar meer dan 300 organisaties. 

 

Kijk op: http://wegwijzer.nijkerk.eu

 

wegwijs in nijkerk

 

 

PRO21 op Twitter

15 mei om 13:43
.@NadyaAboyaakoub wethouderskandidaat PRO21 https://t.co/gnxkJVmcgV
14 mei om 10:15
Spontane aanmeldingen bij start Zwerfafvalbrigade Hoevelaken https://t.co/FBrFkABWCw
14 mei om 09:50
RT @StadNijkerk: Open dag Turkse moskee druk bezocht NIJKERK Mede dankzij de fraaie weersomstandigheden is de open dag van de Turkse moskee…