Alle bestuursleden van PRO21, voorheen Vereniging PROGRESSIEF21, doen dit op vrijwillige basis. Ze ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

 

Het postadres van het bestuur is Stavast 2, 3863 TK Nijkerk.

 

Het bestuur van PRO21 vergadert meerdere keren per jaar. Daarin bespreken we o.a.

-stand van zaken vanuit de fractie

-informatie richting de leden

-activiteiten voor leden (bijv. nieuwjaarsborrel)

-werving van nieuwe leden

-financiën ( Bekijk hier de balans 2015, balans 2016)

 

Het Bestuur van PRO21 belegt jaarlijks een Algemene Leden Vergadering. De laatste ALV was op 13 juni 2018. Deze vergadering is voor alle leden van PvdA, GroenLinks of D66 en PRO21 uit de gemeente Nijkerk.

 

2017 was een belangrijk en druk jaar i.v.m. de verkiezingen in maart 2018. Er waren 3 commissies: partijprogramma, kieslijst en campagne. In elke commissie was minstens 1 bestuurslid aanwezig. 

In aanloop naar de verkiezingen doet het bestuur richting de leden een oproep om zich kandidaat te stellen. Vanuit de mensen die zich verkiesbaar stellen, stelt het bestuur een concept kieslijst op. Deze lijst legt ze voor aan de leden. Ook nemen we als bestuur het voortouw voor het opzetten van de campagne en het maken van een verkiezingsprogramma. Alle leden kunnen een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de campagne en opstellen van het verkiezingsprogramma.

 

Omdat PRO21 deelneemt aan het nieuwe college, is het bestuur samen met de fractievoorzitter betrokken bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Nijkerk.

 

Rene close

  

René Ruesen

Voorzitter
tel. 0619268860

r.ruesen@chello.nl

 

      

Marcodef

 

Marco van Beek,

Penningmeester

marco.vanbeek@mail.com

 

 

marrielle schipperen

 

Mariëlle Schipperen

secretaris

pro21nijkerk@gmail.com

 

 

 

Audreydef

 

Audrey Rohen

tel. 06-20603013

info@audreyrohen.nl

  

 

 

Eghard Kouwenhoven

 

Eghard Kouwenhoven

egkouwenhoven@gmail.com 

 

 

Het RSIN nummer van de vereniging progressief21 is 

8083.81.908

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 
       

ga naar fractie >

PRO21 op Twitter

23 januari om 12:24
Scheefliggende tegels, hondenpoep en onkruid tussen de stoeptegels. Op Facebook zien we hier regelmatig berichten o… https://t.co/cvOaugQz30
18 januari om 09:29
Goed te zien dat de gemeente investeert in casemanagers die de inwoner bijstaan bij het organiseren van een eveneme… https://t.co/ZZIIMSLXvi
15 januari om 07:25
Vuurwerk! Dat er iets gaat veranderen, dat is nu wel zeker. Wat is de ervaring van de inwoner van onze gemeente? We… https://t.co/eGzmhUrLRu