Gemeente Nijkerk gaat door met voorbereiding Asielopvang

31 mei 2024
Nieuws uit de fractie
De raad van de gemeente Nijkerk heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met de Nota van uitgangspunten asielopvang. Dat betekent dat het college de opdracht heeft om op zoek te gaan naar één of meer locaties voor de opvang van 278 mensen. Met of zonder spreidingswet.

NL Doet

20 maart 2024
Nieuws uit de fractie
Afgelopen zaterdag 16 maart was het weer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook vanuit PRO21 waren we actief. Raadsleden Tom, Fatima en Mathias waren op zaterdagochtend aanwezig bij Scouting Nijkerk om daar de handen uit de mouwen te steken.

Werkbezoek Openbare Bibliotheek Nijkerk

08 februari 2023
Nieuws uit de fractie
De bibliotheek is een belangrijke plek voor PRO21, omdat je hier elkaar kunt ontmoeten, de Nederlandse taal beter leert begrijpen en kennis kunt opdoen. Elementen die een mooie basis kunnen zijn om nog beter met elkaar te kunnen samenleven. Daarom gingen Mathias van Veen, Shemara Ooijevaar en Fatima Laghmouchi naar de bibliotheek Nijkerk.

Lef, visie en goede communicatie

03 februari 2023
Nieuws uit de fractie
PRO21 vraagt het college aandacht voor lef, visie en goede communicatie. Met de ontwikkelagenda geeft het college aan hoe zij de komende periode uitvoering geeft aan het coalitieakkoord. Het college doet dat aan de hand van vier perspectieven en acht maatschappelijke opgaven. PRO21 kan zich vinden in de door het college geschetste perspectieven. En in de bijbehorende maatschappelijke opgaven.

Project Wegwijs

15 november 2022
Nieuws uit de fractie
De jeugd vertellen hoe zij contact kunnen hebben met de gemeente. Of hoe zij hun stem kunnen laten horen in de politiek. Daarom organiseert de gemeenteraad elk jaar het project Wegwijs. 

PRO21 bezoekt Voedselbank Nijkerk

02 november 2022
Nieuws uit de fractie
Raadsleden Adinda van de Beek, Fatima Laghmouchi en Tom Kortink zijn afgelopen vrijdag, 28 oktober, langs gegaan bij de Voedselbank Nijkerk. Hier kregen zij een rondleiding van Jan Brons en zijn vrouw Ineke Brons. Met donaties, giften en veel tijd hebben zij en de vrijwilligers een mooi initiatief neergezet.

Spoeddebat

22 oktober 2022
Nieuws uit de fractie
PRO21 is blij dat het college de verantwoordelijkheid neemt om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Daarbij is het voor PRO21 belangrijk dat er een plan komt voor de huisvesting van statushouders, de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in onze gemeente. Waarin duidelijk wordt wat als gemeente onze doelstelling is.

Armoede en minima beleid

20 oktober 2022
Nieuws uit de fractie
De landelijke armoede-coalitie (waarin onder andere Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, FNV, Gemeente Utrecht, Valente, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad en Sociaal Werk Nederland verenigd zijn) krijgt elke dag signalen dat steeds meer mensen door het ijs zakken: ‘Steeds mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en werkenden moeten een beroep doen op de voedselbank. 

PRO21 stelt schriftelijke vragen over armoede

26 september 2022
Nieuws uit de fractie
De stijgende inflatie en de stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat veel Nederlanders in de knel komen. De Rijksoverheid heeft op Prinsjesdag maatregelen voorgesteld om de gevolgen hiervan te beperken. De vraag is of deze maatregelen voldoende zijn om te voorkomen dat mensen niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

Coalitie akkoord 2022-2026 getekend

23 mei 2022
Nieuws uit de fractie
Vanmiddag hebben de fractievoorzitters van CDA, PRO21 en VVD onder grote belangstelling het coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd en ondertekend in een openbare bijeenkomst in 't Veense Hart in Nijkerkerveen.

Koffie en Ontmoeting

22 mei 2022
Nieuws uit de fractie
Samen leven is elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Daarom komt de barista met haar mobiele koffiekar weer. We ontmoeten je graag in Hoevelaken!

Presentatie coalitieakkoord 'Samen wonen, samen werken, samen leven'

20 mei 2022
Nieuws uit de fractie
CDA, PRO21 en VVD hebben een akkoord bereikt over de komende bestuursperiode. Maandag 23 mei presenteren de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen het coalitieakkoord 2022-2026. Het is een openbare presentatie, waar pers, inwoners en andere belangstellenden van harte welkom zijn. 

Statement PRO21 - Hertelling

19 maart 2022
Nieuws uit de fractie
Samen Open Dichtbij. Dat zijn onze kernwaarden. Bij het bekijken van de verkiezingsuitslag constateerden wij dat het verschil in stemmen voor de restzetel, die ervoor zorgt dat wij zes zetels hebben, twee stemmen was. Twee stemmen op de ruim 19.000 stemmen die in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn uitgebracht. 

Plannen Kerkplein gaan in huidige vorm niet door

25 februari 2022
Nieuws uit de fractie
PRO21 stemt tegen Financiële Kaderstelling Kerkplein, en dat deden alle fracties in de raad op 24 februari. Er zijn hele mooie plannen om tot prachtig nieuwbouwwoningen (met voldoende sociale huurwoningen) te komen op het Kerkplein. En de hele raad stemde tegen. Hoe kon het zover komen?

Dorpshuis Hoevelaken - volgende fase

30 januari 2022
Nieuws uit de fractie
Op donderdagavond 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad gesproken over een nieuw dorpshuis voor Hoevelaken. De raad gaat akkoord met een volgende fase in realisatie hiervan.