Subsidie Openbare Ruimte

18 januari 2021
Nieuws uit de fractie
Goed nieuws voor iedereen die wel wat vindt van de inrichting van de openbare ruimte in zijn/haar buurt! Heb jij goede ideeën en zijn ook je buurtgenoten enthousiast?

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid (3)

14 januari 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. Discriminatie hoort daar niet bij. Daarom stelden wij in oktober schriftelijke vragen over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. De beantwoording daarvan gaf ons nog niet voldoende helderheid. Daarom stelde PRO21 aanvullende vragen. Daarop hebben wij nu weer antwoord gekregen. 

Het Glazen Thuis

18 december 2020
Nieuws uit de fractie
Een positief geluid in een bijzondere tijd. Zo kunnen we deze editie van het glazen huis wel noemen, het Glazen Thuis.

Wind- en zonne-energie in de regio: uw mening wordt gevraagd

18 december 2020
Dossiers
In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd over de energietransitie in Nederland. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte).

ik vind

26 november 2020
Columns
Zal ik het eens niet hebben over corona? -   Over restaurants zonder een heerlijke aroma? -   Het gemis aan de gezelligheid van een café? -   Tja, wat moet je daar op dit moment nog mee? -

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid onbevredigend (2)

23 november 2020
Nieuws uit de fractie
PRO21 heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. Het college heeft die schriftelijke vragen inmiddels wel beantwoord, maar voor ons waren de antwoorden onbevredigend.Raadslid Janneke van Heugten heeft daarom vandaag aanvullende vragen aan het college gesteld.

Rechten van het kind

20 november 2020
Columns
Kinderen. Je zal ze maar hebben. Maar: als je ze hebt, dan heb je wel een opdracht: toeleiden naar volwassenheid, in voor- en tegenspoed. Veel kinderen komen best wel op hun pootje terecht. Die eten, drinken, spelen, leren, puberen en op zeker moment (liefst niet te veel na de 20e verjaardag!) gaan ze op eigen benen staan.

Rekenen in en op de gemeente Nijkerk

14 november 2020
Nieuws uit de fractie
Sinds maart staat ongeveer alles in het teken van het coronavirus. Toch moet de gemeente Nijkerk ook nu de boekhouding op orde hebben. Er was flink gerekend. Resultaat: de begroting 2021.

De cirkel is rond

12 november 2020
Columns
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heb ik mij als lijsttrekker namens PRO21 vaak uitgesproken voor inwonersparticipatie; het was mijn stokpaardje.  Onder de naam "Samen aan Zet" is dit in 2016 door het toenmalige college en gemeenteraad in het leven geroepen.

Files en de Filevrije Dag

10 november 2020
Columns
Degenen die veel in de auto rijden om grote of minder grote afstanden te overbruggen, kennen dat: dinsdag en donderdag is het druk op de weg, met slecht weer nog drukker, en soms sta jij stil en de wereld draait door (inclusief de klok…). File.

Transformatie Sociaal Domein en Pippi Langkous

07 november 2020
Nieuws uit de fractie
Er is veel te doen geweest over de “bezuinigingen” in het Sociaal Domein. Het gelopen proces daarbij verdiende geen schoonheidsprijs. Toch is PRO21 positief over hoe hard er is gewerkt om met onze inwoners en maatschappelijke instanties tot een passend voorstel te komen.

Afscheid Antoinette de Bruin

02 november 2020
Nieuws uit de fractie
PRO21-gemeenteraadslid Antoinette zal per 12 november haar functie als raadslid in de gemeente beëindigen. Antoinette de Bruin: "Geboren en getogen in het prachtige Nijkerk, ben ik trots dat ik vele jaren namens PRO21 politiek actief mocht zijn.

Week van de pleegzorg

27 oktober 2020
Nieuws uit de fractie
Goed om aandacht te geven aan deze belangrijke manier van zorg en opvang van kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De kinderen waarvan de eigen ouders het (tijdelijk) niet zelf kunnen.

Dossier: Regionale Energie Transitie (RES)

22 oktober 2020
Dossiers
In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd over de energietransitie in Nederland. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte).

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid onbevredigend

06 oktober 2020
Nieuws uit de fractie
PRO21 heeft schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. Iedere inwoner heeft recht op gelijke kansen. Discriminatie vinden we onacceptabel.

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

PRO21 is een lokale progressieve partij in de gemeente Nijkerk.
Toekomstgericht, Samen, Open, Dichtbij