De week van de circulaire economie; Hoe circulair bent u?

02 februari 2021
Columns
Voor alles wat wij doen, gebruiken wij grondstoffen: voor ons voedsel, vervoer, kleding, apparaten enz. Het aantal mensen blijft groeien, de vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de voorraad van grondstoffen afneemt. We moeten slimmer omgaan met onze schaars wordende grondstoffen en onze milieudruk verminderen.

Hoevelaken naar een nieuw dorpshuis

29 januari 2021
Nieuws uit de fractie
Hoevelaken gaat toewerken naar een nieuw sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk hart van het dorp. Donderdagavond heeft de gemeenteraad besloten om een aantal kaders vast te stellen voor het nieuwe dorpshuis in Hoevelaken, de huidige Stuw.

De beste keuzes maken we samen

27 januari 2021
Columns
De gemeente neemt beslissingen die inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven raken. Eén van de onderwerpen waar we over gaan beslissen is de Omgevingsvisie. En die visie raakt ook u!

Voorlezen in de strijd tegen laaggeletterdheid

20 januari 2021
Nieuws uit de fractie
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. Woordenschat en taalbegrip worden groter. Kinderen krijgen plezier in zelf lezen en dit maakt dat zij nog meer woorden leren en hun taalbegrip nog beter ontwikkelen. Voorlezen helpt dus laaggeletterdheid voorkomen.

Subsidie Openbare Ruimte

18 januari 2021
Nieuws uit de fractie
Goed nieuws voor iedereen die wel wat vindt van de inrichting van de openbare ruimte in zijn/haar buurt! Heb jij goede ideeën en zijn ook je buurtgenoten enthousiast?

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid (3)

14 januari 2021
Nieuws uit de fractie
PRO21 wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. Discriminatie hoort daar niet bij. Daarom stelden wij in oktober schriftelijke vragen over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. De beantwoording daarvan gaf ons nog niet voldoende helderheid. Daarom stelde PRO21 aanvullende vragen. Daarop hebben wij nu weer antwoord gekregen. 

Het Glazen Thuis

18 december 2020
Nieuws uit de fractie
Een positief geluid in een bijzondere tijd. Zo kunnen we deze editie van het glazen huis wel noemen, het Glazen Thuis.

Wind- en zonne-energie in de regio: uw mening wordt gevraagd

18 december 2020
Dossiers
In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd over de energietransitie in Nederland. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte).

ik vind

26 november 2020
Columns
Zal ik het eens niet hebben over corona? -   Over restaurants zonder een heerlijke aroma? -   Het gemis aan de gezelligheid van een café? -   Tja, wat moet je daar op dit moment nog mee? -

Antwoorden op vragen antidiscriminatiebeleid onbevredigend (2)

23 november 2020
Nieuws uit de fractie
PRO21 heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. Het college heeft die schriftelijke vragen inmiddels wel beantwoord, maar voor ons waren de antwoorden onbevredigend.Raadslid Janneke van Heugten heeft daarom vandaag aanvullende vragen aan het college gesteld.

Rechten van het kind

20 november 2020
Columns
Kinderen. Je zal ze maar hebben. Maar: als je ze hebt, dan heb je wel een opdracht: toeleiden naar volwassenheid, in voor- en tegenspoed. Veel kinderen komen best wel op hun pootje terecht. Die eten, drinken, spelen, leren, puberen en op zeker moment (liefst niet te veel na de 20e verjaardag!) gaan ze op eigen benen staan.

Rekenen in en op de gemeente Nijkerk

14 november 2020
Nieuws uit de fractie
Sinds maart staat ongeveer alles in het teken van het coronavirus. Toch moet de gemeente Nijkerk ook nu de boekhouding op orde hebben. Er was flink gerekend. Resultaat: de begroting 2021.

De cirkel is rond

12 november 2020
Columns
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heb ik mij als lijsttrekker namens PRO21 vaak uitgesproken voor inwonersparticipatie; het was mijn stokpaardje.  Onder de naam "Samen aan Zet" is dit in 2016 door het toenmalige college en gemeenteraad in het leven geroepen.

Files en de Filevrije Dag

10 november 2020
Columns
Degenen die veel in de auto rijden om grote of minder grote afstanden te overbruggen, kennen dat: dinsdag en donderdag is het druk op de weg, met slecht weer nog drukker, en soms sta jij stil en de wereld draait door (inclusief de klok…). File.

Transformatie Sociaal Domein en Pippi Langkous

07 november 2020
Nieuws uit de fractie
Er is veel te doen geweest over de “bezuinigingen” in het Sociaal Domein. Het gelopen proces daarbij verdiende geen schoonheidsprijs. Toch is PRO21 positief over hoe hard er is gewerkt om met onze inwoners en maatschappelijke instanties tot een passend voorstel te komen.